DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 22. května 2019

Home » » Recenze/review - GRAND MAGUS - Wolf God (2019)

Recenze/review - GRAND MAGUS - Wolf God (2019)


GRAND MAGUS - Wolf God
CD 2019, Nuclear Blast

for english please scroll down

Závidím vlkům jejich svobodu. Nejdou zotročit, mají v sobě až příliš hrdosti. Občas mívám poslední dobou pocit, že bych měl roztrhnout řetězy všedních dní a utéct někam do lesů. Poslouchám stále dokola nové album "Wolf God" od švédských GRAND MAGUS a divočina mě láká čím dál tím víc. Jakoby ve mě kapela zažehla pradávný metalový oheň, rebelii, touhu po opravdovosti, ryzosti.

Švédi opět ve své tvorbě mixují vlivy CANDLEMASS, SPIRITUAL BEGGARS, THE GATES OF SLUMBER, BLACK SABBATH, MOTORHEAD (v rockových pasážích), SAHG, SORCERER. Letos ubylo trošku pompéznosti (staří MANOWAR) a novinka je o to víc syrovější a upřímnější (s potřebnou dávkou lehkého a chtěného patosu). Stačilo pár prvních setkání s albem a už si songy notuji, jako bych je znal odnepaměti. Mám rád hudbu, která je oproštěna od zbytečností. Do hry, na lov s vlky, mě přenesl již vynikající úvod. GRAND MAGUS jsou mistři riffů, naléhavého vokálu, schopnosti vytvořit zajímavý, neotřelý motiv. Mají v sobě (a letos to platí dvojnásob) velký kus rock"n"rollového feelingu. Ano, je to v podstatě klasický doom metal, s tradičním heavíkem, ale proč hledat nové, když to "staré" tak perfektně funguje? Přidávám volume a vlci mě volají. Zahodím zbytečnosti, oprostím se od nedůležitého a jsem tu jen já, muzika a moje nová smečka. Z hudby by měly být cítit emoce, měla by posluchače přesvědčit, že bez ní nedokáže být. Troufám si tvrdit, že se GRAND MAGUS novinka opravdu povedla. "Wolf God" je poctivou, velmi dobře zvukově ošetřenou nahrávkou, ze které mě mrazí. Myslím, že netřeba dodávat nic dalšího. Tohle je metal s velkým M, přátelé! Jak říkám, závidím vlkům jejich svobodu! Skvělé album!Asphyx says:

I envy wolves their freedom. Is not possible to enslave them, they are inside too much proud. Sometimes I have a feeling that I should rip my everyday chains and run into the woods. I listen to the new album "Wolf God" from the Swedish GRAND MAGUS all wilderness attracts me more and more. Looks like this band sparked an ancient metal fire in me, a rebellion, a desire for genuineness, purity.

Swedes again mix their influences CANDLEMASS, SPIRITUAL BEGGARS, THE GATES OF SLUMBER, BLACK SABBATH, MOTORHEAD (in rock passages), SAHG, SORCERER. This year, a little bit of pomposity (old MANOWAR) has been lost and the novelty is more raw and sincere (with the necessary dose of light and wanted pathos). A few first encounters with the album were enough and I was noticing songs like I knew them for ages.


I like music that is free from uselessness. An excellent introduction has taken me into the game of hunting with wolves. GRAND MAGUS are masters of riffs, pressing vocal, the ability to create an interesting, novel theme. They have (and this year is doubly true) a big piece of rock "n" roll feeling. Yes, it's basically a classic doom metal, with traditional heavy metal, but why look for new ones when the "old" works perfectly? I'm adding volume and wolves are calling me. I'm going to throw away uselessness, get rid of the unimportant, and I'm just here, music and my new pack. Emotions should be felt from the music, convinced that listeners cannot be without it. I dare say that the GRAND MAGUS new album really did it. "Wolf God" is an honest, well-sounded record that freezes me. I think there's no need to add anything. This is metal with big M, my friends! As I say, I envy wolves for their freedom! Great album!


Tracklist:
01. Gold and Glory
02. Wolf God
03. A Hall Clad in Gold
04. Brother of the Storm
05. Dawn of Fire
06. Spear Thrower
07. To Live and to Die in Solitude
08. Glory to the Brave
09. He Sent Them All to Hel
10. Untamed

band:

JB - Vocals, Guitar
Fox - Bass
Ludwig - Drums


Share this games :

TWITTER