Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. února 2019

Home » » Recenze/review - SOULMASS - The Weakness of Virtue (2019)

Recenze/review - SOULMASS - The Weakness of Virtue (2019)


SOULMASS - The Weakness of Virtue
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Mám rád chladná rána u nás v márnici. Mrtví mi vyprávějí dlouhé příběhy o smrti. Omývám jejich těla studenou vodou, připravuji je na poslední cestu. Občas mám pocit, že se někdo pohne, sem tam zaslechnu podivný smích. Zdánlivé ticho se pak mění na pochmurnou paletu zvuků. Fantazii se meze nekladou, ale tohle je něco jiného, opravdového. Morbidní představy, tiché zátiší s rakvemi. Květiny a pozůstalí. Celý život přemýšlíme, co bude po smrti.

Objevil jsem si pro sebe, jednu vynikající death doomovou kapelu. Jmenuje se SOULMASS, pochází z Floridy a působí na mě opravdu jako ranní setkání s nemrtvými v márnici. Získala si mě svými skladbami, u kterých se mnou mrtví opravdu rozmlouvají. Album "The Weakness of Virtue" je pro mě opravdu hodně bolestivým dílem, které mě zasáhlo plnou silou. Zajímavé motivy, chladný, ledový zvuk. Takhle nějak si představuji reálnou smrt. Plíživou, zákeřnou, šedivou, neúprosnou. 


Z desky "The Weakness of Virtue" cítím podobnou náladu jako z nahrávek kapel HORRENDOUS, BOLT THROWER, DEATH, HORRIFIED, NAILED TO OBSCURITY, CANDLEMASS. Navíc samozřejmě doplněnou o spoustu neotřelého doom metalu. Vše je zahalené do zvláštní, těžko popsatelné temnoty. Jakoby mě kapela zamotala do silných pavučin, dupla mi na hrudník a donutila mě přiznat, že se bojím smrti jako každý z nás. SOULMASS se povedlo, i v dnešní těžké době, nahrát originální, inteligentní album, které i po nějaké dobře neskutečně řeže. Je pestré, temné, jiskřivé, se spoustou velmi zajímavých momentů. Dobrá hudba se pozná podle toho, že si k ní posluchač postupně vybuduje vztah. Musí vás vnitřně spálit, sežehnout na popel. Troufám si tvrdit, že se všechno tohle Američanům povedlo. Rána v márnici jsou pro mě tak o hodně snesitelnější. "The Weakness of Virtue" má v sobě zvláštní vibrace, magickou přitažlivost. Jedná se o nahrávku, která je skvělá po všech stránkách. Dokonalá esence death doom metalu, u které vám ztuhne krev v žilách!


Asphyx says:

I like the cold mornings in our morgue. The dead ones always tell me long stories about death. I am washing their bodies with cold water, preparing them for the last journey. Sometimes I have a feeling that someone moved, sometimes I hear a strange laugh there. The apparent silence then turns into a gloomy palette of sounds. Fantasy has no limits, but this is something different, something real. Morbid pictures and silent visions with coffins. Flowers and mourners. Whole our life we think about which will come after death. 

I discovered for myself an excellent death doom band. It's called SOULMASS, it comes from Florida, and it really acts on me like a morning meeting with the undead in the morgue. They got me due to their songs, which really compel me to talk with deads. The album "The Weakness of Virtue" is really a painful piece of work for me, which punched me by the enormous power. Interesting motifs and cold, icy sound. That's how I imagine real death. Malicious, gloomy, merciless.


From the album "The Weakness of Virtue" I feel the same mood as from the records of HORRENDOUS, BOLT THROWER, DEATH, HORRIFIED, NAILED TO OBSCURITY, CANDLEMASS. Additionally, of course, with added a lot of unique doom metal. Everything is shrouded in a strange, difficult to describe darkness. As if the band entangled me into the strong webs, stamped onto my chest and forced me to admit that I am afraid of death as any of us. SOULMASS has succeeded to record an original, intelligent album, which totally kills even after some time. It is miscellaneous, dark, sparkling, with lots of interesting moments. Good music is known by the fact that the listener is gradually building up a relationship. It has to burn you, burn you to ashes internally. I dare say that Americans achieved all of these. The mornings in the morgue are so much more bearable for me. "The Weakness of Virtue" possesses unique vibrations, magical attraction. This is an excellent record in all its bearings. Perfect essence of death doom metal, which will make blood in your veins stiffen!

Tracklist:
1. To Paint A New World 
2. Blacksmith's Wisdom 
3. Praise The Sun 
4. Remember My Name 
5. A Once Proud Knight 
6. Spear And Hammer 
7. When The Flame Begins To Fade 
8. The First Sin 
9. Embrace Of The Gathering Darkness

band:
Aaron Sluss — Bass 
Brett Windnagle — Guitars, additional vocals 
Bryan Edwards — Vocals 
Steven Scudero — Drums 
Mercedes Victoria — Vocals on "Embrace of the Gathering Darkness"

Share this games :

TWITTER