Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 29. října 2018

Home » » Recenze/review - CULTES DES GHOULES - Sinister (2018)

Recenze/review - CULTES DES GHOULES - Sinister (2018)


CULTES DES GHOULES - Sinister
CD LP 2018, Hells Headbangers

Black metal, ze staré hrobky právě vytažený, nasáklý shnilou krví a pravěkou špínou. Vlastní rukopis, schopnost vytvořit náladu podobnou snad jen umírání na oltáři při nějaké hodně ošklivé mši. Tohle všechno můžete slyšet i na novince prokletých polských CULTES DES GHOULES. Kapely, která se zrodila ve stejných místech jako samotné zlo. Rovnou předesílám, že nahrávka není nic pro slabé povahy, pro milovníky lehkých melodií a metalového odpočinku.

"Sinister" je zkrátka hodně rouhavým albem, v mnohém samozřejmě monotónním, přesto stále neskutečně až magicky přitažlivým. Předešlé záseky se mi možná líbily o trošku více, ale pořád zde cítím opravdovou hnilobu. Za moji maličkost jsem tedy spokojen. CULTES DES GHOULES působí dojmem, že znají tajemné formule obrácených modliteb, inspirovaných Satanem. Vše samozřejmě podáváno s vlastním výrazem bizarních záhrobních orgií. Občasná, chtěná faleš v hlase, nářek neviňátek, zvuk ošetřený někde v rozpadlých rakvích, vsuvky z kláves, které opravdu bolí. Poláci jsou zkrátka zkažení jako padlí kněží. Rouhají se ryze, s uvěřitelnou schopností mě přesvědčit o vítězství zla na tomto světě. Už to nebude dlouho trvat a temné síly povstanou. Stánky s kříži na zdech budou spáleny a smrt bude vysvobozením. Ano, takové jsou mé pocity z novinky polských šílenců. Nejedná se pro mě sice o vyloženě srdcovou záležitost, ale musím uznat, že ve stylu zvaném black metal, jsem letos příliš lepších desek neobjevil. Budiž tedy přáno i vám. Myslím, že temné zlo netřeba dále rozebírat, raději jej poslechněte. Infernální černý kov potřísněný opravdovou krví. Peklo!


sumarizace:

CULTES DES GHOULES a jejich CD "Sinister" mi připomínají nějakou hodně zlou a ošklivou okultní seanci. Mocné kytarové motivy, hlas povolaný z temnot a dobrý zvuk. Ano, při poslechu mám opravdu pocit, že peklo existuje. Jasně a hmatatelně, jako na novince CULTES DES GHOULES. Tahle hudba by klidně mohla znít při uvítání zbloudilých duší při příchodu do podzemí. Oceňuji temnotu, všechny černé skladby i určitou nihilistickou náladu, kterou zde cítím z každého tónu. Obraťte všechny kříže směrem dolů, vyžeňte kněze z kostelů, už napáchali dost zla! Černé, zlé metalové album, které je cítit sírou! Inferno!


Asphyx says:

CULTES DES GHOULES and their CD "Sinister" reminds me some very bad and ugly occult session. Powerful guitar motifs, voice called up from the darkness and good sound. Yes, when I 'm listening I really feel that the Hell exists. Clearly and tangibly like the news of CULTES DES GHOULES. This music could easily sound when the lost souls come in the underground. I appreciate the darkness, all black tracks and certain nihilistic mood that I feel from each tone. Turn all crosses down, expell the priests from churches, they've already done evil enough! Black metal album that smells of sulfur! Inferno!

TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER