SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 30. června 2018

Home » » Recenze/review - ESKHATON - Omegalitheos (2018)

Recenze/review - ESKHATON - Omegalitheos (2018)


ESKHATON - Omegalitheos
CD 2018, Lavadome Productions

for english please scroll down

Death metalový terorismus z Austrálie! Polykání vlastní zkažené krve, ortodoxní rouhání ve stínu hořícího kostela! Blasfemie, špína, smrt, morbidita! Chaos, násilí a Satan na jednom místě. Dlouhý obřad k poctě padlým andělům. Topili jste se někdy ve vlastní šťávě? Sežehnuti peklem? Pokud ne a chtěli byste tento neopakovatelný pocit zažít, tak vám doporučuji nové album maniaků ESKHATON.

Na začátek bych si ale dovolil jedno malé varování. Pokud čekáte obyčejný horor a přívětivé melodie, tak utíkejte pryč. "Omegalitheos" je totiž deskou, o které si troufám tvrdit, že není pro každého. Málokdo vydrží dlouhých 52 minut totálního smrtícího šílenství v kuse. Australané vám nedají vydechnout ani na chvilku. Novinka tlačí, řeže a pálí v podstatě po celou dobu. Nutno na ní mít čas, spoustu pečlivých poslechů a trpělivosti. Posluchač je nucen rozkrýt jednotlivé vrstvy nekompromisních riffů, temné energie a hnisu."Omegalitheos"  lze stylově zařadit k morbidním dílům kapel jako IMPETIOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, DIOCLETIAN, PORTAL, TEITANBLOOD, SADISTIK EXEKUTION, MARTIRE, BESTIAL WARLUST. Pro nezasvěceného se tak bude jednat jen o nepropustný monolit totálního chaosu. Doporučuji ale vydržet prvotní šok. Novinka je totiž jak říznutí do staré mokvající rány. Také zpočátku neucítíte žádnou bolest, jen tupé tepání krve. Po nějaké době ale polezete bolestí po zdi. Album je možná až příliš dlouhé, chvílemi hodně monotónní a až moc "nepříjemné". Jenže takhle se v záhrobí velebí démoni a klaní se všem rohatým. Nejvíc se mi osvědčil poslech se sluchátky na uších, kdy jsem byl odstřižen od okolního světa. Nakonec dojde k prozření, k znesvěcení svatých ostatků. Lebky popraskají, kosti jsou rozdrceny na prach. Co si přát víc? Absolutně blasfemický a nekompromisní death metal, který vás spálí na popel! Inferno!Asphyx says:

Death Metal Terrorism from Australia! Swallowing your own bloodshed, orthodox blasphemy in the shadow of the burning church! Blasphemy, dirt, death, morbidity! Chaos, violence and Satan in one place. A long ceremony to honor the fallen angels. Have you ever drowned in your own juice? Blessed with hell? If not and would like to experience this unrepeatable feeling, I recommend a new album of ESKHATON maniacs.

However, I would mention one small warning. If you expect ordinary horror and friendly tunes, run away. "Omegalitheos" is a record that I dare to say is not for everyone. Only Few survive the long 52 minutes of total deadly madness in a piece. Australians do not let you breathe in for a moment. The news pushes, cuts and burns essentially all the time. It takes time, lots of careful listening and patience. The listener is forced to uncover individual layers of uncompromising riffs, dark energy and pus.

"Omegalitheos" can be categorized as morbid bands like IMPETIOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, DIOCLETIAN, PORTAL, TEITANBLOOD, SADISTIK EXEKUTION, MARTIRE, BESTIAL WARLUST. For the uninitiated, this will only be an impermeable monolith of total chaos. I recommend, however, to withstand the initial shock. The novelty is as cutting into an old wetting wound. You also do not feel any pain at first, just a dull throat of blood. But after a while, you're racing with pain on the wall. The album may be too long, very monotonous and too "unpleasant". But this is how the demons glorify in the tomb and bow down to all the horns. I was most successful listening to earphones when I was cut off from the outside world. Eventually there will be revelations of the desecration of the sacred remains. The skulls are cracked, the bones are crushed into dust. What more do you want? Absolutely blasphemous and uncompromising death metal that burns you to ashes! Inferno!

Share this games :

TWITTER