DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. ledna 2019

Home » » Recenze/review - BLASPHEMER - Lust of the Goat (2018)

Recenze/review - BLASPHEMER - Lust of the Goat (2018)


BLASPHEMER - Lust of the Goat
CD 2018, Grindscene Records

for english please scroll down

Svíce, blikající uprostřed staré lebky. Oční důlky, okno do onoho světa. Pokoušíme se oživit nemrtvé, vyvolat duchy zemřelých. Tajemné rituály, morbidní představy, krev a oběti. Nad oltářem odříkáváme pradávné modlitby, šeptáme slova plná hříchu. V dálce zvoní umíráček a obloha se dotýká země. Cítím v kostech chlad a třeseme se nedočkavostí. Pomalu překračujeme tenkou hranici mezi životem a smrtí. Opuštěnou katedrálou zní nová deska britských BLASPHEMER

"Lust of the Goat" je ozvěnou z devadesátých let, poctivým death metalem, zahraným reálně, syrově a prašivě. Odpovídá přesně mým představám o reálném smrtícím kovu. Plesnivý zvuk, chorobný vokál, riffy, zadírající se pod kůži jako otrávené hroty šípů. Mám pocit, že peklo opravdu existuje a během poslechu jsem jeho nedílnou součástí. BLASPHEMER pocházejí z dob, kdy světu vládly kapely jako PESTILENCE, OBITUARY, AUTOPSY, BOLT THROWER, drží se stejného stylu a dělají to na výbornou. Jako bych seděl s kamarády u pořadu Headbangers Ball a sledoval ty nejlepší klipy. Každý máme o smrti asi jiné představy, ale ty mé se s britskými maniaky shodují ve všech bodech. Líbí se mi patina, kterou můžeme dnes vidět snad už jen ve starých katakombách. Mlhavá rána na hřbitově, nedávno exhumovaný hrob, zombie zvou k nekonečnému tanci a Smrt vám podává svoji kostnatou ruku. Tohle všechno z nové desky "Lust of the Goat" slyším a cítím. Album mě drtí, pálí, bolí na těch nejcitlivějších místech. Jedná se o vynikající zásek, o znovu vydané svědectví o tajných rituálech, o vykopávku, která vás uhrane a prokleje. Pravý, ryzí, reálný a prašivý death metal, který bolí jako morová rána! Vynikající záležitost!


Asphyx says:

The candle is blinking in the middle of the old skull. Eye sockets are as windows into the other world. We try to revive the undead, invoke the spirits of the dead. Mysterious rituals, morbid ideas, blood, and sacrifices. We pray the ancient prayers above the altar and whisper words full of sin. Somewhere in the distance, the death bell sounds and the sky touches the ground. I feel cold in my bones and my body trembles by impatience. We are slowly crossing the thin line between life and death. The new record of British BLASPHEMER sounds in the abandoned cathedral.

"Lust of the Goat" is an echo from the nineties, honest death metal, which is played real, brutally and dusty. It corresponds exactly to my ideas about the pure death metal. Muddy sound, morbid vocal, riffs that get under the skin like poisoned arrows. I feel that hell really exists and during listening, I'm his inseparable part.


BLASPHEMER come from the times when in the world dominated bands like PESTILENCE, OBITUARY, AUTOPSY, BOLT THROWER. They hold the same style and make it great. It is like sitting with my friends in front of the television and watching Headbangers Ball with the best clips ever. Everybody has different ideas about death, but my thoughts agree with that of British maniacs in all points. I like the patina that we can see today only in the old catacombs. Misty mornings in the cemetery, a recently exhumed tomb, the zombies invite you to endless dance, and Death gives you her bony hand. All these things I hear and feel from the new album "Lust of the Goat". The album is crushing, burning, and hurting the most sensitive site on the body. It is an excellent album as a re-published testimony of the secret rituals. Real, pure, true and putrid death metal that hurts like a plague! Excellent record!

Tracklist:
01. Lust of the Goat
02. Child Catcher
03. Corpse River
04. Suicidal Execution
05. Command to Kill
06. Ratlines
07. The Scythe
08. Nazarene

band:
Mass Firth. Guitars Vocals 
Arno Cagna. Guitars Vocals
Dale Brown. Bass 
Dan Mullins. Drums

Share this games :

TWITTER