DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. července 2018

Home » » Recenze/review - JUNGLE ROT - Jungle Rot (2018)

Recenze/review - JUNGLE ROT - Jungle Rot (2018)


JUNGLE ROT - Jungle Rot
CD 2018, Victory Records

for english please scroll down

Byl jsem zastřelen v boji a pochován do hromadného hrobu. Stejně jako spousta dalších. Ve válce beze jména, se spoustou krve a brutálního násilí. Lidská rasa zase jednou ukázala, čeho je schopná. Tolik zla a nenávisti připomínalo peklo na zemi. Šílenství a dusno, hnijící končetiny, strach v očích. Nepřítel všude kolem, Smrt si dávala rande se Satanem. Musel jsem se vrátit, jako death metalový zombie voják, abych se pomstil za všechnu bolest.

Death metaloví veteráni JUNGLE ROT letos opět přišli s albem, které připomíná krvavé bojiště. Dunivé bicí, devastující zvuk, k tomu riffy ostré jako čepele bajonetu. A samozřejmě hlas pana Daveho, který připomíná chorobné rozkazy velícího důstojníka. Smrtící legenda zve k útoku takovým způsobem, že umírá vše kolem v okruhu několika kilometrů.Podobné kapely jako JUNGLE ROT samozřejmě již nepřekvapí ničím novým. Jenže tihle vojáci apokalypsy vypilovali svůj styl k dokonalosti. Nejvíc mi asi připomínají naštvaný tank, drtící před sebou vše živé i neživé. Tisíce mrtvých těl je potřeba zahrnout do hromadného hrobu. Další útok, další smrt. Kdy tohle skončí? Důvod se vždycky najde. Serte na válku a poslouchejte raději novou desku "Jungle Rot". Je totiž nádhernou ukázkou perfektního smrtícího alba. Nechybí mi nic. Znovu jsem zemřel pod pásy rozjetého tanku s názvem JUNGLE ROT. Thrashové pasáže zvou k zombie mosh-pitu. S chutí přijímám. Jsem nadšen z obalu, zvuku, provedení, ale hlavně nápadů, které mi hlavou zní jako uštěkaný kulomet. Tohle je stará, poctivá death metalová válka. Muž proti muži, čest a sláva a samozřejmě smrt, která nakonec vždycky zvítězí. Vynikající album! Do boje! Na zteč! Skvěle!Asphyx says:

I was shot in the battle and buried into the mass grave, as well as many others. In the war without the name, with the huge amount of blood and brutal violence. The human race has shown what is capable to do again. So much evil and hate reminded the hell on the Earth. Madness and sultriness, rotting limbs, scare in the eyes. Enemy is everywhere around us, Death is dated with Satan. I had to come back like the death metal zombie soldier to revenge all that pain.

This year, death metal veterans JUNGLE ROT come with the album which reminds the bloody battlefield again. Thudding drums, devastating sound, moreover the riffs sharp as a blade of bayonet. And of course, the vocal of mister Dave which reminds morbid orders of commanding officer. Killing legend is inviting to attack in such way that everything within a few kilometers is dying.


Of course, similar bands like JUNGLE ROT don’t surprise with something new. However, these soldiers of apocalypse brought their style into the perfection. They are like the angry armored vehicle which is crushing everything live and dead in front of. It is necessary to give the thousands dead bodies into the mass grave. Additional attack, additional dead. When will it end? Some reason is every time here. So fuck at the war and rather listen to the new record “Jungle Rot”. It is a great demonstration of a perfect killing album. I don’t miss anything. I died again under the tracks of going armored vehicle with the name JUNGLE ROT. The thrashing parts invite you to zombie mosh-pit. And I am glad that I accepted this offer. I am excited of the cover art, sound, concept, but especially I am excited of the ideas, which sound as a machine gun in my head. This is old true death metal war. Man against man, honor and glory, and of course death, which finally win. Great album!

Tracklist:
01. Send Forth Oblivion
02. Delusional Denial
03. A Burning Cinder
04. Triggered
05. Fearmonger
06. Stay Dead
07. Glory for the Fallen
08. Pumped Full of Lead
09. Twisted Mind
10. Terrible Certainty (Kreator cover)

band:
Dave Matrise / James Genenz / Geoff Bub

Share this games :

TWITTER