DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 29. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - MASS INFECTION - Shadows Became Flesh (2018)

Recenze/review - MASS INFECTION - Shadows Became Flesh (2018)


MASS INFECTION - Shadows Became Flesh
CD 2018, Comatose Music

for english please scroll down

Existuje více než tisíc způsobů, jak mučit lidské tělo. Řečtí brutální death metalisté MASS INFECTION zvolili jeden z nejbolestivějších. Představte si sebe sama, spoutané s pažemi za zády. Do hlavy je vám postupně, se znalostí chirurgie a neurologie, zavrtáváno pomalu několik ostrých hrotů. Jste celou dobu při vědomí, cítíte každou nitku svých nervů. Oči vytřeštěné a na rtech modlitba. Smrt je nakonec vysvobozením a jediným východiskem.

Nová deska "Shadows Became Flesh" lze s klidem k podobnému mučení imaginárně přirovnat. Riffy jsou podobně ostré a bolestivé, bicí tlačí stejným způsobem. Letošní nahrávka je zároveň temnější a zase o nějaký řád propracovanější. Jen mi trvalo delší dobu se do ní dostat.


"Shadows Became Flesh" je kouskem death metalového zla ve stylu DEEDS OF FLESH, HATE ETERNAL, SEVERE TORTURE, ORIGIN, NILE, MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, MONSTROSITY (snad i BENEDICTION). Je hodně neurvalou, šílenou deskou, která je zároveň velmi propracovaná, s vynikajícím zvukem i obalem. Osobně se mi asi nejvíc líbí všudepřítomná temnota a takový ten hnilobný odér, který se asi nedá ani naučit. V kapele musí fungovat vzájemná chemie, smečka musí lovit a zabíjet spolu. Z MASS INFECTION doslova dýchá radost z hraní jako takového. Když si pak přidáte ještě vynikající řemeslnou zručnost, není co řešit. Je sice pravda, že oproti minulé nahrávce jsem byl zpočátku lehce zmatený, ale to bych přisuzoval větší složitosti skladeb. "Shadows Became Flesh" je pro mě vynikajícím albem. Už jste někdy měli zaseknutý sekáček na maso do hlavy? Že ne? Tak máte možnost. Vynikající brutální death metal, který bolí až do morku kostí!


Asphyx says:

There are more than a thousand ways to torture the human body. Greek brutal death metallers MASS INFECTION chose one of the most painful. Imagine yourself, tied with your arms behind your back. The head is step by step, with the knowledge of surgery and neurology, drill slowly a few sharp tips. You are conscious all the time, feeling every thread of your nerves. Ears wrung out and praying on the lips. Death is ultimately the liberation and the only way out.

The new "Shadows Became Flesh" can be compared to be similar to this torture. Riffs are similarly sharp and painful, drums push the same way. This year's recording is also darker, and again a more sophisticated order. It only took me a long time to get into it.

"Shadows Became Flesh" is a bit of death metal evil in the style of DEEDS OF FLESH, HATE ETERNAL, SEVERE TORTURE, ORIGIN, NILE, MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, MONSTROSITY (maybe even BENEDICTION). It's a very futile, crazy album that is also very sophisticated, with great sound and cover. Personally, I most like the ubiquitous darkness and such a rotten odor that cannot even be learned. The band must have a mutual chemistry, the band must hunt and kill together. From MASS INFECTION literally breathes the joy of playing as such. When you add an excellent craftsmanship, there is nothing to be done. It is true that I was slightly confused at the beginning when I compared it with previous album, but I think because of the complexity of the songs. "Shadows Became Flesh" is an excellent album for me. Have you ever had a cutter in your head? Not? So you have a chance. Outstanding brutal death metal th at hurts up to the bones!


Tracklist:
1. Ominous Prevision 
2. Demise Of The Almighty 
3. To The Lords Of Revulsion 
4. Oath To Nothingness 
5. Enduring Through The Apocalypse 
6. At One With Demon Dreams 
7. Spiritual Entropy 
8. The Merging Of Infinities 
9. Shadows Became Flesh

band:
Nick Lytras - Guitars 
George Stournaras - Vocals, Guitars 
John Kyriakou - Bass 
Giulio Galati - Drums

Share this games :

TWITTER