Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 8. února 2019

Home » » Recenze/review - DESECRAVITY - Anathema (2019)

Recenze/review - DESECRAVITY - Anathema (2019)


DESECRAVITY - Anathema 
CD 2019, Willowtip Records

for english please scroll down

Možná jsem to mohl jako vášnivý čtenář sci-fi knih vědět. Už jsou tady! Roboti z budoucnosti, kteří nás přiletěli zkoumat, dělat na nás pokusy, případně nás vyhladit. Koneckonců, nic jiného si stejně nezasloužíme. Tak proč to neurychlit. Jakoby zemi zahalila temnota. Nejdřív byly strženy veškeré modly, zesměšněni všichni svatí. Potom začala apokalypsa.

Místo výstražné sirény zazněla všude nová deska japonských technických death metalistů DESECRAVITY. Nutno říci, že jejich hudba byla ke konci lidského rodu zvolena velmi dobře. Je totiž neskutečným způsobem destruktivní, energická, šílená, zběsilá, násilná, masakrující. Posluchače vyděsil nekompromisní a masakrující zvuk, démonický obal a hlavně, totální brutální smrtící metalové vyhlazení našich mozků. Nejdřív jsme si mysleli, že nám dali do jídla kyselinu. Ne, to jenom někdo přidal volume na přehrávači.
"Anathema" asi nejvíce připomíná vlnu tsunami, která smete vše živé i neživé v okruhu několika kilometrů. Osobně se mi hodně líbí, že není deska jen obyčejným předváděním technických dovedností. Skladby mají jasný řád, účel, jsou přesně zacílené. Bolí, pálí, šokují tlakem a silou, ale neztrácím se v nich. Mají na mě potřebný zničující účinek. DESECRAVITY jdou na samou hranici bolesti a je to jen a jen dobře. Pokud si rádi hlavu proplachujete kapelami jako SUFFOCATION, HATE ETERNAL, WORMED, DEEDS OF FLESH, ORIGIN, tak by neměla novinka těchto šílenců ujít vaší pozornosti. Možná už apokalypsa opravdu nastala, zachraň se kdo můžeš! Pokud mi k ní bude hrát album "Anathema", nevadí mi ani konec světa. Tohle album totiž v sobě obsahuje vše potřebné pro krutou smrt! Absolutně devastující brutální death metal té nejvyšší kvality! Vynikající soundtrack ke konci světa!

Asphyx says:

Perhaps as a passionate sci-fi reader, I could have known this. They're here! Robots from the future, which have come to investigate us, do experiments with us or perhaps exterminate us. After all, we do not deserve anything else. So why not make it quick. As if the darkness covers the earth. At first, all the idols were overthrown, all the saints were exposed to mocking. Then the apocalypse began.

Instead of a warning siren, a new record of Japanese technical death metalists DESECRAVITY was sounded everywhere. It has to be said that their music was chosen very well for the end of the human race. It is an incredibly destructive, energetic, insane, powerful, violent, massacring record. The listeners were scared by the uncompromising and massacring sound, the demonic cover art and total brutal, deadly metal extermination of our brains. At first, we thought they gave us the acid into the meal. No, it's just someone has added the volume on the player.

"Anathema" mostly evokes the tsunami wave that sweeps away all living and dead within a few miles. Personally, I like the fact that the record is not just a simple demonstration of technical skills. Tracks have clear rules, purpose; they are precisely targeted. They hurt, burn, shock with pressure and force, but I am not losing in them. They have a devastating effect on me. DESECRAVITY goes to the limit of pain, and it's just fine. If you like to flush your heads by bands like SUFFOCATION, HATE ETERNAL, WORMED, DEEDS OF FLESH, ORIGIN, you should not miss the new record of these madmen. Maybe the apocalypse already occurred. Save your life if you can! If the album "Anathema" will play in that time, I do not care the end of the world is coming. This album contains everything necessary for a cruel death! Absolutely devastating brutal death metal of the highest quality! The outstanding soundtrack to the end of the world!

Tracklist:
01. Aeon and Ashes
02. Impure Confrontation
03. Ominous Harbinger
04. Deprivation of Liberty
05. Bloodthirsty Brutes
06. Secret Disloyalty
07. Devoured the Psyche
08. Beheaded White Queen

band:
Yuichi Kudo (Drums)
Daisuke Ichiboshi (Bass)
Yuya Takeda (Guitar)
Yujiro Suzuki (Vocals, Guitar)


Share this games :

TWITTER