Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. února 2018

Home » » Recenze/review - DEKAPITED - Sin misericordia (2017)

Recenze/review - DEKAPITED - Sin misericordia (2017)DEKAPITED - Sin misericordia
EP 2017, Suicide Records

for english please scroll down

Mám rád staré zpuchřelé kosti, miluju oheň! Líbí se mi, když hudba hoří, je poctivá, nekompromisní a dokáže mi rozdrtit lebku tlakem. Navštěvuji opuštěné katakomby, abych v nich nalézal pravý nefalšovaný old school metal!

Na DEKAPITED jsem jednou narazil při svých toulkách podzemím. Ihned si mě naklonili svým ostrým thrash metalem ve stylu staré SEPULTURY, SARCÓFAGO, případně SODOM, na svoji stranu. Mám pro podobný, špinavý hnilobný thrash metal velkou slabost. Umírám a znovu se rodím a stále dokola poslouchám "Sin misericordia"."Sin misericordia" je albem, které v sobě obsahuje temný, vysokooktanový thrash metal té nejvyšší kvality. Undergroundový, zároveň ostrý zvuk, totální nasazení a riffy bolestivé tak, že vám provedou operaci bez umrtvení. Tohle všechno jsou DEKAPITED. Thrash metaloví zabijáci z Chile, kteří vám provedou trepanaci vaší lebky svoji hudbou. Mosh-pit! Headbanging! Satan a válka s nebem! Smrt! Až budu jednou v hrobě hníti, tak bych si moc přál, aby mi v mé rakvi hrála podobná muzika! Funeral thrash metal forever! Deska ostrá jako břitva! Velmi dobře!


Asphyx says:

I like old and ashy bones, I love fire! I like when music burns, is honest, uncompromising and it can crush a skull with pressure. I visit abandoned catacombs to find the real old school metal!

I got to know DEKAPITED when I walked alone in the underground trails. Immediately, they leaned me on their side with their sharp thrash metal in the style of old SEPULTURA, SARCÓFAGO or SODOM. I really like similar dirty and rotting thrash metal. I am dying and being born again while listening to “Sin Misericordia”. 

“Sin Misericordia” is an album which contains dark, high-octane thrash metal of the highest quality. Underground but at the same time sharp sound, absolute deployment and riffs which are so painful they will make you an operation without any anaesthesia. All of this are DEKAPITED. Thrash metal killers from Chile who will gave you a trepanation of your skull with their music. Mosh-pit! Head banging! Satan and the war with the sky! Death! Once when I will be rotting in my grave I would like to hear similar music in my coffin! Funeral thrash metal forever! An album sharp as a knife! Very good!

tracklist:
1. Intro
2. Aniquilación Total
3. Mundo Decadente
4. Sin Misericordia
5. Condenado a Vivir
6. Outro

band:
Camilo – Guitarra, Cantante
Inti – Bajo
Patricio – Batería
Cristián – Cantante


Share this games :

TWITTER