DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 17. ledna 2019

Home » » Recenze/review - PERVERSOR - Umbravorous (2018)

Recenze/review - PERVERSOR - Umbravorous (2018)


PERVERSOR - Umbravorous
CD 2018, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Život je nakonec jen jedno dlouhé čekání na smrt. Tak proč si jej nezpříjemnit poslechem poctivé temné hudby? V Chile byl opět umíchán špinavý roztok ze síry, hnisu, prašiviny, thrashe, blacku a death metalu. Znovu byly pod jménem PERVERSOR vyvolávány temné síly a pořádány okultní seance. Svět zčernal, stal se nekonečně zlým. Stačí si poslechnout novinku "Umbravorous" a poznáte pradávné peklo, tak jak jej slyšeli a znali praotcové metalu.

PERVERSOR hrají dle starých, prašivých postupů, používají ověřené recepty pro velebení Satana. Dlouho nevětrané kobky jsou otevřeny, pentagram nakreslen a ohně znovu hoří. Zahaluji svoji tvář do kápě a odříkávám obrácenou modlitbu. Bestie se probouzí a jsem moc rád, že u toho mohu být. Sledovat, nasávat ponurou atmosféru. Smrt!"Umbravorous" je infernální záležitostí ve stylu SARCÓFAGO, ANAL VOMIT, MORBOSIDAD, VOMITOR, ARCHGOAT, PENTAGRAM CHILE, NOCTURNAL GRAVES. Je rezavou poctou pravému nefalšovanému metalu, kapela jde až na dřeň, do morku kostí. Lebky pukají tlakem, krev houstne a stává se nepoživatelnou. Představuji si opuštěné pohřebiště, někde vysoko v horách. Na oltáři leží první oběť. Proříznuté hrdlo, křik, spojení dobra i zla, hádejte, kdo zvítězí? PERVERSOR letos vyvrhli na světlo opravdu hodně pekelný materiál. Není sice ničím překvapivý, ale je zahraný od srdce a opravdově. Po celou dobu poslechu neuvidíte žádné světlo, jen tmu, bolest, strach, temnou energii a smrt. Nová nahrávka se opravdu povedla a neměla by uniknout nikomu, kdo rád uléhá každé ráno do rakve. Občas míváme o existenci pekla pochybnosti, stačí si ale nadávkovat do žil nové album "Umbravorous" a shoříte na popel. Black/thrash/death, který vám vypálí do kůže cejch! Skvěle!


Asphyx says:

After all, life is just one long wait for the death. So why not enjoy it by listening to honest, dark music? In Chile, a dirty solution of sulfur, purulence, dust, thrash, black and death metal was mixed again. Under the name of PERVERSOR dark forces were invoked and occult seances were held again. The world turned to black and became infinitely evil. Just listen to the new record "Umbravorous", and you will meet the ancient hell, as the forefathers of metal heard it before.

PERVERSOR plays according to old, bloody manners, using verified recipes for the glorification of Satan. The long unaired dungeons are open, the pentagram drawn, and the fire burns again. I hide my face in my hood and chant an inverted prayer. The beast is waking up, and I'm so glad I can be there. To watch and absorb that gloomy atmosphere. Death!

"Umbravorous" is an infernal record in the style of SARCÓFAGO, ANAL VOMIT, MORBOSIDAD, VOMITOR, ARCHGOAT, PENTAGRAM CHILE, NOCTURNAL GRAVES. It is a rusted honor to the pure and real metal, the band goes to the marrow, deeper to the bones. The skulls are crashing under the pressure, and the blood thickens and becomes inedible. I imagine an abandoned burial ground somewhere high in the mountains. The first sacrifice is lying on the altar. Slitting the throat, screaming, the connection of good and evil, guess who wins? PERVERSOR this year disemboweled a hellish material. It is not surprising in any way, but it's played from heart and real. Throughout your listening, you will not see any light, just darkness, pain, fear, dark energy, and death. The new record is excellent, and it should not escape to anyone who likes to lie down into the coffin each morning. Sometimes we have doubts about the existence of hell, but it is enough to put a new album "Umbravorous" into the veins, and you will burn to ashes. Black / thrash / death, which will burn the sight into your skin! Great!


Tracklist:
1. Deadly Poison and Black Fire 02:47
2. Umbravorous 03:48
3. The Dwell 03:27
4. Formidable Destino 03:02
5. Military Industrial Complex 03:09
6. Somnambulus 03:54
7. The Excrements of Infinity are the Vices of Divinity 03:12
8. Virtual Antropophagy 02:54
9. Merchant Of Spirits 02:14
10. D.M.T 03:

Share this games :

TWITTER