Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 28. ledna 2019

Home » » Recenze/review - EMBRIONAL - Evil Dead (2019)

Recenze/review - EMBRIONAL - Evil Dead (2019)


EMBRIONAL - Evil Dead
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Představte si strom uprostřed spálené země. Visí na něm kousky rozsekaných těl, oběšení. Krev odkapává po větvích, celá scéna připomíná obrazy Hieronyma Bosche. Tolik bolesti, tolik utrpení. Padne na vás obrovská tíha a přemýšlíte, kdo byl schopen spáchat takovou spoustu zla? Připadá vám, že se jedno tělo ještě hýbe. Tichý výkřik, poslední vydechnutí. Lidstvo se pokouší znázornit zlo po staletí. Pomocí obrazů i hudby. Troufám si tvrdit, že polští death metalisté EMBRIONAL se absolutní definici hodně přiblížili.

Pochmurná atmosféra, těžké, bolestivé riffy. Bicí nahrané v samotném pekle a vokál bestie. Tohle není jen obyčejné album v řadě, ale krutý zásek do našich mozků. Skladby si od začátku pamatuji, přesto v nich stále objevuji něco nového. Poláci se zaplať Satan vyhnuli zbytečné nepřehlednosti, sázejí spíše na jasné a zřetelné motivy. Vše je podpořeno velkým talentem a schopností složit zajímavé a temné kompozice. Démoni ožívají! Zlo přichází!"Evil Dead" je až magickým albem, ovlivněným kapelami jako INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL. EMBRIONAL dále tento styl rozvíjejí, otevírají další mrtvé komory, transformují podzemní rituály v hudbu, jsou strhující, šílení, zběsilí. Album působí jako dílo vážné hudby zahrané na kytary a bicí. V každé skladbě jsem si našel něco zajímavého, neotřelého, divokého. Navíc mě baví desku poslouchat (skvělý je zvuk i obal!). Toulám se šerými ulicemi opuštěného města smrti. Na stromech se houpají oběšenci, nemrtví povstali, přemýšlím o apokalypse, o hudbě, která bude znít při konci světa. "Evil Dead" bych doporučil všem démonům, nemrtvým, všem, kdo mají rádi okultní death metalové rituály. Pandořina skříňka byla otevřena a já přemýšlím, kolik existuje podob zla. To, které nám přinášejí EMBRIONAL, je svým způsobem dokonalé. Šílené, uvěřitelné, syrové. Smrt nezná slitování! Vynikající a dokonalá definice totálního zla! Inferno!


Asphyx says:

Imagine a tree in the middle of scorched earth. Pieces of chopped bodies are hanging on it. Blood drips down to the branches; the whole scene resembles the paintings of Hieronymus Bosch. So much pain, so much suffering. A huge weight pushes on you, and you are wondering who has been able to commit such a great deal of evil? It seems that one body is still moving. A silent scream, the last expiration. Humanity has been trying to show evil by images and music for centuries. I dare to say that the Polish death metalists EMBRIONAL came close to the absolute definition.

Gloomy atmosphere, heavy, painful riffs. Drums recorded in the hell itself and vocal of the beast. This is not just a regular album in a row, but a cruel cut into our brains. I remember all the songs from the beginning, but I still discover something new after further listening. EMBRIONAL, thank Satan, have avoided unnecessary confusions, they are betting on clear and distinct motifs. Everything is supported by great talent and the ability to compose impressive and dark compositions. The demons are alive! Evil is coming!


"Evil Dead" is a magical album influenced by bands like INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL. EMBRIONAL further develops this musical style, opens up other dead chambers, transforms underground rituals into music; they are stunning, crazy, and furious. The album acts as a piece of classical music played on guitars and drums. In every song, I found something interesting, unusual, wild. Moreover, I still enjoy listening to this album (great sound and album cover!). I'm stalking the dark streets of the deserted city of death. The hanged corpses are hanging on the trees; the undead is rising, I am thinking about the apocalypse, about the music that will sound at the end of the world. I would recommend "Evil Dead" to all demons, undead, to all who love occult death metal rituals. The Pandora's Box was opened, and I wonder how many forms of evil do exist. That one which EMBRIONAL brings us is perfect. Mad, believable, raw. Death does not know mercy! An excellent and perfect definition of total evil! Inferno!

Tracklist:
01. Ending up on the Gallow (4:50)
02. Vileness... (4:50)
03. Inhuman Lusts (4:06)
04. Lord of Skulls (5:28)
05. Day of Damnation (4:07)
06. Endless Curse (4:12)
07. Abomination (4:30)
08. Damned by Dogmas (6:19)

band:
- Marcin "Skullripper" - vocals, guitars
- Darek "Młody" - drums
- Michał "Armagog" - guitar bas
- T.K. - guitar


Share this games :

TWITTER