Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. února 2018

Home » » Recenze/review - IMPUREZA - La Caída De Tonatiuh (2017)

Recenze/review - IMPUREZA - La Caída De Tonatiuh (2017)


IMPUREZA - La Caída De Tonatiuh
CD 2017, Season Of Mist

for english please scroll down

Tančím sám, na ostrých hrotech střepů, tančím dál na rozžhavených oharcích, tančím v ohni, v žáru. Tančím v rytmu nekonečného víru flamenca. 

Bývaly doby, kdy jsem tančil opravdu rád. Líbí se mi dodnes propojení hudby a pohybu. A když si k tomu přidáte navíc death metal, zjistíte, že dnešní recenzovaná skupina stojí rozhodně za pozornost. Přiznám se, jsme nastaveni na stejné vlně. Já i francouzská kapela IMPUREZA. Ta velmi umně kombinuje rytmus flamenca, španělské texty a technicky pojatý death metal. Zdánlivě nesourodé prvky, co říkáte? Jenže ono to na mě funguje!Pokud bychom měli album "La Caída De Tonatiuh" přirovnat k tvorbě nějaké jiné kapely, hledali bychom asi těžko. Přesto se o to pokusím. Podobným způsobem se tvorby zhostili kolegové FLAMETAL, RAZA DE ODIO, ale i třeba kytarový mág Marc Rizzo. Berte mé příměry ale opravdu jen jako vodítko. Lepší bude, když si otevřete láhev dobrého vína a necháte před sebou tančit nějaké pěkné děvče za zvuků nového alba. Flamenco má totiž hlavní slovo. Death metal se zdá být spíš kulisou, někdy možná až příliš upozaděnou. Zajímavá není ale jen hudba, za zmínku stojí i texty, které se hemží Aztéky a španělskou historií. Celek je pak možná zpočátku těžký na poslech, ale myslím si, že přemýšlivý jedinec si tuhle desku nakonec opravdu užije. Skvělý death metal v rytmu flamenca!Asphyx says:

I am dancing alone on sharp spikes of glass, I continue to dance on heated firebrands, I dance in the fire, in the heat. I dance in the rhythm of the infinite flamenco. 

There used to be times when I really liked to dance. I like the connection between music and movement. And add some death metal to it to find out and today´s reviewed band should be listened to. I have to admit that we are at the same level. I and the French band IMPUREZA. They really know how to combine the rhythm of flamenco, Spanish lyrics and technical death metal. Seemingly disparate elements, what do you think? But it works!


If we wanted to compare the album “La Caída De Tonatiuh” to the work of other band, it would be very difficult. But I will still try. Similar work was done by bands like FLAMETAL, RAZA DE ODIO but also the guitar master Marc Rizzo. But just take my comparisons as an examples. It would be good if you just open a bottle of a really good wine and let a nice girl to dance in front of you while listening to this new album. Flamenco has the main word here. Death metal seems to be like a background, sometimes even too in the back. It is not only the music which is interesting but also the lyrics which are full of Aztecs and Spanish history. The whole album might be difficult to listen at first, but I think that a person who thinks about music will like this album in the end. Great death metal in the flamenco rhythm! 

tracklist:
1. Lamentos De Un Condenado
2. Sangre Para Los Dioses
3. Otumba, 1520
4. El Dorado
5. Abre-Aguas (En la Tormenta de Tlaloc)
6. Leyenda Negra
7. Corazón Al Cielo (Homenaje A Paco De Lucía)
8. Camino Hacia Mictlán
9. El Nuevo Reino De Los Ahorcados
10. Ultimo Día Del Omeyocán
11. La Caída De Tonatiuh
12. La Llegada De Los Teules

band:
Esteban Martín - Vocals (Clean & Growl)
Lionel Cano Muñoz - All Guitars (Rhythm, Lead & Spanish)
Olivier Hanoulle - Rhythm Guitar
Florian Saillard - Fretless Bass (Electric & Acoustic)
Guilhem Auge - Drums


Share this games :

TWITTER