Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - GOROD - Æthra (2018)

Recenze/review - GOROD - Æthra (2018)


GOROD - Æthra
CD 2018, Overpowered Records

for english please scroll down

Nekonečný, emocemi nabitý tanec na ostrých střepech. Tak by se dala deska francouzských GOROD charakterizovat asi nejlépe. Dokonalý zvuk, obal jak ze starých archivních knih. Hlavně ale hudba, která je v podstatě dokonalou současnou esencí toho, co progresivní death metal nabízí. Tam, kde jiné moderní kapely tápou, přicházejí Francouzi s tlakem, silou a neotřelými nápady. Technika je zde dávkována s velkým citem, skladby odsýpají jako lavina z lidských kostí. Když je potřeba, je předložen klidný motiv, který se náhle změní v takový nářez, že vám popraskají žilky v očích. 

Ne, nejsem z těch, kdo by se každý den s chutí zaobíral podobně laděným death metalem. Většinou mě nic moc neříká, ale GOROD mě zasáhli na těch nejcitlivějších místech. Dám hodně na náladu, na atmosféru a těch je na novince nepřeberné množství. Stačí si sednout a naslouchat. "Æthra" je v podstatě absolutní, ultimátní deskou. Nekompromisní po všech stránkách. Skvělé texty, které mají co říci, psycho - cover, čistá a zároveň bolestivá produkce, variabilní vokál, pečlivě vystavěné "jinaké a originální" riffy - tohle všechno dělá z novinky vynikající nahrávku bez jakéhokoliv slabého místa. Pokud se oprostím od předsudků, tak musím jednoznačně prohlásit, že takto skvěle zahraný progresivní technický death metal jsem již dlouho neslyšel. Lze sice vystopovat podobné nálady jako v dílech OBSCURA, OPETH, případně dokonce i BEHEMOTH, WHITECHAPEL (v poklidnějších pasážích i MASTODON), ale to není vůbec důležité. Hlavní je celkový dojem a ten lze nazvat jen superlativy. "Æthra" je albem, které na jednu stranu neskutečně bolí a pálí, na tu druhou připomíná surfování na vysokých vlnách. Pokud máte rádi extrémní hudbu jako takovou, tak neváhejte, tohle jsou překrásné metalové bakchanálie. Excelentní dokonalost!


Asphyx says:

Endless, emotionally charged dance on sharp shards. That's how the album of the French GOROD could be characterized the best way. Perfect sound and the cover like from old archive books. But mainly music, which is basically the perfect contemporary essence of what progressive death metal offers. Where other modern bands are lost, the French come with pressure, force and fresh ideas. Technique is given here with a great feeling, the songs are drained as an avalanche from human bones. When needed, a seamless motif is presented, which suddenly changes into such an incision that your veins in your eyes are cracking.

No, I'm not one of those who would like to look every day with a similarly tuned death metal. Mostly I am not interested much, but GOROD hit me in the most sensitive places. The mood and the atmosphere is really important and there's a lot of those stuffs on the new album. Just sit and listen.

"Æthra" is essentially an absolute, ultimate record. Uncompromising in all aspects. Great lyrics which have something to say, psycho - cover, pure and painful production, variable vocals, carefully crafted "different and original" riffs - all this makes the novelty a great record without any weakness. If I'm out of prejudice, I have to say clearly that I have not heard such a great progressive technical death metal for long time. It is possible to trace similar moods like in OBSCURA, OPETH, or even BEHEMOTH, WHITECHAPEL (in more peaceful passages as well even MASTODON), but that is not really important. The main thing is the overall impression and it can be called only by superlatives. "Æthra" is an album that hurts and burns on one side, the second one reminds you high waves surfing. If you like extreme music as such, do not hesitate, this is a beautiful metal "Bacchanal". Excellent perfection!

tracklist:
01. Wolfsmond 
02. Bekhten's Curse 
03. Aethra 
04. The Sentry 
05. Hina 
06. And The Moon Turned Black 
07. Chandra And The Maiden 
08. Goddess Of Dirt 
09. Inexorable 
10. A Light Unseen

band:
Julien "Nutz" Deyres: Vocals 
Mathieu Pascal: Guitars 
Ben "Barby" Claus: Bass 
Nicolas Alberny: Guitars 
Karol Diers: Drums 

Share this games :

TWITTER