DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 3. června 2019

Home » » Recenze/review - SECTESY - Jesus Christ Superlunch (2019)

Recenze/review - SECTESY - Jesus Christ Superlunch (2019)


SECTESY - Jesus Christ Superlunch
MCD 2019, Metal Age Productions

for english please scroll down

Kopu si vlastní hrob a nemůžu se rozhodnout, co budu dnes poslouchat. Země je zmrzlá a je samozřejmě po půlnoci, jinak by to ani nešlo. Jsem ze staré hrobnické školy a kolem se začínají zombie požírat mezi sebou. Ještě pár lopat hlíny a budu hotov. Tak a teď si mě klidně vezměte a roztrhejte na malé kousky. Jsem připraven. 

Další promarněný den a konečně je tu zase tma. Kopu si opět vlastní hrob a jsem si na sto procent jistý, co budu poslouchat. Nové MCD českých death metalistů SECTESY se zdá být vhodnou kulisou k mé těžké práci. Melodie zní hřbitovem ve stejném rytmu, jako odpadává maso od kostí. Už jen pohled na obal (Jakub N. Rusek) musí vyvolávat libé pocity u všech nemrtvých.Hudebně je "Jesus Christ Superlunch" opět smrští pohybující se někde na pomezí nejlepších alb takových veličin jako třeba UNLEASHED, HYPOCRISY, DESULTORY, EVOCATION, DISMEMBER. Co ale podle mě dělá kapelu originální, tak jsou melodické kytarové party, směřující až někam k heavy metalu. Z těch vyloženě mrazí a jsou jasným poznávacím znakem SECTESY. Za legrací, zombie mosh-pitem a nadsázkou se ukrývá perfektně odvedené řemeslo a hlavně obrovský kus srdce. Ve výsledku ze skladeb doslova čiší pozitivní energie, což je sice u death metalu zvláštní, ale když ono mě baví novinku opravdu poslouchat (víkendová party na opuštěné chatě v lesích se starými kamarády je toho jasným důkazem - mrtví byli nakonec všichni). Pak také zvuk, to je křišťálově čistý led (HOLLYSOUND studio)! O parádním coveru od CEMETARY ani nemluvě. Zkrátka a jednoduše, tohle je melodický death metal pro všechny starý bastardy, kteří ještě nezapomněli, že hudba má vycházet z kapel přirozeně, má být svěží a zábavná. Hroby se pak kopou o hodně lehčeji. Ano, za mě dávám razítko kvality - absolut old school melodic zombie death metal! Asphyx says:

I am digging my own grave and I can't decide what I'm going to listen to today. The ground is frozen and is of course after midnight. I'm from an old graveyard school and the zombies are beginning to eat each other. A few more shovels of loam and I'll be done. Now, just take me and tear me into small pieces. I'm ready.

Another wasted day and finally darkness. I digging my own grave again and I'm 100% sure what I'm going to listen to. The new MCD of Czech death metallers SECTESY seems to be a good backdrop to my hard work. The melodies sound over the cemetery in the same rhythm as the flesh falls from the bones. Just a look at the cover (Jakub N. Rusek) must evoke the pleasing feelings of all the undead.


Musically is "Jesus Christ Superlunch" again thunderstorm, which is moving somewhere on the edge of the best albums such as UNLEASHED, HYPOCRISY, DESULTORY, EVOCATION, DISMEMBER. But what the band makes quite original are melodic guitar parts, which are going somewhere to heavy metal. Have a freezing feeling from them and they are the clear sign of SECTESY. Behind the fun, the zombie mosh-pit and the exaggeration hides a perfectly done craft and above all, a huge piece of heart. As a result, the songs literally boast positive energy, what is quite strange at death metal, but I really enjoying to listen this new album (weekend party at an abandoned cottage in the woods with old friends is clear evidence – all of them were dead at last). Then also the sound, that's the crystal clear ice (HOLLYSOUND studio)! Not to mention the great CEMETARY cover. In sh ort, this is a melodic death metal for all old bastards who have not forgotten that the music is supposed to come from bands naturally, it should be fresh and fun. The digging graves is after a lot easier. Yes, I give a stamp of quality - absolute old school melodic zombie death metal!

tracklist:
1. The Last Thrills of Humanity 
2. Ominous Throbbing 
3. By My Own Hand (Cemetary cover) 
4. Convulsive Headless Wading


band:
Martin - vocal
Dejvy - guitar
Ládes - guitar
RIP - bass

Share this games :

TWITTER