SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. dubna 2018

Home » » Recenze/review - FETO IN FETUS - From Blessing To Violence (2018)

Recenze/review - FETO IN FETUS - From Blessing To Violence (2018)


FETO IN FETUS - From Blessing To Violence
CD 2018, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Beru do ruky skalpel a vedu řez kolem celé hlavy. Odkrývám mozek, zkoumám tvé myšlenky. Nakažený, zničený, zmrzačený, takový mi připadáš. Krev stříká všude kolem a nebohé tělo se svíjí v křečích. Bez umrtvení, bez slitování. Diagnóza se sama nabízí. Poslouchal si novou desku polských FETO IN FETUS.

Novinka "From Blessing To Violence" připomíná setkání s rozzuřenou šelmou, přímý náraz náklaďáku plného shnilých kostí. Lavina, tsunami, smršť, ale i černota a chlad. Totální devastace lidské mysli. Smrt převlečená za hudbu. Death grindová symfonie opuštěné pitevny. Setkání se sériovým vrahem. Ale hlavně neskutečně natlakovaný death grindový masakr. Jsem ve svém živlu. 


"From Blessing To Violence" extrémním zážitkem, který lze přirovnat k nejlepším deskám od kapel jako SUFFOCATION, NAPALM DEATH, LOCK UP, CEPHALIC CARNAGE, VOMITORY, CATTLE DECAPITATION, DEVOURMENT, BENIGHTED. Skladby jsou absolutně zničující, mají v sobě obrovské množství temné energie a odsýpají v rytmu odkapávající krve ze zanícené rány. Kapela má velký cit pro vytvoření syrové, studené atmosféry. Šílenství. Ano, to je slovo, které mě napadá asi nejčastěji. Mé kosti praskají na základě skvělého zvuku, oči krvácí nad obalem a mozek se vaří ve vlastní šťávě. Polští death grindeři jsou jako parta divokých řezníků, kteří v sobě dlouhá léta dusili vztek. Letos dali průchod svým nejošklivějším nočním můrám a vypálili je na hudební nosič. Pro mě osobně zatím jedno z nejlepších letošních alb stylu. A vůbec mi nevadí, že se mi mozek rozletěl po místnosti. Vynikající řezničina!


Asphyx says:

I take a scalpel in my hand and cut around the head. I uncover the brain, I examine your thoughts. You seem to me Infected, destroyed, crippled. Blood sprays all around, and the poor body suffer in convulsions. No anaesthesia, no mercy. Diagnosis is clear…. He listened to a new album of Polish FETO IN FETUS.

New "From Blessing To Violence" reminds me of a confrontation with an angry beast, the direct impact of a truck full of rotten bones. An avalanche, a tsunami, a shiver, but also blackness and cold. Total devastation of the human mind. Death dressed for music. Death grind symphony of an abandoned autopsy. Meet the serial killer. But especially the incredibly pressurized death grind massacre. I'm in my element.


"From Blessing To Violence" is an extreme experience that can be compared to the best albums from bands such as SUFFOCATION, NAPALM DEATH, LOCK UP, CEPHALIC CARNAGE, VOMITORY, CATTLE DECAPITATION, DEVOURMENT, BENIGHTED. The songs are absolutely devastating, they have a huge amount of dark energy inside them and they drain in the rhythm of dripping blood from the inflamed wound. The band has a great feeling to create a raw and cold atmosphere. Madness. Yes, that's the word I think most often. My bones crack with great sound, eyes bleed over the cover and my brain is boiling in its own juice. Polish death grinders are like a bunch of wild butchers who themselves suffocated rage for years. This year, they gave vent to their ugliest nightmares and burnt it on record. For me personally one of the best album this year in this style. And I do not mind my brain splashing ar ound the room. Excellent butchery work!

Tracklisting:
01. The Order To Destroy
02. Devour My Entrails
03. Wake Up And Die
04. Under The Sign Of The Debauchery
05. Vomiting The Purulent Acrimony
06. From Blessing To Violence
07. Buried Alive
08. Impact On Memory
09. Book Of Blood
10. Cursed
11. Evil Will Seek You Out
12. The Vanished Land
13. Martyr Annihilation
14. Say - Ten Victims
15. Bind, Torture And Kill
16. The Human Way Is Violence And Death
17. Hate With A Passion
18. Corpse Of The Beyond


Line Up:
Widzik - throat
Michal - guitars
Rocho - bass
Bocian - drums


Share this games :

TWITTER