Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. ledna 2018

Home » » Recenze/review - ZIGGURAT - Ritual Miasma (2018)

Recenze/review - ZIGGURAT - Ritual Miasma (2018)


ZIGGURAT - Ritual Miasma
CD 2018, Blood Harvest

for english please scroll down

Na oltáři svítí v řadě vyrovnané svíce. Hoří černým spalujícím plamenem. Velekněz církve nesvaté kráčí zahalen v kápi a podřezává první oběť. Pentagram září do tmy a všichni přítomní začínají odříkávat modlitbu pro vyvolávání temných sil. Z podzemí se ozve první chorál smrti. Z rakví vylezou malá háďata. Rituál může začít!

Při poslechu prvotiny izraelských ZIGGURAT mám neobytný pocit, že jsem opravdu navěky uzavřen ve staré kobce. Každý den k večeru, když nebe ztěžkne a prší krev, se zúčastňuji černých mší plných zaříkávání, reálného a syrového black death metalu. Vždy moji tvář ovane závan větru ze záhrobí. Máme zde co do činění s opravdovým pekelným ohněm."Ritual Miasma" je nebývale temným albem. ZIGGURAT mi připomínají padlé kněze, kteří dávno ztratili svoji víru. Dnes jsou zkušenými a značně uvěřitelnými zaříkávači. Hudba zde připomíná svíjející se klubko hadů, kteří se po pálení rozžhaveným železem rozhodli pomstít celému světu. Ze skladeb je cítit tma, rouhání a hlavně nekonečný chlad. Představte si vysokou zeď, postavenou z kamení, železa, špíny, smrti a nenávisti. Padá vám přímo na vaši hruď, dusí vás, drtí nebývalou silou. ZIGGURAT mě přesvědčili na svoji temnou stranu, podmanili si mou duši a navěky mě prokleli. Splňují mé nejvyšší požadavky na rituální obřady. Nebe zase hoří! Smrt pořádá nekonečné orgie! Black death metal, který vás spálí na popel! Vynikající!

Asphyx says:

There are candles on the altar which are burning and are in one row. They are burning with black burning flame. The high Priest of the unholy Church is walking in the hood and he is cutting his first victim. The pentagram is shining into the darkness and everybody who is there starts to say the prayer to call the dark powers. From the underground comes the choral of the death. From the coffins are climbing small snakes. The ritual can start!

When listening to the new album of an Israel band ZIGGURAT I have the feeling that I am really locked up in an old cell. Every day in the evening, when the sky becomes heavy and the blood is raining, I participate in black masses full of invocation, real and raw black death metal. My face is always blown with wind from the tombs. We are dealing with the real hell fire. 

“Ritual Miasma” is an unusually dark album. ZIGGURAT reminds me of fallen priests who have lost their faith long time ago. Today they are experienced and highly believable chants. Their music reminds me of writhing cluster of snakes which were burned with hot iron and they decided to get back at the world. From their songs you can feel darkness, blasphemy and the endless cold. Imagine a high wall made out of stones, iron, dirt, death and hate. It is falling right on your chest, it suffocates you, smashing you with unprecedented strength. ZIGGURAT convinced me on their dark side, they conquered my soul and cursed me forever. They meet my highest requirements for ritual ceremonies. The heaven is burning again! The death is holding endless orgies! Black death metal which will burn you to ashes! Excellent!


Share this games :

TWITTER