DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. srpna 2018

Home » » Recenze/review - RAVENS CREED - Get Killed or Try Dying (2018)

Recenze/review - RAVENS CREED - Get Killed or Try Dying (2018)


RAVENS CREED - Get Killed or Try Dying
CD 2018, Xtreem Music

for english please scoll down

Praská mramorová deska na mém vlastním hrobě. Krkavci žalují. Dřevěná rakev, exhumace těla. Umíral jsem dlouho, ve špíně a krvi. Ohledání ostatků neproběhlo dobře, zjištěna byla násilná smrt. Umřel jsem kdysi, na přelomu osmdesátých a devadesátých let s náručí plnou death metalových kazet. Od té doby jsem nebyl nikdy jiný, zůstal jsem věrný a šílený. Vyhledávám rád starou poctivou smrt. 

Již úvodní intro nové desky britských maniaků RAVENS CREED nás přenese na starý opuštěný hřbitov. Jsou zde pochovány vzpomínky na pravěký prašivý death/thrash metal. Ostatky jsou hanobeny hezky postaru, stylem prvních alb DEATH STRIKE, MASTER, HELLHAMMER, VENOM, DISCHARGE, CIANIDE, POSSESSED, DECEASED. "Get Killed or Try Dying" je jako čerstvě otevřený hrob, na který jste již dávno zapomněli. Syrový, ošklivý, plný strachu, temnoty a krve smíchané s prachem.Jako příslušník starodávného cechu death metalového si novinku "Get Killed or Try Dying" neskutečně užívám. Připomíná mi mé začátky, doby, kdy nadšení a smrt vítězila nad umělým zvukem. Ten si na zmiňované desce zaslouží velkou pochvalu, stejně jako obal. Jedná se možná o retro zážitek, ale zahraný tak, že u něj pukají víka od rakví. Mám pro podobné prašivé záležitosti velkou slabost. Album si rvu s chutí do hlavy, polykám jej bez kousání. Jsem uhranut opravdovostí a poctivostí. Tohle je reálný metal přesně v podobě, v jaké se kdysi hrával. Šílený, špinavý, zničující a ještě u něj můžete strávit nejednu skvělou chvíli v mosh-pitu. Dejte mi někdo pivo a přidejte hlasitost!  Hniloba, nálada čerstvých hrobů! Smrt! "Get Killed or Try Dying" je deskou, která mě absolutně rozsekala! Totální masakr v márnici! Rezavé death metalové album, u kterého vám popraskají všechny kosti! Skvěle!Asphyx says:

A marble slab is cracking on my own grave. The ravens are complaining. A wooden coffin, exhumation of the body. I was dying for a long time, in dirt and blood. The search for the remains did not work well, violent death has been stated. I died once, at the turn of the 80s and 90s with my arms full of death metal cassettes. Since then, I have never been different, I have remained faithful and insane. I like old honest death. 

The intro of the new album by British maniacs RAVENS CREED will take us to an old abandoned cemetery. Memories of prehistoric gruesome death/thrash metal are buried here. The remains are defamed in the nice old way in the style of first albums by DEATH STRIKE, MASTER, HELLHAMMER, VENOM, DISCHARGE, CIANIDE, POSSESSED, DECEASED. “Get Killed or Try Dying” is like a freshly opened grave that you have long forgotten. Raw, ugly, full of fear, darkness and blood mixed with dust.


As a member of the ancient death metal gild I really enjoy this new album called “Get Killed or Try Dying”. It reminds me my beginnings, the times when enthusiasm and death won over artificial sound. The sound deserves a praise on this album, as well as the cover. It might be a retro experience but it was done in the way that when you play it the lids of coffins are cracking up. I really like similar dusty music. I gladly put this album into my head, I swallow it without biting. I am cursed with the realness and honesty. This is the real metal in the way it used to be played in the past. Crazy dirty, devastating and still you can spend many great moments with it in mosh-pit. Give me a beer and add the volume! Rot, the mood of fresh tombs! Death! “Get Killed or Try Dying” is an album which absolutely smashed me! A total massacre in a death-house! Rusty death metal album which will make all your bones crack! Great!

BAND INFO:

LABEL INFO:
Share this games :

TWITTER