SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 18. července 2019

Home » » Recenze/review - NOCTURNAL BREED - We Only Came for the Violence (2019)

Recenze/review - NOCTURNAL BREED - We Only Came for the Violence (2019)


NOCTURNAL BREED - We Only Came for the Violence
CD 2019, Folter Records

for english please scroll down

Smečka vzteklých psů, toulajících se po periferii našeho města. Pár pokousaných lidí, vyceněné zuby, které vás překvapí, když jdete ráno do práce. V očích nenávist, pěna u huby, silnější vždycky zvítězí. První prokousnuté hrdlo, vzteklina, pach zkaženého masa. Jednou nás roztrhají na kusy všechny. Bez slitování, bez naděje, v noci už nevychází nikdo ven.

Norští NOCTURNAL BREED jsou i letos jako smečka vzteklých prašivých psů. Útočí bez varování, pokoušou vás svým black thrash metalem jak vystřiženým z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Skladby ostré jako tesáky zakousnuté do masa. Také cítíte všude krev?NOCTURNAL BREED se opět rouhají ve stylu starých dobrých VENOM, MOTORHEAD, BATHORY, AURA NOIR, DESASTER, NIFELHEIM. Jedná se přesně o takový ten rezavý, chorobami nasáklý black thrash metal, u kterého nejvíc obdivujete, že zní vlastně pořád stejně. Nikdo nečeká žádné změny, o hodně důležitější je drive a síla, které v sobě mají Norové na rozdávání. Vydávají se svojí hudbou až někam k prazákladům extrémního rychlého metalu. Jdou na dřeň, přímo do morku kostí. Jsou opravdu jako smečka prašivých psů potulujících se po městě. Hřbitovy, Satan, válka, smrt. Obrácené kříže, smrad ze záhrobí, o to tady jde především. Pokud máte rádi starobou nasáklou hudbu, s chutí vzpomínáte na doby, kdy každý nosil džínovou vestu a pivo teklo proudem, potom jste zde správně. Hej, slyším v dálce mrazivé vytí. Smečka mě volá. Beru do ruky lahváče, přidávám volume a přehrávám "We Only Came for the Violence" stále dokola. Pravý metal nesmí zemřít! Parádní black thrashový výlet do starých časů! Peklo!


Asphyx says:

A pack of angry dogs is roaming over the periphery of our city. A few bitten people, bared teeth that will surprise you when you go to work in the morning. They have hatred in their eyes, and the foam around the mouth, the stronger one always wins. The first bitten throat, rabies, the smell of rotten meat. One time they will tear us all apart. No mercy, no hope, no one goes out at night.

Norwegian band NOCTURNAL BREED is also like a pack of angry dogs this year. They attack without warning, they bite you with their black thrash metal as cut out from the late 1980s and early 1990s. Tracks sharp like fangs bitten into the meat. Do you also feel blood everywhere?

NOCTURNAL BREED is once again blasphemed in the style of old bands like VENOM, MOTORHEAD, BATHORY, AURA NOIR, DESASTER, NIFELHEIM. It is just the rusty, sicknesses soaked black thrash metal, in which case you admire most, that it sounds the same all the time. No one expects any changes, much more important is the drive and strength that the Norwegians have in their hands. They issue forth somewhere to the basis of extreme fast metal by their music. They go to the core, straight to the bone. They are really like a pack of naughty dogs which are roaming over the periphery of our city. Cemeteries, Satan, war, death. Inverted crosses stink from the grave, that's what it is all about. If you like old music, you remember the times when everyone wore a denim vest and beer flow everywhere, then you're right here. Hey, I hear freezing howls in the distance. The pack is calling me. I take bottles of beer, add volume and play "We Only Came for the Violence" over and over again. True metal can’t die! Great black thrash trip to the old times! Hell!

Tracklist:
2. Choke on Blood 
3. Nekrohagel 
4. We Only Came for the Violence 
5. Frozen to the Cross 
6. Desecrator 
7. Cannibalized by Fear 
8. Sharks of the Wehrmacht 
9. Limbs of Gehenna 
10. War-Metal Engine 
11. Can't Hold Back the Night 
12. Bless the Whore 
13. A Million Miles of Trench

Share this games :

TWITTER