DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. dubna 2019

Home » » Recenze/review - PROTECTOR - Summon The Hordes (2019)

Recenze/review - PROTECTOR - Summon The Hordes (2019)


PROTECTOR - Summon The Hordes
CD 2019, High Roller Records

for english please scroll down

Poslední dobou mám čím dál tím víc chuť sestrojit stroj času a vrátit se do osmdesátých a devadesátých let. Znovu prožít thrash metalové šílenství, opět potkat své staré kamarády a pořádně zapařit. Bohužel, čas nejde vrátit a tak jsem dál šedivým vlkem, který zvedne hlavu pouze v případě, že slyší poctivou muziku nebo jde kolem pořádná vlčice. Nemusím už nikomu nic dokazovat, metal poslouchám hlavně pro radost. 

PROTECTOR jsou součástí thrash metalové smečky již od roku 1986, zažili a pamatují (Martin Missy) jeho největší boom, následný útlum i pokus o návrat. Nejvíc na nich oceňuji jednu pro mě absolutně zásadní věc - hrají srdcem, upřímně a opravdově. Letošní album "Summon The Hordes" to jen potvrzuje."Summon The Hordes" je deskou, která opravdu připomíná stroj času. Jako bych spadl do hluboké jámy, proletěl skrz a ocitl se na koncertě řekněme někdy v roce 1990. Kolem se v mosh-pitu míhají postavy v džínových vestách, s nábojnicemi kolem pasu. Nikdo si na nic nehraje, skáčeme z pódia, můžeme si hlavu ukroutit. PROTECTOR i já sem patříme, vzešli jsme ze stejných základů a proto se mi novinka tolik líbí. Má náležitě zastaralý a plesnivý zvuk, obal jak vystřižený z dávných časopisů. K tomu si připočtěte klasické postupy, gradaci a headbanging. Kapela se vydala na dlouhý výlet po časové ose, ke svým vlastním kořenům. Citují z učebnic, které vlastnoručně vytvořili. Mám rád, když legendy promlouvají stále stejným hlasem. Jsou pro mě záchytným bodem, jistotou, že někde je svět ještě v pořádku. Dejte mi někdo pivo a pusťte mě ze řetězu! Absolutní definice thrash metalu! Totální metal! Vynikající!


Asphyx says:

Recently, I have become increasingly keen to construct a time machine and return to the 1980s and 1990s. To relive thrash metal insanity again, meet my old friends again and hang out. Unfortunately, there is no chance to give back that time, so I am still a gray wolf who only raises his head if he hears honest music or goes around a sexy she-wolf. I don't have to prove anything to anyone; I listen to metal mainly for joy.

PROTECTOR has been part of the thrash metal scene since 1986, they have experienced and remember (Martin Missy) his biggest boom, subsequent attenuation and the attempt to return. Most of all, I appreciate one absolutely crucial thing for me - they play with heart, honestly and truly. This year's album "Summon The Hordes" just confirms it.

"Summon The Hordes" is a record that really resembles a time machine. As if I had fallen into a deep hole, floated through it and found myself at a concert sometime in 1990. Around in mosh-pit, figures in denim waistcoats, with cartridge belt around their waist are headbanging. We are jumping from the stage; we can wring our heads off. PROTECTOR and I, we belong here, we came from the same basics, and that's why I like the new record so much. It has a properly out-of-date and moldy sound, cover art as cut from the old magazines. And when you add the standard procedures, gradation and headbanging, everything is there. The band stroked out on a long trip along the timeline, to its own roots. They quote from textbooks they have created. I like when legends speak with the same voice. They are a clue for me, the certainty that somewhere the world is still okay. Give me some beer and let me out of the chain! The absolute definition of thrash metal! Total metal! Excellent!


about PROTECTOR on DEADLY STORM ZINE:TRACKLIST
1. Stillwell Avenue (4:01)
2. Steel Caravan (3:01)
3. Realm of Crime (4:35)
4. The Celtic Hammer (4:19)
5. Two Ton Behemoth (4:09)
6. Summon the Hordes (3:17)
7. Three Legions (5:04)
8. Meaningless Eradication (4:29)
9. Unity, Anthems and Pandemonium (3:36)
10. Glove of Love (1:49)

LINE-UP
Martin Missy - vocals
Michael Carlsson - guitar
Mathias Johansson - bass
Carl-Gustav Karlsson - drums

Share this games :

TWITTER