DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. února 2019

Home » » Recenze/review - CHAINBREAKER - Lethal Desire (2019)

Recenze/review - CHAINBREAKER - Lethal Desire (2019)


CHAINBREAKER - Lethal Desire
CD, LP, TAPE 2019, Hells Headbangers

for english please scroll down

Asi už bych to nespočítal, kolikrát jsem se za svůj život ráno probudil a první co udělám je, že si pustím nějakou muziku. Potřebuji den odstartovat s pořádnou porcí energie. Obléknu džínovou vestu s nášivkami. Každá z nich by mohla vyprávět svůj příběh. Znáte to, otrhané kalhoty, boty s vyplazeným jazykem. Walkmana na uši a celej svět mi může políbit zadek. Dnes plánuji toulání ulicemi, setkání s holkama a večer se těším na pořádnej koncert.

Jsem stará, kovem prokletá metla, už se nebudu měnit. A jsem hrozně moc rád, že jsem si pro sebe objevil kanadskou kapelu CHAINBREAKER. Jejich hudba odkazuje někam do osmdesátých let. Je syrová, plná energie, poctivého jiskření a rebelie. Heavy metal, thrash, speed, sex, chlast a smrt! Já vím, jsme už v dnešní době trošku jak staré fosílie, ale uvědomte si, že my jsme metal, jsme jeho součástí, jsme z něj ukováni a jiní už nebudeme.


Pozvu všechny kamarády, do Toronta to máme daleko, tak si sedneme alespoň u nás doma. Otevřu láhev whiskey, pustím kazetu a mejdan může začít. Klouby nám možná už trošku vržou, srdce vynechává, vlasy řídnou, ale pořád to dokážeme pořádně rozjet. Znáte to, někdo má pro metal cit a někdo ne. "Lethal Desire" je v podstatě dokonalou deskou po všech stránkách. Zvukově, s pořádnou porcí skvělých nápadů, nasazením a odhodláním. Dej si pivo a nepřemejšlej chvíli o kravinách. Bav se a užívej si, zítra budeš muset zase vstát a jít mezi "normální" lidi do práce. Nalej mi kamaráde, tenhle metal opravdu stojí za to. Vynikající pocta starým dobrým časům, rezavá odpověď na dnešní komerční šašky v klipech. Mám pocit, že jsem právě otevřel krabici se zaprášenými kazetami a vrátil se po časové ose zpět do svého mládí. CHAINBREAKER jsou jako vrtule s ostrými hroty na lopatkách. Je hrozně příjemné se nechat jejich hudbou rozsekat. Nášivka se stejným jménem se bude dobře vyjímat na mé bundě. Klaním se až k zemi a připíjím na zdraví! Vynikající záležitost, která roztančí i mrtvého!Asphyx says:

I guess I would not count on how many times I woke up in my life at morning and the first thing I did was to play some music. I need a day to start with a good portion of energy. I wear a jeans vest with patches. Each of them could tell their story. You know, scuffed pants, tongue-torn boots. Walkman on ears and the whole world can kiss my ass. Today I plan to walk through the streets, meet girls and look forward to a great concert in the evening.

I'm old and cursed by metal, I will not change anymore. And I'm so glad that I discovered the CHAINBREAKER from Canada. Their music goes back somewhere in the '80s. It is raw, full of energy, honest sparkle and rebellion. Heavy metal, thrash, speed, sex, booze and death! I know, we're a bit old fossils nowadays, but when we realize that we're metal, we're part of it, we're being made by metal and we will not different.

I invite all my friends, we are far away from Toronto so we can sit at home at least. I will open a bottle of whiskey, I will play the tape and the party can start. Our Knuckles a little bit creak, heart is omitting, hair are thinner, but we can still make a party. You know, someone has metal feelings and someone no. "Lethal Desire" is basically a perfect record in all aspects. Sound, with a great deal of great ideas, commitment and determination. Take a beer and do not waste time on the bullshit. Have fun and enjoy, tomorrow you have to get up again and go to work as a "normal" people. Next, my friend, this metal is really worth it. An outstanding tribute to old good times, a rusty response to today's commercial clowns in clips. I feel that I just opened a box full of dusty cassettes and it returned me back to my youth times. CHAINBREAKER are like a propeller with sharp razors on the blades. It's really nice to let them chop me out by their music. The patch with the same name will be good on my jacket. I bow down to the ground and drink to health! A great thing that make dance even the dead!


TRACK STREAM:

MORE INFO:
Share this games :

TWITTER