DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 4. června 2019

Home » » Recenze/review - KRYPTS - Cadaver Circulation (2019)

Recenze/review - KRYPTS - Cadaver Circulation (2019)


KRYPTS - Cadaver Circulation
CD 2019, Dark Descent Records

for english please scroll down

Starý opuštěný kostel nahoře nad městem opět vydává své svědectví. Vypráví dlouhé temné příběhy o nenávisti, šílenství, o spalujícím ohni, který se ukrývá v každém z nás. Vstupuji dovnitř tiše a nenápadně, abych nenarušil tajemnou atmosféru místa. Stíny se prodlužují, poslední zbytky světla pronikají skrz rozbitá okna. Do duše se mi vkrádá chlad a kosti mě pálí. Usedám k oltáři a přemýšlím, jakou desku si dnes pustím.

Automaticky sahám po novince finských death metalistů KRYPTS. Patří sem odjakživa. Inspirováni starými smrtícími kapelami jako INCANTATION, DISEMBOWELMENT, případně DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE se nadále proplétají mezi temnotou, doom metalovými náladami a nekonečným zatracením. "Cadaver Circulation" je přesně tím druhem alba, které se musí poslouchat v kuse, v klidu a v zatemněné místnosti. Deska je spíše okultním rituálem, výletem na onen svět, než jen obyčejnou záležitostí. Death doom metal je podáván na víku od rakve, naporcován na hrubé kousky, jako zkažené maso. Kolem se vznáší hejna much a lidská mršina je již ve značném stádiu rozkladu. Mám rád kapely, které dokáží svojí hudbou vytvořit černou atmosféru a KRYPTS jsou v tom vynikající. Připomínají pradávné démony, našeptávače, kteří vás postupně omotají do nepropustné pavučiny svých riffů, spálí vás na prach, rozmělní a rozdrtí. Pro mě osobně se jedná hodně o pocitovou záležitost, o pokřivený pohled do zrcadla. Jako bych byl u poslechu roztříštěn na tisíc kousků, slepen vlastní nenávistí a zakalen chladem. Netřeba hledat cokoliv dalšího, lepší je vstoupit dovnitř a poslouchat. Death doomový obřad s temným otiskem! Vynikající okultní seance!Asphyx says:

An old abandoned church above the city gives us its testimony again. It tells long dark stories about hate, madness, burning fire which is hidden inside all of us. I enter quietly and unobtrusively not to disturb the dark atmosphere of the place. The shadows are extending, the last remains of light are penetrating through the broken windows. There is coldness creeping in my soul and my bones are burning. I sit down at the altar and wonder what album should I listen to tonight. 

I automatically reach for the Finnish death metal band KRYPTS. It´s always been here. They are inspired by the old deadly bands like INCANTATION, DISEMBOWELMENT, or DISMA, FUNEBRARUM. ABHORRENCE continue to fly between darkness, doom metal moods and endless damnation. 

“Cadaver Circulation” is exactly the kind of album you have to listen to in one piece, in peace and in a dark room. The album is more of an occult ritual, a trip to the other world rather than an ordinary album. Death doom metal is served on a coffin lid, sliced into big pieces just like rotten meat. There are flocks of flies around and a human carcass is already decomposing. I like bands who like create black atmosphere with their music and KRYPTS do excellent job. They remind me ancient demons, whisperers who will gradually wrap you into the spider webs of their riffs, they will burn you to dust and crush you. Personally, for me it is a very honest matter - a distorted look in a mirror. It feels like being smashed into thousands of pieces while listening, glued together by my own hate and clouded with coldness. No need to search for anything else, it's better to just enter and listen. Death doom ceremony with dark print! Excellent occult seance!


TRACKLIST
1. Sinking Transient Waters (7:25)
2. The Reek of Loss (5:23)
3. Echoes Emanate Forms (7:39)
4. Mycelium (3:47)
5. Vanishing (5:06)
6. Circling the Between (7:54)

LINE-UP
Vile - Guitars
Otso - Drums
Jukka - Guitars
Anti - Throat, Bass & Lyrics

Share this games :

TWITTER