DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 3. prosince 2018

Home » » Recenze/review - VELD - S.I.N. (2018)

Recenze/review - VELD - S.I.N. (2018)


VELD - S.I.N.
CD 2018, Listenable Records

for english please scroll down

Zdálo se ti jednou, o vaně plné krve. Tvé rozříznuté žíly žalovaly, plakaly nad tvým osudem. Temná komora, poslední nádech a výdech. Potom jen vytřeštěné oči, ztuhlé tělo vznášející se jako memento ve vodě a nářez pozůstalých. Tvou mysl zahalila tma a sen najednou nebyl snem, ale těžkou, pochmurnou skutečností. Mraky jsou nízko a jejich černota již nikdy nezmizí.

VELD letos vydali velmi nihilistické, antikřesťanské album, které je po okraj narvané black metalem a deathem. Jejich tvorba vychází z polských kořenů (BEHEMOTH, HATE, AZARATH). Přidány jsou technické prvky a výsledkem je nahrávka, která by neměla uniknout vaší pozornosti. Pokud tedy máte rádi dlouhé, nekonečné stíny v death metalu.


Náhodě nebylo ponecháno nic. Všechno, včetně zvuku, provedení i produkce, je perfektní, precizní. Člověk má při poslechu pocit, že je jen kusem špinavého hadru, vlajícím ve větru. Nápadů je spousta, skladby začínají mocnými nástupy, jsou inteligentní, je hodně znát, že kapela nad vším hodně přemýšlela. Jen mám občas pocit, jakoby deska v některých momentech ztrácela na intenzitě. Osobně také preferuji více živočišnou, neurvalou hudbu. To mi ale nebrání si novinku "S.I.N." bezezbytku užít, vychutnat si veškerá temná zákoutí, nechat se pohltit jejími chapadly. Pánové jsou skvělí muzikanti, letošní deska devastuje s velkým citem pro věc. Nemám vlastně žádných větších výhrad a troufám si ji doporučit všem, kdo se s chutí pohybují v rouhavých rytmech. Velmi dobrá, zničující a absolutně antihumánní black/death metalová nahrávka!Asphyx says:

You dreamed once about bathtub full of blood. Your slashed veins were suing, weeping over your fate. Dark chamber, last breath and exhalation. Then widened eyes, stiff body floating as a reminder in the water, and a glimpse of the survivors. Your darkness covered your mind, and the dream was not a dream at all, but a heavy, gloomy reality. The clouds are low and their blackness will never disappear.

VELD this year released a very nihilistic, anti-Christian album that is loaded with black metal and death metal. Their work is based on Polish roots (BEHEMOTH, HATE, AZARATH). Added technical features and the result is a recording that should not escape your attention. If you like long, endless shadows in death metal.

Nothing was left to chance. Everything, including sound, performance and production, is perfect, precise. One has the feeling that it's just a piece of a dirty rag blowing in the wind. There is a lot of ideas, the songs start with powerful beginnings, they are intelligent, it's a lot to know that the band was thinking a lot about everything. I just feel at times that the album has lost its intensity in some moments. Personally I also prefer more animal and unsteady music. But that does not make me a problem to enjoy a novelty "S.I.N." to all the dark corners, to swallow it with its tentacles. The gentlemen are great musicians, this year's album devastates with great feeling for the thing. I have no bigger comments and I dare to recommend it to everyone who's moving in bloody rhythms. Very good, devastating and absolutely anti-human black / death metal recording!Tracklist:
01. The Beginning of Madness
02. Grand Day of Demise
03. Everlasting Hate
04. Divine Singularity
05. We Will Forever Be
06. Awakening
07. Sacred War of Lawlessness
08. Perfecting Slavery
09. Hatred Forever Dispersed
10. Throne of Sin


band:
Kirill Bobrik - All Guitars & Vocals
Tomasz Wawrzak - Bass
Wojtek Slavinsky - Drums

Share this games :

TWITTER