Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 10. února 2018

Home » » Recenze/review - ANIALATOR - Rise to Supremacy (2018)

Recenze/review - ANIALATOR - Rise to Supremacy (2018)


ANIALATOR - Rise to Supremacy
EP 2018, Xtreem Music

for english please scroll down

Země se otevřela, pukla obrovským tlakem. Ven vytryskla žhavá láva, smíchaná s popelem a smrtí. Už jsou tady, už přicházejí! Legendární texaští thrasheři ANIALATOR, aby všem ukázali, jak zničit hudbou svět. Pustil jsem si nové EP ANIALATOR jednou k večeru a měl najednou pocit, že shořím!

Pánové nám letos umíchali pořádně ostrý a výbušný koktejl. Vzali všechny dobré a třaskavé ingredience, které kdy byly v thrash metalu složeny, smíchali je a přidali obrovskou dávku energie a tlaku. Dobrý metal má řezat jako rezavý nůž a ANIALATOR se povedlo mě vykostit na první dobrou. Tohle je masakr přesně podle mého gusta!ANIALATOR k nám přicházejí z dob, kdy světu vládly kapely jako SLAYER, DARK ANGEL, DEVASTATION, MORBID SAINT, DEMOLITION HAMMER, SADUS, aby nám vyprávěli o časech, kdy bylo ještě samozřejmostí, trávit dlouhé chvíle v mosh-pitu. Mám pocit, že mi pukne hlava, chce se mi řvát. Asi si vezmu, jako všichni na stylovém obalu, na hlavu plynovou masku, abych přežil v dnešním světě. ANIALATOR působí jako pořádně hladová smečka prašivých psů, kteří dlouho spali nekonečným spánkem smrti ve svých kotcích. Letos se probudili, vycenili ostré zuby a nahráli pravý nefalšovaný poctivý thrash metal! U téhle desky shoříte na popel! Vynikající zásek!


Asphyx says:

The ground has opened, it exploded with the great pressure. A hot lava has burst out, mixed with ash and death. They are here, they are coming! The legendary Texas thrashers ANIALATOR to show the world how to destroy everything with their music. I listened to the new EP ANIALATOR once during dinner and I felt like I was burning!

Those gentlemen mixed a really sharp and explosive cocktail this year. They took all the good and shattering ingredients that would be composed in thrash metal, they mixed them and they added a great portion of energy and pressure. Good metal should cut like a rusty knife and ANIALATOR unboned me. This is a massacre like I like it!

ANIALATOR came to us from the times when the world was ruled by bands like SLAYER, DARK ANGEL, DEVASTATION, MORBID SAINT, DEMOLITION HAMMER, SADUS to tell us about the times when it was normal to spend long hours in mosh-pit. I think my head will explode, I want to yell. I think I would take, as everybody on the great cover, a gas mask on my face to survive in today´s world. ANIALATOR seems like really hungry dogs who slept for so long with endless sleep in their pens. This year they woke up, showed us their sharp teeth and recorded the real thrash metal! This album will make you burn to ashes! Excellent hit!
The track listing is as follows:


01. ‘Rise Again’

02. ‘All Systems Down’
03. ‘Thick Skinned’
04. ‘Chaos’
05. ‘Black Trump’
Anialator’s line-up is as follows:
Angel Gonzalez (vocals, ex-Sufferance)
Armando Valadez (guitar, Black Lung Conspiracy / ex-Sufferance)
Roland Torres (guitar / ex-Sufferance)
Alex Dominguez (bass, Black Lung Conspiracy / ex-Sufferance / ex-Devastation)
O.J. Landa (drums, Black Lung Conspiracy)Share this games :

TWITTER