Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. prosince 2018

Home » » Recenze/review - METAL CHURCH - Damned If You Do (2018)

Recenze/review - METAL CHURCH - Damned If You Do (2018)


METAL CHURCH - Damned If You Do
CD 2018, Rat Pak Records

for english please scroll down

Jsou okamžiky, kdy je ve vzduchu cítit elektřina. Výboje v těžkém vzduchu přicházející bouřky, kolem transformátorů, v dlaních lidí, kteří jsou nabiti velkou vnitřní silou. Zpozorována byla v galeriích s krásnými obrazy, mezi dvojicemi, co se mají opravdu rádi. Dříve byla považována za zázrak a určité tajemno ji obestírá stále. Osobně ale cítím jiskřivou energii nejvíce z hudby. Troufám si tvrdit, že nová deska legendárních METAL CHURCH je jí narvaná doslova po okraj.

Po podobných kapelách nemůžete chtít žádné změny stylu. Jednak by to byla škoda a hlavně, fanoušci by jim to stejně neodpustili. Proč také měnit něco, co dokonale funguje a je dohnáno k dokonalosti? Na novince je vše. Středně řezající pasáže, vypalovačky, i pomalejší kousky, které se každému, kdo se kdy jen trošku otřel o heavy metal, musí zarýt hluboko pod kůži. Při poslechu "Damned If You Do" je pro mě nejdůležitější asi to, že se nenudím ani chvilku. Z desky doslova na všechny strany cáká žhavá láva, nadšení, chuť hrát. Nejedná se tak jen o perfektně zvládnuté řemeslo, ale album je neskutečně přitažlivé. Je to podobné jako se ženskými, některé mohou být sebekrásnější a nikdo se po nich neohlédne a pak potkáte dívku, která má v sobě fluidum. Zvuk je vlastně dokonalý, chladný a ostrý zároveň, s výbušným potenciálem. A potom ten hlas, Mike Howe je zkrátka a jednoduše heavy metalový bůh! Tolik emocí, skvělá barva vokálu a variabilita. Když poslouchám novou nahrávku "Damned If You Do", připadá mi, že každou chvíli přijde bouřka. Mraky se dotknou země a blesk udeří přímo do mě. METAL CHURCH jsou letos opět ve vynikající formě. Nevím, jak to dělají, ale znovu mě rozsekali. Tohle je heavy metal par excellence! Vynikající!Asphyx says:

There are moments when the electricity is in the air. Discharges in the heavy air of coming thunderstorm, around the transformers, in the palms of people, who are charged with great inner strength. It was spotted in galleries with beautiful pictures, between couples who really like each other. Previously, it was considered as a miracle and some mystery is still circulating it. Personally, however, I feel the sparkling energy from the music. I dare to say that the new album of legendary METAL CHURCH is literally loaded by it.

From similar bands, you can not want any style changes. First, it would be a pity and, above all, fans would not have forgiven them. Why also change something that works perfectly? On the new album is everything. Medium-cutting parts, burners, and slower bits that everyone has ever wiped off heavy metal has to get deep under the skin.


When listening to "Damned If You Do", the most important thing for me is that I will not be bored at all. The album is literally full of lava, enthusiasm, and taste to play. This is not just a perfectly crafted work, but the album is incredibly appealing. It is similar as with women's, some may be more beautiful and no one will look after them, and then you meet a girl who has an aura. Sound is actually perfect, cool and sharp at the same time, with explosive potential. And then that voice, Mike Howe is simply a heavy metal god! So much emotion, great vocal color and variability. When I listen to the new record "Damned If You Do", it seems to me that a storm will come at any moment. The clouds touch the ground and the lightning strikes directly into me. METAL CHURCH are again in excellent form this year. I do not know how they do it, but they cut me off again. This is heavy metal par excellence! Really great!


Tracklist:
01. Damned If You Do
02. The Black Things
03. By the Numbers
04. Revolution Underway
05. Guillotine
06. Rot Away
07. Into the Fold
08. Monkey Finger
09. Out of Balance
10. The War Electric

band:
Mike Howe - vocals; 
Kurdt Vanderhoof - guitar; 
Rick Van Zandt - guitar; 
Stet Howland - drums; 
Steve Unger - bass

Share this games :

TWITTER