DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. července 2018

Home » » Recenze/review - EXTREMITY - Coffin Birth (2018)

Recenze/review - EXTREMITY - Coffin Birth (2018)


EXTREMITY - Coffin Birth
CD 2018, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Má cesta je dlouhá a těžká. Bičován vlastním svědomím za sebou táhnu rakev. Vytesal jsem ji z obráceného kříže, spojil rezavými hřeby vytaženými z nohou Krista. Provazy se mi zařezávají do ramenou. Jsem na pokraji sil. Čeká mě poslední výstup. Nahoře nad městem snad najdu klid. Už mě čekají, mí přátelé nemrtví. Uléhám do čerstvého hrobu a nechávám se zasypat černou hlínou. Konečně jsem mezi svými.

V hudbě, jako v čemkoliv jiném, věřím hlavně sobě a svým instinktům. Pohybují se v podzemí dlouhá léta a u kapel oceňuji hlavně opravdovost. EXTREMITY jsou přesně ti poslové death metalového zla ze starých časů, které budu vždy uctívat. Novinka "Coffin Birth" je jasnou a hlasitou odpovědí na klasickou smrt. Prašivina, hniloba, staré popraskané rakve. Všechno tohle na novém albu najdete. Vítejte v záhrobí!Nasávám chorobou nasáklou atmosféru, přehrabuji se ve starých kostech. EXTREMITY hrají ve stylu devadesátých let (DISMEMBER, UNLEASHED, GRAVE, SORGERY, ENTOMBED), přidávají pořádnou porci odkazů REPULSION, AUTOPSY, DEATH, CARCASS, BOLT THROWER a neskutečné množství zkažené krve. Plesnivý zvuk, vokál z onoho světa, všude přítomná smrt a temnota. To jsou všechno podivné věci, které dělají z dobrých desek ty vynikající. S "Coffin Birth" jsem trávil rád a s chutí dlouhé hodiny ve svém hrobě. Desku jsem proséval mezi prsty, rval jsem si ji do hlavy a pouštěl žilou. Stala se mojí součástí, protože je na ní muzika, kterou mám asi nejraději. Syrová, ryzí, reálná, smrtící. EXTREMITY nahráli album plné záhrobních melodií, odkapává z ní špína, nenávist, zlo a hniloba. Propadli jsme kdysi peklu a podobné desky jsou pro nás doslova povinnost. Vynikající death metalová odpověď na ozvěny z onoho světa! Katakomby vydaly další svědectví! Smrt!Asphyx says:

My path is long and heavy. Whispering with my won conscience, I pull a coffin. I dragged it from the reverse cross, put it together with rusty nails pulled out of Christ´s feet. The ropes are cutting my shoulders. I am on the edge of my strength. The last exit is waiting for me. I should find a peace above the city. They are waiting for me, my friends the undead. I lie down in the fresh grave and get covered with black clay. Finally, I am among my own. 

In music, just as in anything else, I believe in myself and my instincts. They have been moving in the underground for years, and I really appreciate the realness of the bands. EXTREMITY are exactly the messengers of the death metal evil from the old days, which will always be worshiped by me. “Coffin Birth” is a clear and loud response to classic death. Dust, rot, old cracked coffins. You can find all this on the new album. Welcome to the beyond world!

I suck the sick atmosphere, I look through the pile of old bones. EXTREMITY play in the style of the 90s (DISMEMBER, UNLEASHED, GRAVE, SORGERY, ENTOMBED), they add a good portion of the REPULSION, AUTOPSY, DEATH, CARCASS, BOLT THROWER and an unbelievable portion of bad blood. A mouldy sound, a vocal from the beyond world, everywhere is death and darkness. These are all strange things which make from good albums the excellent ones. I enjoyed my time with “Coffin Birth” and I gladly spend long hours in my grave with it. I sifted the album between my fingers, ripping it into my head and letting it into my veins. It has become a part of me because its music is the one I love the most. Raw, genuine, real, deadly. EXTREMITY has recorded an album full of savage melodies, dripping dirt, hate, evil and rot. We have once fallen in Hell and similar albums are like a duty for us. Excellent death metal answer to echoes from the beyond world! Catacombs have released another testimony! Death!


TRACKLIST
1. Coffin Birth / A Million Witches (5:29)
2. Where Evil Dwells (4:19)
3. Grave Mistake (5:00)
4. Umbilicus (5:00)
5. For Want Of A Nail (5:24)
6. Occision (3:22)
7. Like Father Like Son (4:38)
8. Misbegotten / Coffin Death (6:59)

LINE-UP
Shelby Lermo - Guitars / Vox / Bass / Organ / Piano
Marissa Martinez-Hoadley - Guitars / Vox
Aesop Dekker - Drums 

Share this games :

TWITTER