Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. ledna 2018

Home » » Recenze/review - UNDER THE CHURCH - Supernatural Punishment (2017)

Recenze/review - UNDER THE CHURCH - Supernatural Punishment (2017)


UNDER THE CHURCH - Supernatural Punishment
CD 2017, Pulverised Records

for english please scroll down

U nás na starých pohřebištích bývá pěkně těsno. Musíme pak vzít do ruky pochodeň pravého švédského death metalu a hrdě ji přinést na náš nebohý svět. Už zase tančí nemrtví do rytmu chřestících kostí. Kývám se do rytmu a užívám si chladný vítr, které ovívá můj obličej. Zrodil se v podzemí, stejně jako kapela UNDER THE CHURCH.

Řekni své milé, ať ti pomůže. Musíte s sebou vzít lopatu i krumpáč, dnes se bude pohřbívat hezky postaru. Máte rádi staré dobré DISMEMBER, NIHILIST, NIRVANU 2002, ale i třeba MASTER, AUTOPSY? Tak potom jste zde správně. U hřbitovní zdi stojí dáma s kosou a čeká na svůj příděl pravého reálného death metalu. Můžete si být jisti, že dnes ho určitě dostane. K noční exhumaci nám totiž bude hrát "Supernatural Punishment".


UNDER THE CHURCH se inspirovali ve starých dobrých časech, jsou jimi nasáklí, jako mrtvola hnilobou. Nečekejte zázraky, ani dokonalé a převratné dílo, ale spíše perfektně odvedené řemeslo. Je jen na vás, co preferujete. Osobně si opět s chutí zatančím na hrobech svých death metalových předků. K seanci s nemrtvými mi totiž hrají jedni z nejpovolanějších. Z desky cítím chlad, zemitost, opravdovost, sílu, energii. Je opatřena parádním obalem, pod kterým se ukrývá samotná Smrt. Kopu si s chutí svůj vlastní hrob, provádím vyvrhnutí svých vnitřností. Vždycky jsem si přál zemřít někde na zmrzlém severu. "Supernatural Punishment" se zdá být deskou, které mi mé přání splní. Pure Swedish death metal, který rozdrtí vaše kosti chladem! Skvěle!


Asphyx says:

In our old burial grounds it is sometimes quite tight. So we have to take the torch of true Swedish death metal and proudly bring it to our wretched world. The undead are again dancing to the rhythm of the rattlesnake. I swing to the rhythm and enjoy the cool wind that flan my face. He was born in underground, just like the band UNDER THE CHURCH.

Tell your dear ones to help. You have to take a shovel and a bucket with you, today we will buried like in the old days. Do you like the good old DISMEMBER, NIHILIST, NIRVANA 2002, but also MASTER, AUTOPSY? Then you are right here. There is a lady with a scythe next to the cemetery wall waiting for your real death metal assignment. You can be sure she will surely get it today. For the night exhumation, we will play "Supernatural Punishment".

UNDER THE CHURCH get inspiration from good old days, they are soaked by them like a corpse by decay . Do not expect miracles, even not a perfect and revolutionary work, but rather a perfectly crafted work. It's just up to you what you prefer. Personally, I like to dance again on the graves of my death metal ancestors. One of the true ones is playing at my session with the undead. I feel cold, eternity, truth, strength, energy. It is packed with a great cover, under which Death itself is hidden. I dump my own grave with the taste and I am disgorging infected guts. I always wanted to die somewhere in the frozen north. "Supernatural Punishment" seems to be a record to fulfil my wish. Pure Swedish death metal, which will crush your bones by cold! Great!

TRACKLIST
1. The Stygian Horror (3:54)
2. Supernatural Punishment (2:59)
3. Ancient Ritual (3:27)
4. Staircase To Hell (3:00)
5. Vitalizing Funeral (3:19)
6. The Death Of Innocence (3:10)
7. Crypt Of Pelvises (2:59)
8. Wretched Disfigurement (3:58)
9. Silence Of The Shadows (3:18)

LINE-UP
Erik Qvick - drums
Lars Henriksson - bass
Erik Sahlström - vocals
Erik Wallin - guitars
Marcus Klack - guitars

Share this games :

TWITTER