Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. ledna 2019

Home » » Recenze/review - INSTANT - Wounded & Deserted (2018)

Recenze/review - INSTANT - Wounded & Deserted (2018)


INSTANT - Wounded & Deserted
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down

Už dlouho máš pocit, že jsi jen kusem shnilého masa. Drásají tě vnitřnosti, spaluje tě vnitřní oheň. Chodíš jako tělo bez duše, osamocený a nepochopený. Máš jediný směr a úkol, narvat si do žil další dávku. Další smutný sen, další krutou bolest. Všichni tě opustili, nevěří ti už vůbec nikdo. Sáhl sis na dno? Nezoufej, bude ještě hůř. Svět se točí stále rychleji, pomocné ruce odmítáš. Najdou tě s jehlou v ruce, ve vlastních výkalech. Smrt si odškrtla další zkažený život. Zlo zase jednou zvítězilo.

Neříkejte mi, že vás občas neláká temnota. Sebrat se uprostřed noci a navštívit uličku ve vašem městě, kde se scházejí všichni špinavci. Klít a velebit ošklivost. Poslouchat death metal, který je jednoduchý, primitivní, zběsilý a šílený. Finští maniaci INSTANT na to jdou od základů. Syrově, surově, zle. Přiznám se, že když jsem znechucen pozlátkem dnešního světa, rád se k podobné hudbě uchyluji. Protipól dobra, odvrácená strana, smrt a hnis. O to tu jde především. 


"Wounded & Deserted" je albem, které se s ničím nepáře. Je ze své podstaty nechutné, krvavé, zničující. Nehledejte přehledné kousky dnešního death metalu, ani technické finesy. Jde se rovnou na věc, bez zbytečných masek a přetvářky. Slyšeli jste někdy řvát dlouho uvězněnou šelmu? Báli jste se navštívit psinec opuštěných prašivých psů? Já vím, roztrhali by vás na kusy, úplně stejně jako to umí INSTANT. Padáte do chumlu cvakajících čelistí, jste rozerváni krutými riffy, neomaleným hlasem a devastujícím zvukem. Je mi vcelku jedno, co si myslí ostatní, už dávno dám jen na své zkažené uši, ale musím napsat, že novinka těchto šílenců mě doslova rozsekala. Takhle se kdysi v devadesátých letech hrával poctivý death metal, takhle se zabíjelo hudbou. Jsem rád, že ještě existují kapely, které pochopili samotnou podstatu smrti. Máte chuť na zkažené maso? Chcete si kousnout do zmítajícího se těla? Milujete ošklivý, rezavý death metal? Potom vám mohu "Wounded & Deserted" s klidem doporučit. Totální underground, absolutní prašivé zlo! Masakr!


Asphyx says:

For a long time, you feel like you're just a piece of rotten meat. Your intestines are scaring you, the inner fire burns you. You walk like a soulless body, lonely and misunderstood. You have the only direction and the task – to get an another dose in your vein. Another sad dream, another cruel pain. They've all left you, nobody believes you at all. Have you reached the bottom? Do not be afraid, it will be worse. The world is spinning faster, you refuse helping hands. They will find you with a needle in your hand, in your own excrement. Death cut off another devastated life. Evil once again prevailed.

Do not tell me that sometimes you do not like darkness. Go in the middle of the night and visit the alley in your town, where all the low-lives meet. Blaspheme and praise the ugliness. Listen to death metal, which is simple, primitive, frantic and crazy. Finnish maniacs INSTANT is all about it. Serve, raw, evil. I admit that when I am disgusted with the fabric of today's world, I like to listen similar music. Antipole of good, the opposite side, death and pus. That's what's going on here.

"Wounded & Deserted" is an album that does go so far. It is inherently disgusting, bloody, devastating. Do not look for crisp bits of today's death metal or technical finesse. It goes straight to the point, without any unnecessary masks and hypocrisy. Have you ever heard of a long-trapped beast? Were you afraid to visit the nest of the abandoned spooky dogs? I know they'll tear you apart, just as INSTANT can do. You fall into the jar of clapping jaws, you are torn by cruel riffs, a rumbling voice, and a devastating sound. I do not really care what the others think, I'll just believe to my spoiled ears for a long time, but I have to write that the news of these madmen has literally chopped me. This is how been honest death metal played in the nineties, this is like music killing. I'm glad there are still bands that understand the very nature of death. Do you have a taste for spoiled meat? Do you want to feast onto the foul dead body? Do you love ugly, rusty death metal? Then I can recommend you "Wounded & Deserted". Totally underground, absolute gruesome evil! Massacre!


Tracklist:
1. Subject Of Mockery
2. No Solace
3. Decay Buried Deep
4. Align The Serpent
5. Submerge (Instrumental)
6. Left Headless In The Swamp
7. Longing For Grief


band:
Ilmari Moisio - Vocals & Bass|
Juuso Suomela - Drums| 
Niko Kojonen - Vocals & Guitar

Share this games :

TWITTER