DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. června 2019

Home » » Recenze/review - CARNAL TOMB - Abhorrent Veneration (2019)

Recenze/review - CARNAL TOMB - Abhorrent Veneration (2019)


CARNAL TOMB - Abhorrent Veneration
CD 2019, Testimony Records

for english please scroll down

Pokládal jsem staré zpuchřelé kosti vedle sebe a přemýšlel, jaký je kdysi asi provázel život, v kom tlely zaživa, jak zemřely a jak se dostaly k nám do opuštěných katakomb. Jakoby byl do každé vyryt příběh o utrpení, bolesti a smrti. Napřáhl jsem kladivo a udeřil. Nekonečnými chodbami Hádovi říše se ozval nepříjemný skřek. To nemrtví naříkali a úpěli nad svým osudem.

Odněkud z podobných míst pochází i nová deska německých CARNAL TOMB. Old school death metalové smečky, která moc dobře ví, jak vytvořit mrtvolně pochmurnou náladu. Letos na mě působí ještě víc rezavě, plesnivě, shnile, ošklivě. Jejich hudba drtí mé staré kosti a dokáže mě přenést o mnoho let zpátky, kdy ještě kapely uměly vytvořit díla, které zabíjela na potkání. "Abhorrent Veneration" je opět poctou stínům ve stylu ASPHYX, PESTILENCE, REPUGNANT, CORROSIVE CARCASS, BOLT THROWER, ale i švédské školy (GRAVE, ENTOMBED). Krucifixy znovu hoří, jsou obráceny směrem dolů a z rakví se ozývá podivný šramot. Bledé tváře mrtvol se každým dalším tónem probouzejí, odhalují shnilé dásně a vydávají zvuky, po kterých tuhne krev v žilách. Ano, tohle je pravý, reálný death metal, prašivá odpověď na Satanovy nekalé úmysly. CARNAL TOMB jsou v tom, co dělají, uvěřitelní, je z nich cítit nadšení pro poslední věci člověka. Album muselo být nahráno někde v oblastech, kde se potkává náš svět s druhou stranou. Někde tam, v nekonečných močálech bolesti se zrodila deska "Abhorrent Veneration" a mě nezbývá než hodnotit velmi vysoko. Věřím kapele každý riff, každý motiv, každý tón. Takhle bude jednou vypadat Smrt, až si pro mě přijde. Mimochodem, deska má skvělý zvuk i obal. Old school death metal, který vám rozdrtí všechny kosti v těle! Prokletí! Skvěle!


Asphyx says:

I laid the old blunt bones side by side and wondering what life had been belong to them, in whom they have decayed, how they died, and how they appear in abandoned catacombs. As if a story of suffering, pain, and death were in every engraving. I pulled the hammer and struck. An unpleasant scream came through the endless corridors of Hades' empire. The undead lamented and cried out their fate.

A new album from the German CARNAL TOMB comes from some places like this. Old school death metal band which knows how to create a deadly gloomy mood. This year it seems to me even more rusty, moldy, rotten, ugly. Their music crushes my old bones and can transfer me many years back when the bands were able to create works that killed at the meeting.

"Abhorrent Veneration" is again a tribute to the bands as ASPHYX, PESTILENCE, REPUGNANT, CORROSIVE CARCASS, BOLT THROWER and Swedish schools (GRAVE, ENTOMBED). The crucifixes are burning again, facing downward, and a strange sound is going out of the coffins. The pale cheeks of the corpses wake up in every other tone, revealing rotten gums, and the sounds that the blood in veins is getting firm. Yes, this is real, real death metal, a nasty answer to Satan's unfair intentions. CARNAL TOMB are believable in what they do, and we can feel enthusiastic from them. The album must have been recorded somewhere in the areas where our world meets with the other side. Somewhere there, in the endless swamps of pain, the album "Abhorrent Veneration" was born, and I have to judge it very high. I believe to the band every riff, every theme, every tone. This is how Death will look like when comes for me. By the way, the album has great sound and cover. Old school death metal that will crush all the bones in your body! Curse! Great!TRACKLIST
1. Putrid Fumes (6:45)
2. Abhorrent Veneration (7:05)
3. Cryptic Nebula (7:08)
4. Amid the Graves (6:09)
5. Dissonant Incubation (6:45)
6. Feeding Mold (5:04)
7. Sepulchral Descent (5:55)

Share this games :

TWITTER