Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 9. června 2018

Home » » Recenze/review - PROLAPSED - Sexual Assaults (2018)

Recenze/review - PROLAPSED - Sexual Assaults (2018)


PROLAPSED - Sexual Assaults
CD 2018, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Vzduchem se vznáší mrtvolný puch. Na kovovém stole leží krásné čerstvé tělo. Beru do rukou skalpel, rukavice nepoužívám, rád se mazlím se zkaženou krví. Kdo si byla a proč si zemřela? Otázek je mnoho a odpověď naleznu, až rozříznu tvé břicho. Děs v očích, posmrtná křeč. Vypadá to, že si před smrtí hodně trpěla. Ke spokojenosti mi chybí už jen nějaká hudba. Vkládám do přehrávače nové CD českých death grinderů PROLAPSED a zahajuji pitvu. Na tváři mám úchylný úsměv nadšeného patologa.

Poslouchám prvotinu českých maniaků již nějaký čas a pokaždé si vzpomenu na zážitky z jedné veřejné pitvy, které jsem se kdysi zúčastnil. Atmosféra místa mi hodně připomíná i novinku "Sexual Assaults". Je stejně chladná, syrová, odlidštěná. Podejte mi prosím skalpel, ať můžeme začít!Hudebně se pánové pohybují v surovém klasickém death metalu (CANNIBAL CORPSE, NAPALM DEATH, CARCASS, DYING FETUS), okořeněném grindovými chvilkami poezie. Nic pro slabé povahy, spíše se jedná o nefalšovanou trepanaci mozku. Zvuk je velmi dobře ošetřen, deska nepostrádá potřebný drive a takovou tu jasně zacílenou neurvalost, která dělá z obyčejných desek ty dobré. PROLAPSED nehledají nové cesty, předkládají již dříve slyšené, ale takovým způsobem, že jim to zkrátka věřím. Mezi námi patology jsou dobří i špatní řemeslníci. Nutno rovnou říci, že tahle parta se k deathu a grindu umí postavit tím správným způsobem. Pokud se rádi koupete v krvi, dělá vám dobře křik pitvaných těl a s chutí trávíte svůj čas na opuštěných jatkách, tak neváhejte ani chvilku. Splněno bylo vše pro pořádný a poctivý poslech - spousta zajímavých nápadů, občas možná lehce monotónních, ale krutých a opravdových. Nakonec pacient vždycky zemře a o to nám jde především, nemám pravdu? Death grindová mašina na zabíjení! Velmi dobře!


Asphyx says:

The air is flooded by a dead air. On the metal table is a beautiful fresh body. I take the scalpel in my hands, I do not use the gloves, I like to cuddle with spoiled blood. Who were you and why did you die? There are many questions and I will find the answer when I cut your stomach. Fear in your eyes, postpartum convulsions. Looks like you suffered a lot before your death. To my satisfaction I miss just some music. I'm put a new CD of the Czech death grinder PROLAPSED into the player and I'm starting an autopsy. I have a faint smile of an enthusiastic pathologist on my face.

I listen to the first album Czech maniacs for some time, and every time I think of the experiences of one public autopsy, which I attended. The atmosphere of the place reminds me the novelty "Sexual Assaults". It is just as cool, raw, inhuman. Give me a scalpel, let's start!


Musically, the gentlemen move in raw classical death metal (CANNIBAL CORPSE, NAPALM DEATH, CARCASS, DYING FETUS), spiced with grind moments of poetry. Nothing for weaknesses, rather it's a real brain trepanation. The sound is very well cared for, the album does not miss a necessary drive and the kind of clear targeting that makes the normal recordings be good. PROLAPSED are not looking for new ways, they play what was already heard, but in such a way that I simply believe it. Among our pathologists are both - good and bad craftsmen. Need to say straight away that this band is able to stand up to the death and the grind in the right way. If you love bathing in blood, you like the screaming of dirty bodies and the desire to spend your time in abandoned slaughterhouses, so do not hesitate for a moment. Everything was fulfilled for a fair and honest listening - lots of inte resting ideas, occasionally perhaps slightly monotonous but cruel and real. At the end the patient always dies and that's our goal, does he not ? Death Grind Machine for Killing! Very good!Tracklist:
1. Bolt cutter 03:33
2. Flashlight 03:22
3. Insane lament 02:39
4. Staring eyes 02:22
5. Sexual assaults 02:42
6. Attack on angel 02:58
7. Charred body 02:26
8. Ugly boy with small penis 03:52


band:
Roman Šťulík - guitar, vocal
Vojtěch Hruša - guitar, vocal
Pavel Bouška - Drums
Ďuri Meliško - Bass guitar


Share this games :

TWITTER