DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 12. června 2019

Home » » Recenze/review - DEATHSPELL OMEGA - The Furnaces of Palingenesia (2019)

Recenze/review - DEATHSPELL OMEGA - The Furnaces of Palingenesia (2019)


DEATHSPELL OMEGA - The Furnaces of Palingenesia
CD 2019, Norma Evangelium Diaboli

for english please scroll down

Lidé se jej snaží popsat snad od počátku věků. Znázornit ho na obrazech, tančit jako on. Obětují mu v nekonečných seancích. Bojí se vyslovit jeho jméno. Jednou jej popisují jako rohatého starého pána, jindy zase jako mladého úspěšného muže. Satan, ano, je to on, zosobnění všeho zla a odvrácená tvář nás samých. Je mezi námi, prochází se, usmívá a láká nás do svých spárů. Jsou kapely, které se mu svojí tvorbou hodně přibližují. DEATHSPELL OMEGA jsou jednou z nich.

Kdysi dávno jsem viděl film, ve kterém se snažili alchymisté namíchat zázračný koktejl, který by dokázal ovládnout lidskou mysl. Francouzská DEATHSPELL OMEGA na to jde hodně podobně. Jejich mix black metalu, lehké avantgardy, špíny, hnisu a absolutního nihilismu si mě opravdu podmanila. "The Furnaces of Palingenesia" plyne převážně v pomalejším tempu. Jakoby nám kapela našeptávala ošklivá slova přímo do hlavy. Zajímavý kytarový rukopis, palčivé bicí a hlas, kterému doslova visíte na rtech. Občas mám sice pocit, že už jsem některé motivy slyšel a možná by neškodilo trošku přidat na tlaku, ale to jsou jen drobnosti. Jinak je novinka v podstatě dokonalou esencí zla, black metalu a zkažené krve. Procházím se opuštěným kostelem, mezi stíny se občas mihne postava v kápi. Sochy svatých opět pláčou a z hrobů se ozývá veškerá nespravedlnost tohoto světa. Nemá cenu rozebírat jednotlivé skladby, nahrávku je stejně nutné poslouchat v celku, s chladem v srdci a pohledem do samotného pekla. Teď už vím, že Satan opravdu existuje, má konečně své jméno. Fanoušci třeba takových PORTAL, BLUTS AUS NORD, ULCERATE, GORGUTS, AOSOTH budou určitě spokojeni. Stejně jako já. Nahrubo nasekaná tma! Excelentní záležitost! Asphyx says:


People have been trying to describe him from the beginning of ages. Show him in pictures, dance like him. They sacrifice many stuff to him in endless sessions. They are afraid to pronounce his name. Once they describe him as a horned old man, sometimes as a young successful man. Satan, yes, it is he, the personification of all evil and the dark side of ourselves. He is here between us, walking, smiling and luring us into his clutches. There are bands that are very close to his work. DEATHSPELL OMEGA is one of them.

Long ago, I saw a film in which alchemists tried to mix a miracle cocktail that could control the human mind. The French DEATHSPELL OMEGA goes on this similarly. Their mix of black metal, light avant-garde, filth, pus, and absolute nihilism really captivated me.


"The Furnaces of Palingenesia" is predominantly at a slower tempo. As if the band whispered ugly words straight to our heads. Interesting guitar handwriting, burning drums and a voice that you literally hang on his lips. Sometimes I feel like I've heard some of the themes and maybe they should to add a bit more pressure, but these are just small things. Otherwise, the novelty is basically the perfect essence of evil, black metal and spoiled blood. I walk in an abandoned church, sometimes a hooded figure flashes between the shadows. The statues of the saints are crying again and all the injustices of this world is possible heard from the graves. There is no point to talk about individual songs, it is necessary to listen the record as a whole, with the coolness of the heart and the view of hell itself. Now I know that Satan really exists, he finally has his name. Fans of PORTAL, BLUTS AUS NORD, ULCERATE, GORGUTS, AOSOTH will certainly be satisfied. Just like me. Roughly chopped darkness! Excellent album!


Tracklist:
01. Neither Meaning nor Justice
02. The Fires of Frustration
03. Ad Arma! Ad Arma!
04. Splinters from Your Mother's Spine
05. Imitatio Dei
06. 1523
07. Sacrificial Theopathy
08. Standing on the Work of Slaves
09. Renegade Ashes
10. Absolutist Regeneration
11. You Cannot Even Find the Ruins…

Share this games :

TWITTER