DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 12. května 2019

Home » » Recenze/review - !T.O.O.H.! - Komouš (2019)

Recenze/review - !T.O.O.H.! - Komouš (2019)


!T.O.O.H.! - Komouš 
EP 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Vítejte u morbidní chvilky poezie. Nechte svoji fantazii, aby se rozletěla do světa jako hejno úchylných můr. Chcete zažít nepoznané? Chcete ochutnat z pestré palety hudebního šílenství? Pak rozhodně neváhejte a pořiďte si nové EP navrátivších se maniaků !T.O.O.H.! Nahlédněte do otvorů, kam může jen lékař a v horším případě slunce. Nechte se unášet na rudě zpěněných vlnách zajímavých melodií.

"Komouš" je na první poslech velmi vtipná deska. Na druhý propracovaná a při třetím zjistíte, že se jedná o přímý kopanec do ksichtu. A to prosím okovanou botou, přátelé. Avantgardní poezie, večerníček pro duševně choré, říkejte si tomu jak chcete, celek drží pohromadě jako čerstvě sešité tělo.  
!T.O.O.H.! si jedou ten svůj starý death, opepřený grindovými motivy, progresivními výlety i vokálem, který svým rytmem a výrazem často připomíná MASTERS HAMMER. Jenže tohle všechno umí spousta kapel. Co ale neumí, tak je složit opravdu dobrý song. !T.O.O.H.! vše opět a stále zvládají na výbornou. Možná by mi seděl syrovější, surovější zvuk, ale to je opravdu jen drobnost (taky musím napsat něco kritického, že ano?). "Komouš" řeže do živého, je jako nějaký neustále se měnící organismus, řeka (nejlépe Vltava), plná špíny, krve, kondomů a mrtvých turistů. Někde po nábřeží, kde se odehrává většina českých detektivek, se pohybují i naši hrdinové. Ona je to celé legrace, ale jedná se o velmi inteligentní humor, podepřený muzikou, která nemá nejen v našich končinách obdoby. A je super, že je nazpívaná česky, protože i když je poetika podobná třeba takovým MACABRE, tak v angličtině by asi tak dobře nevyzněla. Navíc, nebudeme si nic nalhávat, dobrých básníků zase tolik moc není. Pánové jsou někdy jedovatí, někdy donutí člověka k zamyšlení. Možná deska ztratí smysl, až umře poslední komouš, kdo to ví? Jsem si ale jistý s jedním, album je vynikající, masakrující, lehké i přemýšlivé zároveň. To se vám to hraje, když to umíte, co? Skvěle! Majstrštyk!Asphyx says:

Welcome to the morbid moment of poetry. Let your imagination fly into the world like a flock of deviating moths. Do you want to experience the unknown? Would you like to taste a variety of musical insanity? Then do not hesitate and get a new EP of returning maniacs !T.O.O.H.! Look into the holes where only the doctor can, and in the worst case the sun. Let yourself be carried away by the red-frothy waves of interesting melodies.

"Komouš" is a very funny album for the first listening. For the second is sophisticated and for third you discover that it is a direct kick to the face. By the metal shoe, friends. Avant-garde poetry, a bedtime story for the mentally ill, call it whatever you want, the whole holds together as a freshly stitched body.


!T.O.O.H.! are driving their old death, backed by grind motifs, progressive trips by vocals that often resemble MASTERS HAMMER by their rhythm and expression. But many bands can do all of this. But what they can't do is compose a really good song. !T.O.O.H.! everything again and still manage to great. Maybe I would prefer more raw sound, but that's really just a small thing (I also have to write something critical, right?). "Komouš" cuts into the living, is like a constantly changing organism, a river (preferably the Vltava), full of dirt, blood, condoms and dead tourists. Somewhere along the embankment, where most Czech detective stories take place, our heroes move. It is all fun, but it is a very intelligent humor, supported by music, which is not only in our country unprecedented. And it's great to be sung in Czech, because even though the poetics are similar to MACABRE, they wouldn't sound so good in English. Moreover, we will not lie to anyone, there is not so much good poets. Gentlemen are sometimes poisonous, sometimes they push people to think. Maybe the album loses its meaning when the last commie dies, who knows? But I'm sure with one, the album is excellent, massacre, light and thoughtful at the same time. This is what you play because you can, huh? Great! Masterpiece!


tracklist:
1. Intro - Pak jí ruce svážu
2. Pak jí ruce svážu
3. Outro - Pak jí ruce svážu
4. Intro - Čarovné mlíčí
5. Čarovné mlíčí
6. Outro - Čarovné mlíčí
7. Intro - Poslední hon dcery doktora Hamky
8. Poslední hon dcery doktora Hamky
9. Outro - Poslední hon dcery doktora Hamky
10. Intro - Komouš
11. Komouš
12. Final Outro

band:
Humanoid - guitar, vocals
Schizoid - drums, backing vocals

Share this games :

TWITTER