DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. dubna 2019

Home » » Recenze/review - PROSTITUTE DISFIGUREMENT - Prostitute Disfigurement (2019)

Recenze/review - PROSTITUTE DISFIGUREMENT - Prostitute Disfigurement (2019)


PROSTITUTE DISFIGUREMENT - Prostitute Disfigurement
CD 2019, Rising Nemesis Records

for english please scroll down

Sychravé ráno na periferii vašeho města. Ulicemi se již nějakou dobu vznáší neodbytný strach. Řádí tu noční lovec, bestie, která lační po krvi. Obětí bývají převážně mladé ženy, opuštěné, bezbranné. Prokousne jim tepnu na krku, znásilní je a nakonec roztrhá na kusy. Když jsem viděl první tělo, chtělo se mi řvát bolestí. Kdo je něčeho takového schopen? Jak může být někdo horší než smrt?

Holandští brutal death metalisté PROSTITUTE DISFIGUREMENT všem znovu ukázali, jak se má dělat poctivé řeznické řemeslo. Deska již od prvního tónu působí dojmem, že se vám hlava brzy rozskočí na několik částí. Novinka je možná lehce melodičtější, temnější, přesto stále neskutečně syrová a surová. Opravdu připomíná setkání tváří v tvář  se zlou ohavnou lidskou bestií.


Toulám se ranními ulicemi a nasávám atmosféru smrti. Album "Prostitute Disfigurement" je odkazem kapel SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, MORTAL DECAY, GORGASM, DEEDS OF FLESH, MORBID ANGEL. Je propracované, s bolestivým zvukem, opět se skvělým Nielsem Adamsem za mikrofonem. Nikde žádné zbytečnosti, kapela jde na dřeň, na samou podstatu brutálního death metalu. Neobjevuje, nehledá nic nového, ale předkládá syrový kus zahnívajícího masa. Nevím, kolikrát jste byli na místě násilného činu, ale s letošní deskou máte možnost zažít podobné nálady. PROSTITUTE DISFIGUREMENT vás roztrhají na kusy, pohřbí zaživa, budete jen kusem zcela zbytečné hmoty určené k likvidaci. Říká se, že naděje umírá poslední, při poslechu této nahrávky ale už dávno shořela a byla zapomenuta. Existuje už jen tma, strach a násilí. Mám rád brutální death metal v jeho klasické podobě, mám rád, když mě kapela dokáže vyvrhnout zaživa. Morbidně surová, syrová deska, ze které je cítit zkažená krev! Skvěle!Asphyx says:

A cold morning on the peripheral of your city. Streets are full of persistent fear for some time. There's a night hunter, a beast hungry for blood. The victims are mostly young women, abandoned, defenseless. He chews their throat, rapes them, and in the end tears them apart. When I saw the first body, I wanted to scream in pain. Who is capable of such a thing? How can someone be worse than death?

Dutch brutal death metallers PROSTITUTE DISFIGUREMENT showed everyone again how to make an honest butcher's work. The album has the impression from the first tone that your head will soon smash to several parts. The new album is may be slightly melodic, darker, but still incredibly raw. It really reminds me meeting face to face with evil, ugly human beast.


I wander the morning streets and absorb the atmosphere of death. Album of "Prostitute Disfigurement" is a legacy of SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, MORTAL DECAY, GORGASM, DEEDS OF FLESH, MORBID ANGEL. It's sophisticated, with painful sound, again with great Niels Adams behind the microphone. There's no nonsense, the band goes to the pith, to the very essence of brutal death metal. They do not discover or seek anything new, but presents a raw piece of rotting meat. I do not know how many times you were in the place of a violent act, but with this album you have the opportunity to experience similar moods. PROSTITUTE DISFIGUREMENT will tear you apart, bury you alive, you will be just a piece of totally useless material to be disposed of. It is said that hope dies last, but while listening this album all hopes are already burned and forgotten. There is only darkness, fear and violence. I like brutal death metal in his classic form, I like when the band can throw me out alive. A morbidly raw album from which you can hear spoiled blood ! Great


Tracklist:
1.Fight A Transvestite 
2.Happily To The Gallows 
3.Force-Fed Dead 
4.Kinderfresser 
5.The Way Of All Excrement 
6.Dead Before She Hits The Ground 
7.Penile Tumescence 
8.Hell Libertine 
9.Every Woman Lives In Fear

Share this games :

TWITTER