Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 20. února 2018

Home » » Recenze/review - POWER FROM HELL - Blood ’n’ Spikes (2018)

Recenze/review - POWER FROM HELL - Blood ’n’ Spikes (2018)


POWER FROM HELL - Blood ’n’ Spikes
MLP 2018, Dying Victims Productions

for english please scroll down


Ze špíny, hnisu a popela opět povstala brazilská smečka POWER FROM HELL, aby nás spálila pravověrným black/thrash/speed metalem. Šestice skladeb, ostrých jako hroty hřebů zatloukaných do rakví, vás přesvědčí o tom, že peklo opravdu existuje. Po poslechu budete mít na svých zádech vypálený cejch ve tvaru pentagramu a vaše myšlenky budou hodně černé.

Hudba zde utíká v rytmu starých dobrých VENOM, SODOM, BULLDOZER, VULCANO a je také ošklivou výpovědí o smrti. Riffy jsou nebývale rezavé a hnilobné, vokál zastřeně mokvající a nálada pochmurná. Až nás jednou pohřbí a budou nás žrát červi, budeme poslouchat novinku "Blood ’n’ Spikes" stále dál.Obdivuji zvuk, kochám se chladnou a prašivou atmosférou celé desky. Je pro mě esencí toho, co mám na metalu rád. Jedná se samozřejmě o muziku převážně pro starší posluchače, ale to je jen a jen dobře. POWER FROM HELL jsou jako staří psi, kteří hlídají vstup do podsvětí. Letos opět, zasaženi vzteklinou, plivou kolem sebe sliny plné zloby a síry. Zavřete mě do staré opuštěné kobky, mučte mě rozžhaveným železem, ale pouštějte mi k tomu nadále "Blood ’n’ Spikes". Z prokletého prachu padlých kněží se zrodila nová deska, které vás navěky stáhne do Hádovy říše. Vynikající poctivé album, které muselo být nahráno snad v samotném pekle! Inferno!


Asphyx says:


From the dirt, pus and ashes a Brazilian band POWER FROM HELL has risen up to burn us with orthodox black/thrash/speed metal. The six tracks sharp as tips of nails hammered in coffins will convince you that the hell really exist. After listening you will have a burned pentagram-shaped tattoo on your back and your thoughts will be very black.

Their music goes in the rhythm of the good old VENOM, SODOM, BULLDOZER, VULCANO and it is also an ugly testimony of death. Riffs are unusually rusty and rotten, the vocal is weeping and the mood is gloomy. When they will burn us alive and worms will be eating us, we will listen to the new album “Blood ´n´ Spikes”

I admire the sound, enjoy the cold and ashy atmosphere of the album. It is the essence of what I like about death metal. It is of course the kind of music for older listeners but that is good. POWER FROM HELL are like old dogs, which guard the entry to the underworld. This year again, affected by rage, they spit around saliva full of evil and sulphur. Close me in an old abandoned cell, torture me with heated iron but please let me listen to the album “Blood ´n´ Spikes” during it. From the cursed dust of the fallen priests a new album was born which will forever take you to the Hades world. Excellent honest album which must have been recorded in the hell itself! Inferno!


TRACKLIST
1. Hell's Gang Bang (2:55)
2. Swallowed By Darkness (3:42)
3. Obscure Creation (2:49)
4. Altars of the Black Rites (3:16) 
5. Into the Void of Death (3:48) 
6. Freewheel Burning (Judas Priest - Cover) (4:34)LINE-UP
Sodomic: Vocals, Guitars
Tormentor: Bass
Death: Drums

Share this games :

TWITTER