Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. února 2018

Home » » Recenze/review - SAXON - Thunderbolt (2018)

Recenze/review - SAXON - Thunderbolt (2018)


SAXON - Thunderbolt
CD 2018, Silver Lining Music

for english please scroll down

Když jsem byl mladý kluk, mé srdce bylo ukováno z jemných heavy metalových slitin. Zestárl jsem a britské SAXON poslouchám stále dál. Jsou mojí krevní skupinou, hudbou navždy zarytou pod kůží, jsou mými průvodci celým životem. Proto dnes berte má slova jako názor letitého fanouška.

Letos SAXON přicházejí se svým již 22 albem a je až neuvěřitelné, jak je deska v rámci stylu silná. Už od první skladby působí jako čerstvá rána, vyrytá ostřím poctivě nabroušeného skalpelu. Je dobré mít v dnešním zmateném světě nějaký pevný záchytný bod, někoho, na koho je spolehnutí. Přiznávám, pro mě jsou jimi právě SAXON."Thunderbolt" je deskou zahranou od srdce. SAXON, v čele s velmi charismatickým Biffem Byfordem, působí stále velmi noblesně, elegantně. Skladby se opravdu dobře poslouchají. Jsou energické, postupně gradují, pánové ale dokáží i zpomalit a donutit vás k zamyšlení. Zvukově skvěle ošetřené album (Andy Sneap) řeže, pálí, chladí a nenechá v klidu žádného opravdového fanouška. SAXON jsou uvěřitelní, ryzí a pilují svůj charakteristický styl k dokonalosti. Posouvají se jen lehce, v rámci heavy metalových zákonů. Už jen zajímavý obal od Paula Raymonda Gregoryho dává jasně na vědomí, co se bude na desce odehrávat. Obdivuji, že ani po těch dlouhých letech neztrácí hudba britských bardů feeling, rockovou sílu a energii. SAXON už asi nebudou jiní! Zaplať všichni svatí i nesvatí za to! Heavy metal nesmí zemřít! Pokud zde budou tito kovoví šlechtici, nemám o to obavy. Na závěr bych si vypůjčil název jedné skladby - "They Played Rock And Roll", která je poctou velikánovi Lemmymu. Charakterizuje i to, co já cítím z letošní nahrávky SAXON. Pravý nefalšovaný rock´n´roll a heavy metal. Myslím, že netřeba dodávat nic jiného. Britský kovový trůn má dalšího adepta na krále! Skvěle!Asphyx says:

When I was a young boy, my heart was made out of fine heavy metal alloys. I grew older and I still listen to the British band SAXON. I really like their music, they will be always under my skin, they are my life guides. That is why today you should take my words as someone who is an old fan of this band. 

This year SAXON came with their 22nd album and it is almost unbelievable how strong the album is in case of style. The first song and all the others feels like a fresh wound, engraved with a sharp scalpel. It is good when you have some strong focus point in today´s confused world, someone you can rely on. I have to admit that SAXON are mine focus point. 


“Thunderbolt” is an album played by heart. SAXON, with very charismatic Biff Byford, feel very noble and elegant. Their songs are very easy to listen. They are energetic, graduate nicely. Those gentlemen can also slow down and make you think. The sound is brilliant (Andy Sneap). It cuts, burns, cools and leaves no real fan in rest. SAXON are believable, pure and they are working on their characteristic style to make it perfect. They are moving only slightly in the boundaries of heavy metal laws. The cover is so interesting, it was done by Paul Raymond Gregory and it gives you a clear idea of what is happening on the album. I admire that the music by those British bards does not lose the feeling, he rock power and energy, even after those long years. SAXON will probably never be different! Thank all saints and no saints for that! Heavy metal cannot die! If there are those metal nobles, I am not worried! Finally, I would like to borrow a title of one song – “They Played Rock and Roll” which is an honour to the great legend Lemmy. It characterized what I feel from this album by SAXON. The real rock´n´roll and heavy metal. I think there is nothing to add. British metal throne has another adept for the king! Great!

tracklist:
Olympus Rising
Thunderbolt
The Secret Of Flight
Nosferatu (The Vampires Waltz)
They Played Rock And Roll
Predator
Sons Of Odin
Sniper
A Wizard's Tale
Speed Merchants
Roadie's Song
Nosferatu (Raw Version)


band:
Biff Byford
Nibbs Carter
Nigel Glockler
Paul Quinn
Doug Scarratt

http://www.saxon747.com/
https://www.facebook.com/saxon
Share this games :

TWITTER