Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 4. dubna 2018

Home » » Recenze/review - PHYLACTERY - Aeber (2018)

Recenze/review - PHYLACTERY - Aeber (2018)PHYLACTERY - Aeber
CD 2018, Support Underground

for english please scroll down

Vstoupil jsem do místnosti a propadl děsu. Všude kolem byla krev v různém stupni rozkladu. Kusy těla, rozvěšeného po stěnách, střeva, smrdutá ze své podstaty. Vzduchem se vznášelo násilí. Jdu pomalu dovnitř, šokován syrovostí místa. Poznávám jeho dílo. Skulpturu z lidských ostatků. Jeho jasný rukopis lze ihned rozpoznat. Sochař smrti.

Prvotina českých death metalistů by s klidem mohla sloužit jako hudební kulisa k vyšetřování nějakého hodně morbidního násilného činu. Už jen obal od portugalského šílence Pedra Seny dává tušit mnohé. PHYLACTERY přicházejí s deskou, která bude vaší noční můrou, přitažlivým stínem, který vám pronikne hluboko do mysli. Přiznávám, že jsem velmi mile překvapen. Je slyšet, že si PHYLACTERY dali s novinkou velký kus práce. Základem je tradiční, klasický death metal, který vás rozhoupe a přesvědčí. Líbí se mi, že kapela do svých skladeb umně vložila i modernější prvky (ano, i slamming a složitější melodie). Songy jsou tak nebývale pestré, zajímavé, propracované a poslouchám je s krvelačnou chutí. Po delších setkáních si jednotlivé motivy pamatuji, jsem jimi stržen a usvědčen z morbidní vraždy. "Aeber" devastuje, je temné, šílené, velmi dobře složené album. Skupina se vyhnula zbytečným technickým ekvilibristikám, sází spíše na přímé údery kladivem do vaší hlavy. Jsem znovu na místě činu, ohledávám mrtvolu. Sem všichni patříme. Brutalita ovlivněná CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, WHITECHAPEL, ale hlavně smrtí v jejích nekrásnějších podobách (ano, nic nového, ale já si rád užiji i dobré řemeslo, když má v sobě poctivou temnou energii). Chtěli jste masakr a záhubu? Máte je mít. A to společně na jedné nahrávce. Rád budu znovu a opět vstupovat do místnosti plné děsu! Masakr, krev, smrt! Velmi dobře!


Asphyx says:

I stepped into the room and fell into fear. Everywhere there was blood in a different degree of decay. Pieces of body, clinging to the walls, intestines, smelled of nature. Violence raged with air. I'm going slowly in, shocked by the rawness of the place. I recognize his work. A sculpture of human remains. His clear handwriting can be recognized immediately. Sculptor of Death.

The novelty of Czech death metallers could quietly serve as a musical backdrop for investigating a lot of morbid violent acts. Just the cover of the Portuguese madman Pedro Sena gives a lot of insight. PHYLACTERY comes with an album that will be your nightmare, an attractive shadow that penetrates deep into your mind.

I admit that I am very much surprised. It can be heard that PHYLACTERY gave a great deal with the news. The basis is traditional, classic death metal that will make you feel and convinced. I like the fact that the band artificially added more modern elements (yes, slamming and more complicated melodies). Songs are so unusually colorful, interesting, sophisticated and listening to them with bloody taste. After long meetings, I remember each motif, I was torn and convicted of morbid murder. "Aeber" devastates, it is a dark, insane, very well composed album. The band avoided unnecessary technical equilibrium, but rather relies on direct hammer blows into your head. I'm back at the crime scene, looking at the corpse. We all belong here. Brutality affected by CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, WHITECHAPEL, but mainly by death in its most beautiful forms (yes, nothing new, but I like to enjoy the good craft if it ha s a fair dark energy inside). Did you want a massacre and a disaster? You have them. And this together on one recording. I'd love to come back and again into a room full of horror! Massacre, blood, death! Very good!

tracklist:
01. Descent Into Madness
02. The Contract
03. ...of August
04. Diablo Code
05. Confessor
06. The Grand Abomination
07. Nightfall
08. Forest Eternal
09. Asylum
10. Under The Red Sun
11. Acolytes Of Plague


band:
Aleš Krupica - Vocals 
Dominik Kuře - Guitar, Vocals 
Tomáš Melichar - Guitar 
Jan Blaha - Bass 
Miroslav Hanák - Drums

www.facebook.com/phylacteryband
www.bandzone.cz/phylactery
open.spotify.com/artist/0yAYE0iFmMkNqxbwXDW7y5?si=Eerj6xfTRz-eLSBgy5htQA
Share this games :

TWITTER