DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 8. března 2019

Home » » Recenze/review - TESTOSTERUINS - Suffering Masculinity (2019)

Recenze/review - TESTOSTERUINS - Suffering Masculinity (2019)


TESTOSTERUINS - Suffering Masculinity
EP 2019, Don Dada records

for english please scroll down

Svět se mění každou chvíli. Je živým organismem, který v sobě převaluje jako nějaká obrovská řeka informace. Nasáváme je a pokoušíme se je utřídit. Vzdálenosti se zkracují a hudba, na kterou jste dříve čekali dlouhou dobu, je vám najednou naservírována na stříbrném podnose. Stačí jen ochutnat. Měl jsem to štěstí, že jsem dostal email s promo materiály od africké skupiny TESTOSTERUINS.

4 songy ostré jako břitva mi pronikly ihned do hlavy. Myslel jsem si, že se jedná jen o počáteční nadšení, ale skladby se mi usadily do mozku a postupně tam rostly, mokvaly, frézovaly mi do něj drážky se svým poselstvím. Ano, tohle je melodický, propracovaný a studený death metal, který mě ihned dostal na svoji stranu. Apokalypsa!


Jo Marie Smit za mikrofonem odvedla velmi dobrý výkon. Její hlas je hutný, maniakální, se spoustou emocí. Přesně takhle to mám rád. Hudba je chladivě mrazivá, Heny Maatar je opravdu velký talent. Dokázal složit motivy, které jsou zajímavé, originální, s velmi dobrým zvukem. V dnešní době, kdy na člověka ze všech stran útočí plné náklaďáky muziky a informací, dokáže zaujmout a rozdrtit mé sluchové buňky. "Suffering Masculinity" je také velkým příslibem do budoucna, death metalem, který má v sobě zvláštní temnou energii a sílu. Cítím, jak mě pálí dlaně. Jsem jen malým kolečkem ve vesmíru, stojím u řeky zvané svět a poslouchám stále dokola TESTOSTERUINS. Kývám spokojeně hlavou. Převozník bude brzy zde. Minci pro převoz do země stínů mám připravenou. Mocné kytarové nástupy, vokál, vytažený odněkud ze záhrobí, tohle je death metal podle mého gusta. Doporučuji všem, kteří rádi objevují nové zajímavé kapely. Smrt si nevybírá, tentokrát má jméno TESTOSTERUINS a já jsem moc rád, že ji mohu podpořit! Zabijácká práce! Velmi dobře a velký příslib do budoucna!Asphyx says:

The world is changing all the time. It is a living organism that transmits information as a huge river. We take them and try to sort them. Distances are shortened and the music you've been waiting for a long time is suddenly pumped onto a silver tray. Just taste it. I was lucky to have received an email with promotional materials from the African band TESTOSTERUINS.

4 razor-sharp songs penetrated immediately my head. I thought it was just the initial enthusiasm, but the songs settled in my brain and gradually grew up, wet, milling the slots with messages into my brain. Yes, this is a melodic, sophisticated and cold death metal that immediately got me to their side. Apocalypse!


Marie Smit made a very good job with the microphone. Her voice is dense, manic, with lots of emotions. That's exactly how I like it. The music is cool, Heny Maatar is really a great talent. He was able to create motifs that are interesting, original, with a very good sound. Nowadays, when people are attacking by full trucks of music and information from all sides, it can catch and crush my hearing cells. "Suffering Masculinity" is also a great promise to the future, death metal, which has a strange dark energy inside. I feel my palms burning. I'm just a small wheel in the universe, standing by the river called the world and listening all the time TESTOSTERUINS. I'm enjoying it. The ferryman will be here soon. Coins for shipment to the country of shadows I have prepared. Powerful guitar sounds, vocals drawn from somewhere in the tombs, this is death metal to my taste. I recommend everyone who likes to disc over new interesting bands. Death does not choose, this time death has the name TESTOSTERUINS and I'm so glad to support her! Killing work! Very good and great promise for the future!

Tracklist: 
01- The Injector 
02- Fuck Sharafuck! 
03- AniMale 
04- Suffering Masculinity

Testosteruins is Jo Marie Smit on vocals and Heny Maatar on instruments.

Share this games :

TWITTER