Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 14. února 2018

Home » » Recenze/review - IN SHADOWS AND DUST - A Fleur de Peau (2018)

Recenze/review - IN SHADOWS AND DUST - A Fleur de Peau (2018)


IN SHADOWS AND DUST - A Fleur de Peau
Self-Release / Digital Distribution 2018

for english please scroll down

Propadá skrz kostnatou dlaň prach z tvého nebohého těla. Skláníš se nad vlastním náhrobkem, spokojený, že jsi konečně nalezl svůj klid. Už tě nebavila všechna bolest a tíha světa, které si cítil na svých bedrech. Nabídnutá ruka nešla odmítnout. Vždyť, kdo by řekl ne samotné Smrti?

První, co jsem u poslechu nové desky francouzského šílence Stephana Thiriona pocítil, tak byl nekonečný mráz v zádech. Hudba na mě působila ihned velmi smutně, naléhavě, jako poslední přání před popravou. Severské, do švédského stylu laděné melodie, mě uklidnily i rozdrásaly moji duši ostrými drápy riffů."A Fleur de Peau" je poctou mrazivému vichru, sněhové bouři, opuštěným zasněženým cestám. Inspirována švédským death metalem (GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, EDGE OF SANITY), ale i blackem a thrashem. S nezbytnými doom metalovými náladami, černou jiskrou i určitou bolestí, kterou ze skladeb cítím. Album se nesnaží objevovat dříve objevené, ale spíše pomocí hudby vytváří pocit bezbřehé beznaděje. Rád jsem se nechal unášet na vlnách smutku, ostrých řezajících nápadů i dlouhých pohledů do krajiny. Pro chvíle rozjímání, pro okamžiky, kdy zastavíte své kroky a čekáte na další směr, v tyto momenty jsem si "A Fleur de Peau" užil nejvíce. Zaujala mě pochmurná nálada celé desky, která je ošetřena velmi dobrým zvukem i pěkný temný obal, ale hlavně jasný cíl - zmrazit vás na věky. "Podej mi svoji ruku": řekla Smrt a IN SHADOWS AND DUST. Přijal jsem moc rád. Příjemně bolestivé album!


Asphyx says:

The ash from your poor body falls through a bony palm. You bend over your own gravestone, happy that you finally found your peace. You were tired of the weight and pain of the world which you felt on your shoulders. The offered hand could not be dismissed. Well, who would say no to the death itself?

The first thing I felt while listening to the new album by French madman Stephan Thirion was the endless frost in my back. The music seemed very sad in the beginning, urgent, like the last wish before the execution. Nordic, styled in the Swedish style melodies calmed me down but also scattered my soul with sharp claws of riffs. 

“A Fleur de Peau” is an honour to cold wind, snow storm, abandoned snowy roads. Inspired by the Swedish death metal (GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, EDGE OF SANITY) but also black and thrash. With the necessary doom metal moods, black sparkle and the pains which I can feel from the songs. Albums does not try to discover the previously discovered things but more with the music they create a feeling of hopelessness. I liked to let myself carry on the waves of sadness, sharp cutting ideas and long views of the landscape. For the contemplation moments when stop your steps and wait to the next direction. Those moments where the times when I enjoyed the album “A Fleur de Peau” the most. I was interested in the gloomy atmosphere of the whole album which was treated with the good sound. The nice and dark cover but also the clear goal – to freeze you forever. “Give me your hand”: said the Death and IN SHADOWS AND DUST. I agreed. Very painful album!


TRACKLIST
1. A Fleur de Peau  (2:26)
2. Hate  (3:30)
3. Betrayal  (3:53)
4. All is Black  (3:35)
5. Falling into Shadows  (3:04)
6. Slay  (3:26)
7. Take my Soul  (3:01)
8. Empty World  (3:20)
9. Storm of Revenge  (3:56)
10. Mind War  (3:34)
11. Guillotine  (3:21)
12. Black Heart  (2:56)

WEBSITES & PURCHASE LINKS

Share this games :

TWITTER