Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. února 2018

Home » » Recenze/review - OSSUARIUM - Calcified Trophies of Violence (2018)

Recenze/review - OSSUARIUM - Calcified Trophies of Violence (2018)OSSUARIUM - Calcified Trophies of Violence
tape 2018, Blood Harvest

for english please scroll down

Pozvali mě do márnice, umíchali mi chutný smrtelný koktejl. Abych se mohl dívat, jak zaživa pitvají mé nebohé tělo. Krev stříkala po zdech, mezi hroby se válela mlha a přede mnou se odehrával hororový film, jak vystřižený z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Chyběla snad jen hudba, která by doplnila celkovou mrtvolnou atmosféru. Natáhl jsem z posledních sil svoji ruku a pustil si k odchodu z tohoto světa kazetu "Calcified Trophies of Violence".

OSSUARIUM mě pitvají hezky postaru, stylem, jakým to dělávaly a dělají takové smečky jako CIANIDE, AUTOPSY, INCANTATION, FUNEBRARUM, ROTTREVORE, DISMA. Z dnešních, novějších skupin, mi lehce práce těchto pekelníků připomíná dánské UNDERGANG, případně PHRENELITH. Z reproduktorů ke mě ztéká pravý reálný old school death metal.Underground nesmí nikdy zemřít! Peklo nemůže jen tak zničeho nic zavřít své brány. Pokud zde budou kapely jako OSSUARIUM, tak o to strach nemám. Skladby na jejich prvotině působí jako nahrubo nasekaná tma, smíchaná s úlomky kostí a smrti. Mám rád zvuk nahrávky, líbí se mi stylový obal i chorobou nasáklý vokál. "Calcified Trophies of Violence" je deskou, která pálí, řeže, drásá a bolí zároveň. Je přesně tím druhem hudby, kterou si musíte pustit každý den k večeru, když jdete na svůj oblíbený hřbitov. Mám rád atmosféru opuštěných katakomb, miluji chvíle strávené ve stínu nakloněných náhrobků. Tohle album je jako stará zkažená krev! Death metal ve své shnilé podobě! Velmi dobře!Asphyx says:

I was invited to the morgue house, they mixed the tasty deadly cocktail. So I could watch how they dissect my poor body alive. The blood was splashing across the room on the walls, among the graves was fog and in front of me was a horror movie, like from the 80s and 90s. The only thing missing was the music which would fulfil the whole deadly atmosphere. I pulled my head with the last pieces of strength I had and I played the cassette “Calcified Trophies of Violence” while I was leaving this world. 

OSSUARIUM dissect me nice in the old way, the way other bands used to do it – bands like CIANIDE, AUTOPSY, INCANTATION, FUNEBRARUM, ROTTREVORE, DISMA. From today´s bands this band slightly reminds me of the Danish band UNDERGANG, or PHRENELITH. From the speakers I can hear the real old school death metal. 

The underground must never die! The hell must not just close its gates. If there are bands like OSSUARIUM, I am not afraid. The songs on their first album sounds like roughly chopped darkness, mixed with pieces of bones and death. I like the sound of the album, the stylish cover and the sick vocal. “Calcified Trophies of Violence” is an album which burns, cuts, cracks and hurt at the same time. It is exactly the kind of music you have to play every evening when you go to see your favourite graveyard. I like the atmosphere of abandoned catacomb, I like the times I spend in the shadows of inclined tombstones. This album is like old bad blood! Death metal in its rotten form! Very good!
Share this games :

TWITTER