DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. června 2019

Home » » Recenze/review - VADER - Thy Messenger (2019)

Recenze/review - VADER - Thy Messenger (2019)


VADER - Thy Messenger
EP 2019, Nuclear Blast

for english please scroll down

Přišel k nám posel smrti a celý hořel. Všichni už dávno zemřeli a země byla zničená. Přinesl nám zprávu o tom, že polští VADER vydali nové EP. Je opět plné typických klasických riffů, znovu se jedná o surový útok do našich myslí. Kapela se s tím stále nepáře a odkazuje čím dál tím víc do své minulosti.

Říká se, že poslové dobrých zpráv se nepopravují, ale my jsme tak stejně učinili. Věděl až příliš mnoho, chtěl být stejně jako my fanoušek VADER a album se mu moc líbilo. Jakoby netušil, že pro podobnou hudbu je potřeba být doopravdy mrtvý, jinak ji zcela nepochopíte. Nahrávalo se opět v HERTZ STUDIU u bratří Wieslawskich a obal vytvořil skvělý Wes Benscoter. Součástí je znovu nahraný slavný zásek "Litany" a jeden povedený cover od Judas Priest ("Steeler"). VADER jsou nadále opravdoví, ryzí, mají svůj jasný a ihned rozpoznatelný rukopis. Skladby jsou opět načichlé poctivým thrashem a rychlost vítězí! Jsem starý fanoušek kapely už od demonahrávky "Live and Decay". A jako takovému se mi novinka samozřejmě moc líbí. Polští veteráni totiž stále neztratili ani kousek energie, tlaku a šílenosti. Je na ně spolehnutí jako na smrt. Líbí se mi, že se drží svého řemesla, jsou pro mě jistotou, jako západ slunce. Myslím, že je zcela zbytečné psát cokoliv jiného. Tady se totiž pohybujeme na tenkém ostří reálného death thrash metalu. A ten VADER umí i letos na výbornou. Asphyx says:

A messenger of death came to us and burned all over. They all died long ago and the country was destroyed. He brought us the news that Polish VADER released a new EP. Once again full of typical classic riffs, it is once again a raw attack on our minds. The band is still rough and increasingly referring to their past.

It is said that messengers of good news are not being executed, but we did it. He knew too much, he wanted to be like a VADER fan, and he liked the album very much. As if he had no idea that for such music you really had to be dead, otherwise you wouldn't understand it.


It was recorded again in HERTZ STUDIO with the brothers Wieslawskich and the cover was created by great Wes Benscoter. Part of the EP is re-recorded famous "Litany" and one hilarious cover from Judas Priest ("Steeler"). VADER continues to be genuine, pure, with a clear and immediately recognizable signature. The songs are again smashed with honest thrash and the speed wins! I'm an old fan of the band since "Live and Decay". And of course I like the new EP so much. Polish veterans still not lost a bit of energy, pressure and insanity. They are relied upon as death. I like the fact that they stick to their craft, they are a certainty for me, like a sunset. I think it's totally useless to write anything else. Here we are moving on a thin edge of real death thrash metal. And this year VADER are great.tracklist:
1. Grand Deceiver 
2. Litany 
3. Emptiness 
4. Despair 
5. Steeler (Judas Priest cover)

band:
James (Drums)
Spider (Guitars)
Peter (Guitars, Vocals)
Hal (Bass)Share this games :

TWITTER