DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. června 2019

Home » » Recenze/review - HEREZA - Death Metal Drunks (2019)

Recenze/review - HEREZA - Death Metal Drunks (2019)


HEREZA - Death Metal Drunks
CD 2019, Godz ov War Productions

for english scroll down please

Úplně to vidím před sebou. Starodávný chorvatský hřbitov, od slunce vyprahlé cesty, náhrobky nakloněné směrem k zemi a do pekla. Na kamenné zdi, za kterou se pohřbívali prokletí, sedí kapela HEREZA a popíjí Rakiji. Zábava je velká, ale jen do té doby, než se setmí a z márnice se začnou ozývat podivné hlasy. Je čas na pořádnou hrobnickou práci. Pánové se chopí svých nástrojů a nahrají album "Death Metal Drunks". Možná právě proto je tak ostré, syrové, nekompromisní a načichlé smrtí.

Hrozně se mi líbí takový ten těžko popsatelný punkový přístup, důraz na tlak a energii. Jedná se o parádně zahraný death metal severského střihu, okořeněný melodiemi, nadsázkou a hnilobou. Skladby se stylově pohybují od ENTOMBED, DISMEMBER, BOMBS OF HADES, přes BLACK BREATH, SKINEFATHER, TRAP THEM, až někam k MOTORHEAD. Je ráno, všechny bolí hlava a na pláži už se opalují krásné holky. Nechte kolovat další pivo, album je nahráno a ve svém stylu je vynikající!Z "Death Metal Drunks" je na sto mil okolo cítit, jak kapelu baví hrát, jak jsou nadšení z dalšího objeveného hřbitova, z další otevřené lahve. Pod nadsázkou a legrací se ale ukrývá velmi dobré řemeslo a opravdovost. Album na mě působí jako ryzí, reálný death metal, bez jakýchkoliv zbytečností, póz a pozlátka, které jsou dnes slyšet za každým rohem. Tahle parta patří do zaplivaného klubu, do podzemí, protože jejich tvorba je stejně špinavá jako temné zákoutí undergroundu. Přidávám volume, ukazuji paroháče na všechny strany. Jsem starej pes, který zvedne hlavu, jen když ho hudba opravdu baví a HEREZA mě zvedli ze židle, donutili k mosh-pitu a roztrhali mě na malé kousky. Jasně, jejich tvorba lze odsoudit několika slovy o nepůvodnosti, ale koho to prosím vás dneska zajímá? Důležitý je výsledný dojem a ten je z novinky doslova mrtvolný. Nalijte mi dalšího panáka rakije a pusťte znovu "Death Metal Drunks"! Absolutní rezavý deah metal! Vynikající!


Asphyx says:

I can see it entirely in front of me. Old Croatian cemetery, from the sun-parched road, gravestones bend down to the ground and hell. On the stone wall behind which a curse people were buried, the band HEREZA sits and drinks Rakija. The fun is enormous, but only until it gets dark and strange voices start coming out of the morgue. It's time for a proper work of gravedigger. Gentlemen take their instruments and record "Death Metal Drunks". Perhaps that is the reason why it is so sharp, raw, uncompromising, and deadly.

I really like such hard-to-describable punk approach, the emphasis on pressure and energy. It is an excellent performed Nordic style of death metal, spiced by melodies, exaggeration, and rot. Concerning the influence, the songs range from ENTOMBED, DISMEMBER, BOMBS OF HADES, BLACK BREATH, SKINEFATHER, TRAP THEM even to MOTORHEAD. It's morning, everyone has a headache, and beautiful girls are sunbathing on the beach. Let another beer circulate, the album is already recorded, and it is excellent in its style!


From the album "Death Metal Drunks", you can feel for a hundred miles how the band enjoys the playing, how they are excited by further discovered cemetery or another open bottle. But under exaggeration and fun, very good craftsmanship and honesty are hidden. The album seems like pure, real death metal without any uselessness, poses, and tinsel that are heard everywhere today. This band belongs to the boozer pub, to the underground, because their work is as dirty as the dark corners of the underground. I am adding volume and showing metal horns to all directions. I'm an old dog who only raises his head when the music really enjoys him, and HEREZA picked me up from the chair, forced me to start a mosh-pit, and tore me into small pieces. Sure, their work can be condemned by a few words about non-originality, but who cares about it today? The final impression is essential, and it is literally killing from this album. Give me another shot of rakija and play "Death Metal Drunks" again! Absolute rusty death metal! Excellent!


Tracklist:
01. Back From The Grave
02. Genocid
03. Kopam oči, režem jezik, prste, nos i uši
04. Death Metal Drunks
05. Rak n'Roll
06. Dullahan
07. Do Kosti Bez Milosti
08. Beneath The Wheels Of Death
09. Necrobitch, Cowgirl From The Morgue
10. Stupid Spoiled Whore
11. Monstrum


band:

Slobodan Stupar - guitars, music, backing vocals, lyrics ||| Ivan Kovačević Kova - vocals, lyrics ||| Christian Eiberger- guitars ||| Matthias Bürkle- bass ||| Thomas Polder - drums

Share this games :

TWITTER