DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 24. července 2018

Home » » Recenze/review - SHED THE SKIN - We of Scorn (2018)

Recenze/review - SHED THE SKIN - We of Scorn (2018)


SHED THE SKIN - We of Scorn
CD, LP, TAPE 2018, Hells Headbangers

for english please scroll down

Země se otevřela, pukla a vše kolem začalo hořet. Z útrob vytékala hnilobná smrtící láva. Peklo znovu promluvilo. Onen svět vydal další svědectví o nekonečném utrpení padlých duší. Předkládán je tentokrát temný, krví nasáklý death metal, který ničí vše živé v okruhu několika kilometrů. Zkušení muzikanti ze smečky se jménem SHED THE SKIN jsou opět zde, aby nám ukázali těžký a náročný život v záhrobí. Stáhněte mě prosím z kůže, zapalte mé maso, ale nechte mě umřít ve stínu! Další světla tohoto světa již nesnesu, poslouchám totiž stále dokola nové album "We of Scorn".

Kolik jste viděli odstínů krve? A kolik tmy? Garantuji vám, že při každém setkání s deskou "We of Scorn" budete čerpat další a další černou energii. Nahrávka má skvěle ošetřený chorobný zvuk (a dokonalý obal), spoustu mrtvolných nápadů a hlavně v sobě obsahuje opravdu zlou atmosféru. Nebývale pestrý materiál, zahraný s velkým odhodláním. To jsou letošní SHED THE SKIN.
SHED THE SKIN je smečkou složenou ze členů kapel INCANTATION, FUNERUS, FROM THE DEPTHS, ACHERON a jejich tvorba tomu odpovídá. Jedná se přesně o ten hnilobou nasáklý death metal, jehož kořeny sahají až někam do devadesátých let minulého století. Sází se zde na poctivé nápady, na celkovou bezútěšnou a stísněnou náladu. Hroby vydávají další svědectví, peklo znovu hoří a žaluje. Melodie jsou zapamatovatelné, občas protkané blackovými a thrashovými vlivy. Jako celek drží "We of Scorn" pohromadě jako čerstvě vykopaná mrtvola. Proniká mi do žil pomalu, ale o to déle tam zůstane. Je jako starodávná choroba, která znovu útočí. Nakonec stejně všichni zemřeme, ale než k tomu dojde, budeme poslouchat novinku "We of Scorn". Album na mě působí hodně silně, zapamatovatelně a stalo se mi velmi častým průvodcem na mých toulkách záhrobím. Zemři v plamenech! Poznej opravdovou zlou temnotu! Poslouchej SHED THE SKIN! Vynikající porce shnilého masa! Death metal par excellence! Kult!


Asphyx says:

The earth has opened, cracked and everything started to burn. A decaying lethal lava flowed from the inside. The hell has spoken again. The beyond world has gave us yet another testimony of the endless suffering of the fallen souls. The dark death metal soaked with blood is presented here. It destroys everything in a circle of kilometres. Experienced musicians from the band called SHED THE SKIN are here again to show us hard and difficult life of the beyond world. Please take off my skin, burn my flesh and let me die in the shadows! I cannot stand any more lights of this world because I have been listening to the new album “We of Scorn”. 

How many shades of blood have you seen? And how much darkness? I guarantee that each time you listen to the album “We of Scorn” you will draw more and more dark energy. The album´s sound is nicely sick (and the cover is excellent), many deadly ideas, and it has an evil atmosphere. Unusually colourful material played with great dedication. That is this year´s SHED THE SKIN.

SHED THE SKIN is a band of members from INCANTATION, FUNERUS, FROM THE DEPTHS, ACHERON and their music fits to that. It is the exact rotting soggy death metal and its roots go back to the 90s. They raise honest ideas on the overall bleak and confused atmosphere. Graves give another testimony, the hell burns again and sue. The melodies are memorable, sometimes filled with black and thrash influences. As a whole “We of Scorn” holds together like a freshly dug up corpse. It goes slowly into my veins but it stays longer there. It is like an ancient disease which attacks us again. Finally, we will all die but before that we will listen to the new album “We of Scorn”. The album feels very strong, memorable and it has become a guide on my wanderings in the beyond world. Die in the flames! See the real evil darkness! Listen to SHED THE SKIN! Excellent portion of rotten meat! Death metal par excellence! Cult!


Tracklist:
01 From Tortured Realms 4:33
02 We Of Scorn 3:22
03 Trepanning Sanity 3:26
04 Tetrarchy Pact 3:30
05 Legion Of The Scorpion 3:30
06 Luminous Transgression 3:19
07 Serpentspawn Upheaval 4:35
08 A Stone Awoke The Titans 3:57
09 Remonstrating The Preserver 3:22
10 Forever 4:15

band:

Kyle Severn ( drums), Matt Sorg ( guitars), Ash Thomas ( Vokils, Guitars), Ed Stephens ( Bass), Brian Boston ( evil keys)


Share this games :

TWITTER