DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. května 2019

Home » » Recenze/review - BURST BOWEL - Sarconyan (2019)

Recenze/review - BURST BOWEL - Sarconyan (2019)


BURST BOWEL - Sarconyan
CD 2019, Meat 5000 Records

for english please scroll down

Občas se to stane každému. Najednou nastane situace, kdy v sobě musíte dusit vztek. Zarýváte nehty do dlaní, trháte si vlasy, snažíte se způsobit bolest sobě i někomu jinému. Cítíte beznaděj bez východiska. Máte chuť praštit do stolu, roztrhnout někoho na dvě části, rozsekat byt sekerou. Měl bych pro vás lepší terapii, možná o hodně víc bolestivou, ale o to víc očišťující. Co byste řekli na poctivý, surový brutální death metal?

Dostala se mi do ruky nová deska italských BURST BOWEL, pro mě dosud neznámé jméno a musím rovnou napsat, že už při prvním poslechu jsem měl pocit, že se mnou někdo praštil o zeď. Mozek se rozstříkl a začal stékat dolů. Kaluže krve, masakr vlastní mysli. Tohle album je jako pestrá morbidní paleta syrových melodií. "Sarconyan" je velmi propracovanou nahrávkou, se skvělým zvukem, devastujícími nápady a stylovým obalem. Nepostrádá tlak, energii, temnotu. Je nekompromisní, nervy drásající, přesto přehledné a se skvělými kompozicemi. Nevím, jestli jste někdy otevírali lebku pilou, ale musíte dávat pozor na tlak, který je uvnitř, jinak se rozletí na tisíc kousků - cítím se u poslechu stejně. BURST BOWEL našli přesně tu hranici mezi nářezem a melodiemi, až se pro mě deska stala doslova magickou. Pod drásajícími riffy doslova duní baterie bicích. Vše sedí v perfektně seřízeném celku, stylově zasazené někam do tradičního brutálního death metalu s velkou přidanou hodnotou navíc. "Sarconyan" nejvíce asi připomíná přírodní živel, tsunami, vichřici, která poláme vše živé a vytrhne i vás z vlastních krvavých kořenů. Až budu mít zase jednou vztek na celý svět, tak si nadávkuji tohle album znovu a s chutí do hlavy. Má na mě zničující účinky a zároveň očišťuje až na kost. Absolutní masakr! 
Asphyx says:

Sometimes it happens to everyone. Suddenly, there is a situation where you have to choke angry in yourself. You push your fingernails into palms, tear your hair, and try to cause pain to yourself and someone else. You feel hopeless without a way out. You want to strike on the table, tear someone into two pieces, chop up the flat by an ax. I would have better therapy for you, maybe a little bit more painful, but more cleansing. What would you say to the honest, brutal death metal?

I received a new record of Italian band BURST BOWEL, a name which was unknown to me, but I have to write that already after the first listening I had a feeling that someone had nudged me to the wall. A pool of blood, a massacre of one's mind. This album is like a varied morbid spectrum of raw melodies.


"Sarconyan" is a very sophisticated record with excellent sound, devastating ideas, and stylish cover art. It doesn’t lack pressure, energy, and darkness. It is uncompromising, nerve-tearing, yet clear and with great compositions. I don't know if you've ever opened a skull with a saw, but you have to pay attention to the pressure that is inside; otherwise, it will break into a thousand pieces - I feel the same during the listening. BURST BOWEL found precisely the boundary between the brutality and the melodies until the album became magical for me. Everything sits in a perfectly arranged unit. Concerning the style, the record belongs somewhere into traditional brutal death metal but with high added value. "Sarconyan" most probably resembles a natural disaster, a tsunami, a windstorm that damages everything alive and pulls you out from your own bloody roots. Once I will get angry with the whole world, I will dose this album into my head again. It has a devastating effect on me and at the same time cleans up to the bone. Absolute Massacre!

Tracklist:
1. Buried From Dead Bodies
2. Melting Corpse Into Acid
3. Enthroned Upon the Skulls of Their Ancesters
4. She Wove Their Entrails
5. Through Lifeblood
6. Vortex of Lost Souls
7. Slave of Mayhem and Masochism
8. Consumed Carcasses of Deformity
9. Summoning the Abhorrance
10. Defilement of Their Faith
11. Drowned Into Depravity and Despise

band:
TBA - Guitar, Vocals
Luca "Necrocannibal" - Bass
TBA - Drums

Share this games :

TWITTER