SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. února 2019

Home » » Recenze/review - PRION - Aberrant Calamity (2019)

Recenze/review - PRION - Aberrant Calamity (2019)


PRION - Aberrant Calamity
CD 2018, Comatose Music

for english please scroll down

Mrzlo, až kosti praskaly. Lidé umírali zimou. Mrtvá těla byla poházená podél ulice. Vyděšené tváře, strach a Smrt. Byl jsem asi jediný, kdo se cítil jako spálený. Hřál mě vnitřní oheň. Jiskra byla opět zažehnuta. Měl jsem vnitřnosti v jednom velkém ohni. I dnes, po tolika letech poslechu extrémní muziky, dokáži být překvapený a nadšený. Poslouchám totiž novinku argentinských death metalistů PRION.

Někdy to vypadá, že všechny kolem zachvátilo šílenství. Pohledy bez duše, tupé stádo, jdoucí na porážku. Chodím ulicemi a když mám "Aberrant Calamity" na uších, tak mi připadá, že apokalypsa už dávno začala. Nakonec se zničíme sami, svojí vlastní hloupostí. Zbude jen spálená země. Jaderná katastrofa, rozpadneme se na atomy. Tohle album ale přežije a bude znít ulicemi jako hlasité, kruté memento. "Aberrant Calamity" jsem si dávkoval nejdřív opatrně, postupně, jako nejchutnější kousky masa. Od začátku jsem byl překvapen skvělým zvukem (a to mluvím jak o jeho čitelnosti, průraznosti, tak i syrovosti), s chutí jsem se koukal i na parádní obal. Byl jsem postupně vtažen do zběsilé temné hry. Kolem byla opravdu jen spálená země a jinak nic. Jenom smrt a death metal ve stylu starých dobrých IMMOLATION, MORBID ANGEL, KRISIUN, HATE ETERNAL. Líbí se mi, že PRION nejen, že zůstávají věrni stylu, ale ještě do něj přidávají spoustu nových zajímavých nápadů. Některé motivy jsou komplikované, těžké ze své podstaty, ale nikdy neminou cíl. Zručnost, technika a temnota se zde potkávají se schopností složit údernou a mocnou skladbu. Songy v sobě mají až magicky nechutnou přitažlivost, jsou surové, drsné a zároveň dobře zapamatovatelné. Absolutně devastující, chladný a temný death metal, který se vám zaryje až do morku kostí! Vynikající zásek!


Asphyx says:

Was frightened until the bones burst. People were dying by frost. Dead bodies were fed along the street. Terrified faces, fear, and Death. I was probably the only one who felt burned. My inner fire make me hot. The spark was once again ignited. I had entrails in one big fire. Even today, after so many years of listening to extreme music, I can be surprised and excited. I am listening to the novelty of Argentine death metallers PRION.

Sometimes it seems that everyone has been crazy. Sights without souls, blunt herd, going to defeat. I walk through the streets and when I have the "Aberrant Calamity" in my ears, it seems to me that the apocalypse has begun long ago. Eventually we destroy ourselves, by our own stupidity. Only the burnt country will be left. Nuclear disaster, we're breaking apart on atoms. But this album will survive and will sound like a loud, cruel memento in the streets.


"Aberrant Calamity" I first batch carefully, gradually, as the most delicious pieces of meat. From the beginning I was surprised by the great sound (and I'm talking about readability, as about puncturing, and as well about rawness), and I was looking as well to a great cover. I was gradually drawn into the frantic dark game. There was really just a burned country around, and nothing else. Just death and death metal in the style of old good IMMOLATION, MORBID ANGEL, KRISIUN, HATE ETERNAL. I like that PRION not only remains faithful to style but adds to it a lot of new interesting ideas. Some motifs are complicated, difficult, but never miss an aim. Skill, technique, and darkness meet the ability of composing a powerful song. Songs have a magically disgusting attraction, they are raw, harsh and at the same time well memorable. Absolutely devastating, cool and dark death metal, which will drill to your bones. Excellent work!


Tracklist:
1. Fictitious Form of Stability 
2. Irreversible Ways 
3. I Remembered to Breathe 
4. Unable to Discern 
5. Over the Asphalt of a New Era 
6. I'm Jonah, Sacrifice Me 
7. Pathological Self Destruction 
8. Observed Relativity 
9. The Hesse Paradox 
10. Slow Down

Line-up: 
Gregorio Kochian - Vocals/Guitars
Walter Barrionuevo - Bass
Flavio Coscarella - Drums

Share this games :

TWITTER