DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. června 2019

Home » » Recenze/review - CONCRETE FUNERAL - Ultimum Judicium (2019)

Recenze/review - CONCRETE FUNERAL - Ultimum Judicium (2019)CONCRETE FUNERAL - Ultimum Judicium
CD 2019, vlastní vydání


for english please scroll down


Nikdo mi nic neřekl, nikdo mě nevaroval. Řekli mi jen pojď a posaď se. Pak mi pustili na plný pecky novou desku kanadských CONCRETE FUNERAL a já si najednou připadal, jako by mě na ulici napadla parta šílených násilníků. Každý riff zněl jako rána basebalovou pálkou, mé kosti byly drceny, maso odtrháváno od kostí a v očích se mi zračil děs. Bál jsem se svého vlastního stínu a pořád dokola jsem opakoval, Bože, Satane, slyšíš to? Tohle je pravý nefalšovaný thrash metal! Takhle se paří v samotném pekle a dle mého úsudku tam museli Kanaďané své album i nahrávat.

Deska má v sobě totiž vše, co od dobrého thrash metalu očekávám - sílu, energii, tlak, devastující účinek, naštvanost, dobré riffy a smrt. "Ultimum Judicium" mě vyvrhlo zaživa, rozemlelo na masokostní moučku. Album mě vtáhlo doslova do sebe, donutilo mě pařit, skákat, kroutit se jako po úrazu elektrickým proudem. Kurva, to je nářez!"Ultimum Judicium" je albem, které v mnohém odkazuje na kapely jako EXODUS, DEATH, LAMB OF GOD, CARCASS, je divoké, šílené, opatřené skvělým řezajícím zvukem. V Kanadě se sešla parta rozzuřených pitbulů, kterým nedali dlouho najíst. Zavřela se do zkušebny a tam složila materiál, který nejvíc asi připomíná thrash death metalové tsunami. Žádné kompromisy, zbytečnosti nebo nedej Satan oddych. Kytary zní jak brokovnice v plné palbě a vokál - tady asi někdo snídá hřebíky. Připadám si, jako by mě někdo přikoval ke zdi, pálil rozžhaveným železem a trhal mi nehty špinavými kleštěmi. Chci skočit do mosh-pitu, nakopat zadek všem hajzlům, roztrhnout řetězy, kterými jsme každý spoutaný a jen pařit až do úplného vyčerpání. Takhle se má hrát metal, slyšíte to vy ostatní, kteří předvádíte jen nudné pózy? Dejte mi někdo pivo, začíná mi docházet dech. Hey přátelé, tohle má být debutová deska? Hovno, co by za to některé slavné kapely daly! Pozvěte na tuhle párty i Satana, bude se dobře bavit, stejně jako já. Temný, zběsilý, bestiální thrash death metal, který vás vykostí zaživa! Vynikající!Asphyx says:

Nobody told me anything, nobody warned me. They just told me to come and sit down. Then they started to play a new album of Canadian CONCRETE FUNERAL, and I suddenly felt as if a bunch of insane rapists would attack me in the street. Every riff sounded like a blow by the baseball bat, my bones were crushed, the meat tore off from the bones, and my eyes were terrified. I was afraid of my own shadow, and I was repeatedly speaking: “God, Satan, can you hear that?” This is real true thrash metal! That's how the party in hell looks, and according to my judgment, the Canadians had to record their album there.

The album includes everything I expect from good thrash metal - a strength, energy, pressure, devastating effect, angry, good riffs and death. The "Ultimum Judicium" threw me out and ground me into the meat-and-bone meal. The album literally compels me to headbang, jump, twist like after an electric shock. Fuck, this is good!


"Ultimum Judicium" is an album that in many ways refers to bands like EXODUS, DEATH, LAMB OF GOD, CARCASS, it's wild, crazy, and possesses excellent cutting sound. In Canada, a bunch of angry and hungry pit bulls met. They shut away in the rehearsal room, where the material most reminding the thrash death metal tsunami was composed: no compromises, uselessness, or a rest. Guitars sound like a shotgun in full fire and vocals - there's probably someone who eats the nails for breakfast. I feel as if someone is chaining me to the wall, burning with a hot iron and tearing my nails with dirty pliers. I want to jump into the mosh-pit, kick the ass of all the bastards, tear the chains that we're all shackle with and just have a good time to the full exhaustion. This is the way how to play metal! Please, somebody give me a beer, I'm running out of breath. Hey friends, is this supposed to be a debut album? Shit, what some famous bands would give for such record! Invite Satan to this party, he will have fun, just like me. Dark, frantic, bestial thrash death metal that removes all the flesh from your bones! Excellent!

tracklist:
1. Ultimum Judicium
2. Speak of The Devil
3. Drown
4. Holo-Comb
5. Code Adam
6. Toxic Fuck
7. Mattress Stains
8. Carnival of Contradictions
9. Stabbed To Death


band:
Devin Schum - Guitars / Vocals
Paul Mercer - Bass Guitar
Connor BMC Erhart - Drums
Jesse Lindbeck - Lead Guitar

Share this games :

TWITTER