Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. dubna 2018

Home » » Recenze/review - BARREN EARTH - A Complex of Cages (2018)

Recenze/review - BARREN EARTH - A Complex of Cages (2018)


BARREN EARTH - A Complex of Cages
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Těžké mraky se vznáší nad městem. Dotýkají se země. Jsme zahaleni černou mlhou a neustále hledíme k nebi. Kdy dostaneme rozhřešení? Kdy přijde smrt? Ulicemi se potulují lidé se skleněnýma očima a marně hledají odpovědi na otázky. Jsem hudbou nasáklý jako houba - cítím už jen mráz, oheň, nicotu.

Občas bývá mé vnímání hudby natolik podivné, že lze jen těžko vyjádřit slovy. Progresivní metalisté BARREN EARTH jsou letos v některých momentech neuchopitelní. Připomínají páru nad hrncem, která v okamžiku zmizí a zůstane po ní jen těžko hmatatelný otisk. Na novince jsou pánové dramatičtí, epičtí, chladní a hřejiví zároveň. Hrají si s melodiemi jako kočka s myší. Riffy jsou inspirované AMORPHIS, v některých momentech snad CANDLEMASS. Skladbám dominuje vynikající hlas Jóna Aldaráa. Nejdůležitější je pro mě ale atmosféra a ta je na novince jedním slovem pohlcující."A Complex of Cages" je melodickým doom metalovým albem, které opravdu připomíná průlet hustými mraky. BARREN EARTH jsou vznešení, vřelí a monumentální. Jsou jako láva, která se dere na povrch. Pobublává, pokládá spoustu otázek, ničí a zároveň je spalující. Přiznám se bez mučení, novince jsem zcela podlehl, dávkoval jsem si ji po částech i v kuse, ale její síla nejlépe vynikla u nás nad městem. Pozoroval jsem šedé domy v oparu, kývající stromy ve větru, užíval si skvělý zvuk, obdivoval obal a nechával na sebe vše působit. Pokud rádi u hudby přemýšlíte, necháváte se jí inspirovat a čerpáte z ní energii pro běžný život, mohu vám "A Complex of Cages" jen doporučit. Excelentní nahrávka až po okraj narvaná emocemi!Asphyx says:

Heavy clouds float over the city. They touch the earth. We are shrouded with black fog and constantly looking out into the sky. When do we get redemption? When will death come? The streets are wandering with people who have glass eyes and vainly look for answers to questions. I'm soaked with music like a sponge - I just feel frost, fire, nothingness.

At times, my perception of music is so strange that it can hardly be expressed in words. The progressive metallers BARREN EARTH are unachievable at this time. They remind the steam above the pot, which disappears in a moment and remains a hard tangible fingerprint. The gentlemen are dramatic, epic, cool and warm at the same time. They play with melodies like a cat with a mouse. Riffy are inspired by AMORPHIS, at some moments CANDLEMASS. The song is dominated by the excellent voice of Jon Aldará. Most important to me is the atmosphere and it is simply absorbing.


"A Complex of Cages" is a melodic doom metal album that really reminds you of passing through dense clouds. BARREN EARTH are sublime, warm and monumental. They are like a lava that drifts to the surface. Bubbling, asking a lot of questions, destroying and burning at the same time. I admit it without torture, I completely succumbed to the new album, I bested it in parts and in pieces, but its strength best excelled in us over the city. I watched the grey houses in the haze, swinging the trees in the wind, enjoying the great sound, admiring the cover, and letting everything work. If you like to think about music, get inspired and draw energy from it for your everyday life, I can recommend "A Complex of Cages". Excellent recording full of emotions!

Tracklist:
01. The Living Fortress
02. The Ruby
03. Further Down
04. Zeal
05. Scatterprey
06. Solitude Pith
07. Dysphoria
08. Spire
09. Withdrawal


band:
Jón Aldará - vocals
Janne Perttilä - guitars
Sami Yli-Sirniö - guitars
Antti Myllynen - keyboards
Oppu Laine - basses
Marko Tarvonen - drums

Share this games :

TWITTER