Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 31. ledna 2019

Home » » Recenze/review - SULPHUROUS - Dolorous Death Knell (2018)

Recenze/review - SULPHUROUS - Dolorous Death Knell (2018)


SULPHUROUS - Dolorous Death Knell
CD 2018, Dark Descent records

for english please scroll down

Vždy se poznáme během několika okamžiků. Podle žhnoucích očí, podle cejchu, vypáleného do kůže. Prokletí, zavržení, jsme jak zombie, potácející se omylem na tomto světě. Obracíme kříže směrem dolů, bojíme se svěcené vody, vyhledáváme temné kouty. Létáme na křídlech havranů, nasáváme jiskřivou energii přicházejících bouřek. Jsme fanoušci pravého ryzího death metalu. Rád bych vás dnes přivítal u dalšího otevřeného hrobu.

Muzika v něm uložená musela hnít dlouhé roky v absolutní temnotě. Beru do ruky nůž a odstraňuji potrhanou látku. Kosti i zbytky masa se uvolní, vypadá to, že se mrtvý hýbe. Cítím strach, chlad a beznaděj. Někde v těchto místech musela vzniknout i hudba dánských death metalistů SULPHUROUS.SULPHUROUS jsou zkažení pohrobci INCANTATION, DEAD CONGREGATION, DISMA i kolegové UNDERGANG a PHRENELITH. Stylově se pohybují v mokvajících kompozicích, v rychlých i pomalejších pasážích. Hlavně ale na odvrácené straně lidské mysli. Zvukově perfektně ošetřené album pálí, až před námi exhumovaná mrtvola ožívá. Vypráví dlouhé příběhy o utrpení, o svých ošklivých a bolestivých pocitech. "Dolorous Death Knell" je opravdovou rozmluvou s nemrtvými. Songy řežou do těch nejcitlivějších míst a dávají jasně na vědomí, že peklo opravdu existuje. Fanoušci zastřených melodií, morbidních kompozic a chorob v death metalu by měli zbystřit svoji pozornost. Hraje se zde pro všechny s cejchem smrti, pro každého s mrtvolným pohledem. Vynikající záhrobní inferno! Okultní magie opuštěných hrobů! Doporučuji!

Asphyx says:

We always recognize each other in a few moments. According to the glowing eyes, according to the death stamp which we have burned out into the skin. Curse, condemnation, we are as zombies faltering mistakenly in this world. We turn the crosses down; we are afraid of the holy water, we search for dark corners. We fly on the wings of ravens, absorb the flickering energy of the coming storms. We are fans of honest, pure death metal. I would like to welcome you today at another open grave. 

The music stored in this grave had to decay for years in absolute darkness. I am taking a knife and remove a torn cloth. The bones and the rest of the meat are detached, it looks like the dead body moves. I feel fear, cold and hopelessness. Somewhere in these places, the album of the Danish death metalists SULPHUROUS had to be created. 

SULPHUROUS are depraved posthumous sons of INCANTATION, DEAD CONGREGATION, DISMA and colleagues UNDERGANG or PHRENELITH. According to the style they are moving in wet compositions, in fast and also slower passages. But especially, on the reverse side of the human mind. The album with excellent sound burns until the exhumed corpse in front of us comes to life again. He tells long stories about suffering, about ugly and painful feelings. "Dolorous Death Knell" is a real conversation with the undead. Songs are cutting into the most sensitive sites, and they are clearly saying that hell really exists. Fans of obscured melodies, morbid compositions, and death metal diseases should pay their attention. This is for everyone with a death stamp, for everyone with a deadly view. Excellent burial inferno! The occult magic of abandoned graves! I highly recommend it!


Tracklist:
1. Mass Death Mass 06:14
2. The Flickering 05:34
3. Aura of Decay 06:24
4. Dolorous Death Knell 04:23
5. Black Death Awaits 05:19
6. Incoherent 00:40
7. Reapers Gale 05:13

Share this games :

TWITTER