DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 15. dubna 2018

Home » » Recenze/review - ABYTHIC - Beneath Ancient Portals (2018)

Recenze/review - ABYTHIC - Beneath Ancient Portals (2018)


ABYTHIC - Beneath Ancient Portals 
CD/LP/TAPE 2018, Blood Harvest

for english please scroll down

Zmítáš se v posmrtné křeči, zničený a ponížený. Pomalu přecházíš na druhou stranu. Ve smrti je každý sám. Podáváš ruku nemrtvým, opouštíš své nebohé tělo. Kymácí se loďka na řece Styx, jsi vyděšený. Mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Jedno ale víme jistě. Až tě uloží do rakve, budou k tomu hrát prašiví death metalisté ABYTHIC

Smrt má mnoho podob a tu, kterou nám předkládají němečtí maniaci, si dám do žil vždy s chutí. Mrtvolný zápach rozkládajících se těl. Atmosféra beznaděje, hluk praskajících kostí. Vítejte v temných katakombách záhrobí. "Beneath Ancient Portals" je jako ozvěna z těch nejvzdálenějších chodeb podzemí. Krutá, ošklivá, špinavá a mrazivá jako dotek zla."Beneath Ancient Portals" je vynikající poctou poctivému death metalu. Kapela je ovlivněna smečkami jako BOLT THROWER, ASPHYX, GRAVE, PENTACLE. Skladby v jejich podání jsou až hypnoticky přitažlivé, magicky zlé a temné. ABYTHIC letos vydali album, u kterého ožívají ty nejošklivější noční můry. Potkali jste někdy Smrt? Podali jste ji ruku a zatančili si s ní zběsilý tanec na svém vlastním hrobě? Pokud ne, tak s novinkou těchto Němců máte možnost. Budete spáleni pravým, nefalšovaným death metalem, zmrazeni doomovými náladami čerstvých hrobů, abyste nakonec prokleti poklekli a poklonili se věčnosti. Přiznávám, byl jsem deskou "Beneath Ancient Portals" zcela uhranut. Připadám si, jako bych propadl peklu. Vynikající death metal ve starém stylu, který exhumuje vaše tělo i mysl! Prašivina!


Asphyx says:

You are tossing in post-mortem convulsions, destroyed and humiliated. You are slowly moving to the other side. While dying everybody is alone. You shake your hand with the undead, you leave your poor body. A swinging boat on the Styx River, you are scared. There are many unanswered questions. But there is one thing you are certain about – when they will put you in the coffin, the ashy death metal band ABYTHIC will play. 

Death has many forms and I can put the death by the German madmen in my veins any time. Deadly smell of decomposing bodies. Atmosphere of hopelessness, noise of cracking bones. Welcome to the dark catacombs of the graves. “Beneath Ancient Portals” is echoed from the farthest underground corridors. Cruel, ugly, dirty and chilling just like a touch of evil.

“Beneath Ancient Portals” is an excellent honour to honest death metal. The band is influenced by packs such as BOLT THROWER, ASPHYX, GRAVE, PENTACLE. Their songs are hypnotically attractive, magically evil and dark. This year ABYTHIC released an album that brings to life the ugliest nightmares. Have you ever met Death? Have you shake hands and dance with her the frantic dance on your own grave? If not, you have a chance to do that with the new album by those Germans. You will be burned with the true, honest death metal, you will be frozen with doom moods of fresh graves to be cursed in the end and knee down to eternity. I have to admit that I was delighted by the album “Beneath Ancient Portals”. I feel like being in hell. Excellent death metal in the old style which will exhume your mind and body! Ashy thing!


TRACK STREAM:

MORE INFO:
Share this games :

TWITTER