Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 1. února 2019

Home » » Recenze/review - DEMORED - Sickening Dreams (2018)

Recenze/review - DEMORED - Sickening Dreams (2018)


DEMORED - Sickening Dreams
CD 2018, Neckbreaker Records

for english please scroll down

Mám v očích děs. Utíkám. Jsem lovená zvěř, dohnaná k šílenství. Už jen pár metrů, poslední kus cesty a budu tam. Malý hřbitov, uprostřed lesa, můj úkryt. Konečně jsem zde, konečně jsem potkal smrt. Má mnoho podob a ta dnešní je stará, rezavá a plesnivá. Jako death metal z devadesátých let. Opravdovost, ryzost, upřímnost a přímý atak na naše prokleté duše. To je to, oč tu běží. Prokousnou mi tepnu, krvácím a kapky krve dopadají na dřevěnou rakev. Usmívám se, zde  v záhrobí se cítím stejně nejlépe.

Musím přiznat, že první dlouhohrající album německých DEMORED (kapela má na svém kontě ještě dvě EP)  mě roztrhalo na kusy. Pánové ve své tvorbě kombinují to nejlepší z floridské školy (MORBID ANGEL, DEICIDE), možno je ale zaslechnout i vlivy evropských kapel (VADER, PESTILENCE, GOD DETHRONED, HYPOCRISY). Celek je pak nebývale ostrým a mokvajícím mementem. Náhodě nebylo ponecháno nic. Skladby jsou přesně zacílené, melodie temné i chladné a výsledný dojem výborný.Vyzdvihnout musím i vynikající obal (Juanjo Castellano) a zvuk (Ernesto Ruiz). Nutno si uvědomit, že onen svět vám nic neodpustí. Stejně jako death metal DEMORED je syrový, ošklivý, zákeřný a zlý. Z dlouhých chodeb podzemí se ozývají bolestivě znějící ozvěny. Nemrtví žalují, kroutí se ve spalujícím ohni a vy musíte stále přidávat volume na svém přehrávači. Ano, takhle nějak si představuji pravý nefalšovaný death metal! Znovu utíkám lesem, tentokrát se sluchátky na uších a opět mi jsou po krku rozzuřené bestie. Přiznám se, že ve společnosti "Sickening Dreams" jsem rád lovenou zvěří. Zažívám v realitě své nejtemnější noční můry. Umírám v nekonečných křečích! Pukla mi lebka a zastavilo se srdce! Ano, tohle je  absolutní old school death metal! Vynikající zásek, skvěle odvedená práce a hlavně, totální masakr! Vynikající počin!Asphyx says:

I have terror in my eyes. I'm running. I'm a hunted game, which was compelled to madness. Just a few meters, the last length of the journey, and I'll be there. A small cemetery in the middle of the forest is my shelter. Finally, I am here, finally, I met Death. She has many forms, and this one is old, rusty and moldy. Like the death metal of the nineties. Truthfulness, purity, sincerity and direct attack on our cursed souls. That's what's going on here. They bite my artery, I am bleeding, and drops of blood fall on a wooden coffin. I am smiling, because here in the underworld, I feel good.

I must admit that the first full-length album of German band DEMORED (except this album the group has two more EPs) has torn me into pieces. The guys in their music combine the best of the Florida school (MORBID ANGEL, DEICIDE), but you can also hear the influences of European bands (VADER, PESTILENCE, GOD DETHRONED, HYPOCRISY). The whole material is then unusually sharp and moist memento. The tracks are precisely targeted, the melodies are dark and cold, and the resulting impression is excellent.


I must also highlight the excellent album cover (Juanjo Castellano) and the sound (Ernesto Ruiz). You have to realize that the other world will not forgive you anything. Just like death metal from DEMORED, which is raw, ugly, insidious and evil. The painful echoes resound from the long halls of the underground. Undead people beg, they whirl in a burning fire, and you must still add volume to your player. Yes, this is how I imagine real death metal! Again, I am running through the forest, this time with headphones in my ears and furious beasts are going on my throat, again. I admit that with the album “Sickening Dreams” I enjoy being the hunted game. I experience my darkest nightmares in reality. I'm dying in endless convulsions! My skull burst and my heart stopped! Yes, this is an absolute old school death metal! Excellent record, great work and, above all, total massacre! Great album!

Tracklist:
01. Bodyswap
02. From life to ichor
03. Omnious venesection
04. Interlude 1
05. Drenched in dysphoria
06. One with the dead
07. Sickening dreams
08. Interlude 2
09. Dread return
10. Cease to exist
11. Dismal mutualism
12. Outro

band:
Magnus: Guitar/Vocals
Spain: Guitar
Lennart: Bass
Nils: Drums

Share this games :

TWITTER