SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 20. července 2019

Home » » Recenze/review - DEMIURGON - The Oblivious Lure (2019)

Recenze/review - DEMIURGON - The Oblivious Lure (2019)


DEMIURGON - The Oblivious Lure
CD 2019, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Ve tmě se zaleskl odraz nabroušené čepele nože. To čekání bylo nekonečné. Věděl jsem, že se do podobných temných ulic nemá chodit, obzvlášť po půlnoci. Jenže mám rád napětí, tajemno, mám rád mlhu, která se vznáší celou periferií. Stačilo jen pár chvil. Rychle proříznuté hrdlo, padám k zemi. Ani nevidím oči svého vraha. Bodá mě do břicha a já přemýšlím, proč musím pokaždé zemřít násilnou smrtí. Vypadá to, že i můj vstup do záhrobí bude hodně krvavý.

Úplně stejné nálady cítím i z novinky šílených death metalistů DEMIURGON. Propracovaná brutalita, tlak, energie, riffy, které opravdu řežou, tohle všechno mě znovu přenese do temné ulice, kde si dávají rande stíny se smrtí. Italové jsou techničtí, suroví, nedají vám ani na chvilku vydechnout. "The Oblivious Lure" lze v některých momentech přirovnat k tvorbě třeba takových SUFFOCATION, IMMOLATION, DEEDS OF FLESH. Novinka je velmi nekompromisním, propracovaným, inteligentním a intenzivním albem. Naporcuje vás na malé kousky, prořízne vám tepnu, rozemele na masokostní prach. Zažil jsem kapelu naživo a je to možná ještě větší masakr, než na desce. Líbí se mi odhodlání, poctivý přístup, touha nás rozsekat za každou cenu. Líbí se mi i plný a hutný zvuk (Claudio Mulas), démonický obal (Chris Cold), ale hlavně hudba, které mě drásá do krve. Mám neobytné nutkání stále přidávat volume, případně vyrazit do ulic a nebýt také jednou obětí, ale krvelačnou šelmou. DEMIURGON nám letos předvedli masakr motorovou pilou par excellence. Proti podobným nahrávkám vlastně nelze mít ani žádných připomínek. Rád a s chutí si dávám "The Oblivious Lure" znovu a znovu do žil. Šelma, co si říká DEMIURGON podruhé zařvala a zařvala opravdu mocně. Brutální vyhlazení lidské mysli! Velmi dobře!


Asphyx says:

A reflection of the sharpened blade of the knife gleamed in the darkness. That waiting was endless. I knew there was no need to go to such dark streets, especially after midnight. But I like the tension, mystery, I like the fog that floats around the periphery. Just a few moments. Quickly slit my throat, I am falling down. I don't even see the eyes of my killer. He stabs me in the stomach and I wonder why I have to die violent death every time. It looks like my entrance to the graveyard will be very bloody.

I feel the same mood from the insane death metallers DEMIURGON. Sophisticated brutality, pressure, energy, riffs that really cut, all this will bring me back to the dark street where shadows with death have a date. Italians are technical, brutal, they won't let you breathe for a while."The Oblivious Lure" can be compared to the creation of SUFFOCATION, IMMOLATION, DEEDS OF FLESH. The new album is a very uncompromising, sophisticated, intelligent and intense album. Cuts you into small pieces, cuts through your artery, grinds you into meat and bone dust. I've experienced the band live and it's maybe even more massacre than on the record. I like the determination, honesty, the desire to cut us at all anytime. I also like the full and dense sound (Claudio Mulas), the demonic cover (Chris Cold), but most importantly the music that jangle me to blood. I have an unresponsive urge to constantly add volume, or go out on the streets and not be one victim, but a bloodthirsty beast. DEMIURGON presented us massacre by chainsaw par excellence this year. In fact, any comments can be made on similar recordings. I like to enjoy "The Oblivious Lure" again and again. The beast that called oneself DEMIURGON shouted for the second time and shouted really powerful. Brutal extermination of the human mind! Very good!


tracklist:
1. Tsansas 
2. Kapalikas 
3. ...Dèi Dimenticati 
4. Il Culto Cannibale 
5. Profezia Di Una Specie Morente 
6. The Oblivious Lure 
7. Teatro Del Coito 
8. The Day Dawn Came Twice


band:
Emanuele Ottani - Guitars 
Riccardo Valenti - Drums 
Stefano Borciani - Vocals 
Daniele Benincasa - Guitars 
Riccardo Benedini - Bass

Share this games :

TWITTER