DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 3. února 2018

Home » » Recenze/review - REVOLTING - Monolith of Madness (2018)

Recenze/review - REVOLTING - Monolith of Madness (2018)


REVOLTING - Monolith of Madness
CD 2018, F.D.A. Records

for english please scrool down


Vítejte v království bolesti! Vaše kosti budou rozdrceny na prach, do mozku zaraženy ostré rozžhavené železné hroty riffů a srdce probodeno chladným kusem ledu. Zničeni, rozemleti a spáleni na popel znovu povstanete, abyste se spolu s nemrtvými klaněli jedinému pravému švédskému death metalu!

REVOLTING jsou zpět v plné síle, opět rozhodnuti vás pohřbít zaživa. Kapela stojí znovu rozkročena na hromadě lebek, aby vám vyprávěla příběhy ze záhrobí. Jasně rozpoznatelné Roggovy riffy i hlas jsou zárukou kvality. Všude kolem je jen Smrt!
"Monolith of Madness" je deskou, která se nijak zvlášť nevymyká ostatním Roggovým kapelám a projektům. Švédská hororová skupina surových válečníků předkládá další porci syrového a studeného švédského death metalu. Líbí se mi temná nálada celé desky, jednotlivé skladby si opravdu užívám. Ano, nejedná se o nic nového v podzemí, ale jako řemeslo novinka více než obstojí. Navíc jsou přidávány přesně ty ingredience, které mám tolik u tohoto druhu smrti rád - špína, rebelie, chlad a totální masakr vaší mysli. REVOLTING chřestí pytlem plným kostí a připomínají buldozer hrnoucí před sebou hromady mrtvol. Nekompromisně, surově, bez slitování. Jsem spokojen! Album, které je esencí stylu zvaného švédský death metal! Velmi dobře!Asphyx says:


Welcome to the kingdom of pain! Your bones will be crushed into dust, hot iron riffs will get into your brain, and your heart will be pierced by a piece of ice. Destroy, grind and burn to ashes again to rise up with the undead to worship the only true Swedish death metal! REVOLTING are back in full force, again deciding to bury you alive. The band stands again on a pile of skulls to tell stories from the tombs. Clearly recognizable Rogg's riffs and voice are a guarantee of quality. Everywhere is just Death!


"Monolith of Madness" is an album that does not make any difference to other Rogge bands and projects. The Swedish horror group of raw warriors presents another portion of raw and cold Swedish death metal. I like the dark mood of the whole album, I really enjoy the songs. Yes, it's nothing new in the underground, but as a craft the novelty is more than enough. In addition, there are exactly those ingredients that I like so much in this sort of death - dirt, rebellion, coldness and total massacre of your mind. REVOLTING rattles with a sack full of bones and resembles a bulldozer thriving in front of a pile of corpses. Uncompromisingly, brutally, without mercy. I am satisfied! The album, which is the essence of the Swedish death metal style! Very good!

tracklist:
1. Blood, Blood, Blood 03:49
2. Procession to the Monolith 03:20
3. Ode to Hastur 03:54
4. Cadaver Patrol 03:41
5. Night of the Tentacles 03:47
6. March of the Revolter 03:09
7. The Faceless Deformity 03:45
8. Broomstick Legions 03:20
9. A Wedding for the Dead 04:04
10. From Out the Deep 03:41band:

Rogga Johansson: Guitars & Vocals, Grotesque Tobias: Bass Guitar, Mutated Martin: Drums, Desmond Ambrose Root: Artwork and Lyrics (2011-present

Share this games :

TWITTER